ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/214-3051
Güney Afrika İklimlendirme Sanayii Sektörel Ticaret Heyeti
Ankara, 19/02/2014
SİRKÜLER (2014/İ)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde
30 Haziran – 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında Cape Town/Güney Afrika’ya yönelik “İklimlendirme
Sanayi Sektörel Ticaret Heyeti” programı yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edilecektir.
Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında,
Türk ve Güney Afrikalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, RAC Fuarı ziyareti, resmi ve konu ile
ilgili kurum-kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin
%50’si desteklenmektedir. (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50’si ve yine şirket
başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50’si
desteklenir.)
Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde
firma başına düşen katılım payı 2.000 Euro’dur. (tek kişilik odada kişi başı)
Katılım payına dahil hizmetler: uçak bileti, otelde 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), yerel firmalarla
ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için
gerekli olan bütün hizmetlerdir.
Katılım payına dahil olmayan hizmetler: oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalardır.
Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda verilen banka hesap numarasına “Güney Afrika
Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 2.000 Euro katılım ücretini yatırmaları,
dekontla birlikte ekte yer alan formları ve dilekçeyi en geç 14 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine
kadar 312 – 447 01 80 numaralı faksımıza veya [email protected] adresli elektronik postamıza iletilmesi
gerekmektedir. (Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden
doğan kısmı geri ödenemeyecektir.)
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Hesap No:
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri-İş Bankası-Köroğlu Şb.(4234)
IBAN No Euro: TR92 0006 4000 0024 2340 419730
Ek 1
: Taslak Heyet Programı
Ek-C-2
: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (Heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin
yapıldığı aya ait SGK bildirgesini göndermeleri gerekmektedir. e-bildirge asıl olarak kabul edilir)
Ek C-3
: Başvuru Dilekçesi
Ayrıntılı bilgi için: Mustafa Mutlu - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
GÜNEY AFRİKA
“İKLİMLENDİRME SANAYİİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI”
TASLAK PROGRAM
(30 HAZİRAN – 04 TEMMUZ 2014)
30 Haziran 2014 Pazartesi (1.gün)
00:55
: İstanbul Atataürk Hava Limanı’ndan Cape Town’a Hareket (T.H.Y.)
13:10
: Cape Town’a Varış ve Otele Yerleşme
15:00 – 18:00 : Firma Ziyareti
20:00 – 22:00 : Akşam Yemeği
01 Temmuz 2014 Salı (2.gün)
09:30 – 10: 00 : Kayıt
10:00 – 12:30 : İkili İş Görüşmeleri
12:30 – 14:00 : Öğle yemeği
14:00 – 18:00 : İkili İş Görüşmeleri
02 Temmuz 2014 Çarşamba (3.gün)
10:00 – 18:00 : RAC 2014 Fuarı Ziyareti
20:00 – 22:00 : Akşam Yemeği
03 Temmuz 2014 Perşembe (4.gün)
10:00 – 12:00 : Firma Ziyareti
13:00
: Havalimanına Hareket
15:40
: Cape Town’dan İstanbul’a Hareket (Türk Hava Yolları)
04 Temmuz 2014 Cuma (4.gün)
05:25
: İstanbul’a Varış
Not: Güney Afrika, Türkiye ile aynı zaman dilimindedir.
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ KATILIMCI ŞİRKET BİLGİ FORMU (EK C-2)
Organizatör Kuruluş:
Programın Adı:
VERGİ NO
FİRMA ADI ADRES
POSTA İL
ALAN
TEL
KODU KODU KODU
FAKS
WEB
E-POSTA
İLGİLİ KİŞİ
KURULUŞ ÇALIŞAN
YILI
SAYISI
FAALİYET
SEKTÖRÜ
İHRACAT
SON 3 YILLIK
ÜRÜNLER TECRÜBESİ ORT. İHR.
(Var/Yok) MİKTARI ($)
İHRAC PAZARLARI
EK C-3
……………………….NA
(Programı gerçekleştirecek Organizatör Kuruluşa hitaben yazılacaktır)
Şirket olarak 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”
kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız ………………………………….. programında katılımcı
olarak yer almak istiyoruz.
Tarih:
Şirket Unvanı:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil No:
Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Adı:
Şirket Kaşesi ve İmza:
(Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ