ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093
Rekabette İnovasyon İçin Liderlik
Ankara, 09/09/2014
SİRKÜLER ( G-2014)
Sayın Üyemiz,
Genel Sekreterliğimiz bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim Eğitimleri çerçevesinde,
Dale Carnegie Training aracılığıyla “REKABETTE İNOVASYON İÇİN LİDERLİK” eğitimi
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Söz konusu eğitimde;
Kişisel ve Kurumsal Liderliği Geliştirmek,
Yaratıcılık ve İnnovasyon’u Geliştirmek,
Güven ve işbirliği,
İnsan Potansiyelini ve Motivasyonun önemi,
Etkin Planlama Süreci,
İş Performansını Ölçmek,
Delegasyon Yöntemiyle Kişileri Geliştirmek,
Karar Verme Mekanizmasını
Sorunlara Çözüm Üretmeyi Geliştirmek,
Çatışma ve Değişimi Yönetmek
konularında, metodolojik ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilecektir.
Önemli Not: Eğitim kapsamında ilk haftada katılımcılardan hazırlanması istenen inovasyon
projelerinin son seansa kadar koçluğu yapılmakta, son seansta ise katılımcılar tarafından
sunumu gerçekleştirilmektedir. Proje uygulamasının katılımcılara ve kuruma iki faydası
bulunmaktadır: 1) Katılımcılar, inovasyon projesini hazırlamak için programın birçok
konusunu uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. İnovasyon süreci dışında, planlama süreci,
problem çözme, iletişim, toplantı yönetimi bu konulardan bazılarıdır. 2) Hazırlanan
inovasyon projelerinin kuruma sağladığı finansal katma değer ile eğitim yatırımı
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (09.09.2014 17:45:05)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:87874596120149916297
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874596120149916297. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093
Rekabette İnovasyon İçin Liderlik
Ankara, 09/09/2014
karşılaştırılmakta ve bu sayede eğitim yatırımının geri dönüşü (ROI) ölçülebilmektedir.
Bu çerçevede hazırlanan eğitimin detaylı kapsamı Ek’de yer almaktadır.
Eğitim Süresi:
2+1 gün olarak zamana yayılı formatta toplam 3 gündür.
Eğitim Tarihleri:
20-21 Kasım 2014, 7 Ocak 2015.
Katılımcı sayısı:
8-12 kişi
Katılımcılar:
Belli gruplar veya personelden sorumlu çeşitli düzeylerde yöneticiler.
Eğitim Bedeli:
Eğitim bedeli 3 gün için kişi başı toplam 750TL+KDV olup eğitim minimum 8
katılımcı ile açılacaktır.
Sözkonusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin 18 Kasım 2014 Salı günü mesai saati
bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz eğitim portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru
yapmaları gerekmektedir.
Bilgileri rica olunur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874596120149916297. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093
Rekabette İnovasyon İçin Liderlik
Ankara, 09/09/2014
Ek: Programın Detaylı İçeriği ( 3 Sayfa )
REKABETTE İNOVASYON İÇİN LİDERLİK
Programın Detaylı İçeriği
Başarının Temellerini Atmak
*Diğer katılımcıları tanımak
*Programın metoduna ısınmak
*Liderliği, Yönetimi Ve Başarının İlgili Anahtarlarını Anlamak
*Liderlik Tecrübelerini Ve Değerlerini Aktarmak
Kurumsal Liderliği Geliştirmek
*Zaman Yönetiminin Önemini Anlamak
*Zamana Dayalı Hedefler Belirlemek
*Kurumsal Sonuçlar Ve Anahtar İlişkiler Tablosunu Oluşturmak
*Kişisel Liderlik Vizyonu Yaratmak
Stratejik Bakış İçin İnovasyon Sürecini Anlamak
*Değişim Yönetiminde Reaktif Değil Proaktif Olmak
*Akıcılık Fikrini Farketmek Ve Desteklemek
*Sürekli Gelişim Ve Problemleri Çözümlemek İçin Bir İnovasyon Süreci Sağlamak
*Fikir Paylaşımı Ve Akışı İçin Güvenli Bir Ortam Sağlamak
Stratejik Planlama Sürecini Sağlamak
*Açık, Belirli Ve Zorlayan Ögeleri Olan Bir Vizyon Tanımlamak
*Vizyonu Aksiyona Çeviren Gerekli Aşamaları Belirlemek
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874596120149916297. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093
Rekabette İnovasyon İçin Liderlik
Ankara, 09/09/2014
*Açık Şekilde Tanımlanmış İletişim Hedeflerinden Oluşan Bir Plan Uygulamak
Karar Verme Ve Problem Analizi
*Daha Güçlü Kararlara Ulaşmak İçin Üç Farklı Karar Verme Tekniğini Uygulamak
*Zorlanılan Problemlerin Çözümü İçin Tanımlı Süreci Kullanmak
*Stresi Ve Endişeyi Yönetme Prensiplerini Karar Verme Ve Problem Çözme Sürecinde
Uygulamak
Performans Sürecini Yönetmek
*İşinizi İyi Yaptığınızda İşinizin Nasıl Göründüğünün Resmini Çizmek
*Performans Beklentilerini Tanımlayan Bir Doküman Hazırlamak
*İş Performansı İçin Gerekli Anahtar Becerileri, Bilgiyi Ve Yetenekleri Belirlemek
*İş Amaçlarını Ölçülebilir Sonuçları Olan Günlük Aktivitelerle Tanımlamak
Delegasyon Sürecini Uygulamak
*Başkalarını Geliştirmek Ve Eğitmek İçin Görev Ve Sorumluluk Delegasyonu Yapmak
*Delegasyon Toplantısına Hazırlanmak, Toplantıyı Planlamak
*Takip Ve Sorumluluk İçin Açık Performans Standartlarını İletmek
*Güçlendirme Döngüsünü Anlamak
İnsan Potansiyelini Anlamak ve Motivasyonu Sağlamak
*İş Ortamlarını İncelemek Ve Mevcut Motivasyon Seviyelerini Belirlemek
*Çalışanlar Arasında Motivasyonu Arttırmak İçin Motivasyon Faktör Ve Araçlarını
Belirlemek
*Etkin İlişki Ve Bağlılık Seviyelerini Sağlamak İçin İnsan İlişkileri Prensipleri’ni Uygulamak
*Olumluluğu Belirgin Ve Ölçülebilir Anlamda Vurgulamak
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874596120149916297. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093
Rekabette İnovasyon İçin Liderlik
Ankara, 09/09/2014
Hatalarla Başa Çıkmak
*İnsan İlişkileri Yöntemini Kullanarak Hatalarla Etkin Şekilde Başa Çıkmak
*Değerli Kişi Ve Takım Gücü Sürekliliğini Daha İyi Sağlamak İçin Problem Ve Durumları Profesyonelce
Değerlendirmek
Daha Etkin Toplantılar Yönetmek
*İnsan İlişkileri Prensipleri’ni Uygulayarak Toplantılarda Katılımı Sağlamak
*Toplantılarda İşbirliği Ve Olumlu Sonuçlar Sağlama Yollarını Bulmak
*Toplantı Öncesinde, Süresince Ve Sonrasında Etkinliği Sağlamak İçin Kuralları Dikkate Almak
İnovasyon Projeleri Sunumu
*Program Boyunca Hazırlanmış Projelerin Sunumu
Sürekli Gelişimi Taahhüt Etmek
*Bu Eğitimin Kişisel Sonuçlarını Değerlendirmek
*Başarılarınızın Kanıtlarını Görmek
*Gelecekte Liderlik Gelişimi İçin Ölçülebilir Hedefler Koymak
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874596120149916297. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ