ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/293-1984
ÇİN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK
Bursa, 24/03/2015
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 141
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda; "T.C. Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 1826 Nisan 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti / Pekin-Şanghay-Guangzhou'ya "Yaş
Meyve ve Sebze” ürünlerini kapsayan bir Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edileceği
belirtilerek, gerek ekonomisi gerekse nüfusu göz önünde bulundurulduğunda dünya yaş
meyve ve sebze sektörünün en önemli aktörlerinden olan Çin Halk Cumhuriyetinin , yaş
meyve ve sebze ticaretinde büyük bir potansiyele dikkat çekilmekte, İhraç pazarlarını
çeşitlendirmek isteyen ve söz konusu ülkeye ihracatla ilgili olarak beklentileri oldukça yüksek
olan yaş meyve ve sebze ihracatçıları için düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti
kapsamında Ticaret Odaları, İthalatçı Birlikleri ve Meyve ve Sebze Hallerinin ziyaret
edilmesinin, Türk ve Çinli iş adamları arasında ikili iş görüşmelerin yapılmasının planlandığı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, “Çin Halk Cumhuriyeti / Pekin,Şanghay,Guangzhou Yaş Meyve
Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programının, söz konusu ülkeye ihracat izin prosedürlerinin
tamamlanması sonrası ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat olacağının
düşünüldüğü ifade edilmekte olup, söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti Programı firma katılım
payı; 3500 Euro/tek kişilik odada kişi başı ve 3300 Euro/Aynı firmadan iki kişi katılması
durumunda 2.kişi ücreti şeklinde olacaktır; Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1
sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret
heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'si desteklenmektedir.
(şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50'si ve yine şirket başına
günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50'si
desteklenir.) Katılım payına; İstanbul-Pekin-Şanghay-Guangzhou-İstanbul uçak bileti, 6 gece
konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş
görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş
görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer
ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç
hat uçuşları ve yurt dışı çıkış pul bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/293-1984
ÇİN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK
Bursa, 24/03/2015
Söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçı ve iş adamlarımızın Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Vakıfbank Bankası Mersin Şubesi (052) IBAN Euro TR 54 0001 5001 5804 8000 397851
hesabına açıklama kısmına "Çin Halk Cumhuriyeti/Pekin-Şanghay-Guangzhou Yaş Meyve
Sebze Sektörel Ticaret Heyeti” yazdırarak 3500 Euro tutarındaki katılım ücretini yatırmaları,
dekontla birlikte Ek-C-3'te yer alan; Katılımcı Şirket Talep Yazısı ile Ek-2'de yer alan
Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, ilgili sektörel ticaret heyetine katılacak kişilerin şirket
çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini (e-bildirge aslı olarak kabul
edilir) en geç 30 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (324) 325 41 42 faksımıza
veya [email protected] adresli elektronik postamıza iletmeleri gerekmektedir. Başvuru sonrası
katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının, otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan belirli
bir kısmı geri ödenmeyecektir.” denilmektedir.
Bilgilerine rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Ekler:
1. Program
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/YMS_Sektorel_Tic_Hey_Taslak_Progr
ami.docx
2. Katılımcı Şirket Bilgi Formu
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kopya_Katilimci_Sirket_Bilgi_Formu.x
ls
3. Katılımcı Şirket Talep yazısı
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Katilimci_Sirket_Talep_Yazisi.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

ÇİN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK