ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1655-24878
Ankara, 02/12/2014
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği - Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
SİRKÜLER (İ-2014)
Sayın Üyemiz,
Genel Sekreterliğimiz tarafından İstanbul’da “İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği” nin
üye firmalarına özel olarak “Ekim-Kasım-Aralık 2014–Ocak 2015” aylarını içeren dönemde
“Kişisel Gelişim, Yöneticilik Becerileri, Kurumsallaşma, Pazarlama ve İhracata Yönelik Devlet
Yardımları” konularında bir dizi eğitim düzenlenmektedir.
Sözkonu Eğitim Programı kapsamında programı ve içeriği Ek:1 de verilen; “Kişiler Arası
İletişim ve İlişki Yönetimi” konulu tam günlük eğitim semineri 15 Aralık 2014 Pazartesi günü,
AFS Boru Beysan Şube Binası Toplantı Salonu’nda (Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:8
HARAMİDERE 34524/ İSTANBUL-Ek:2’de ayrıntılı adres verilmektedir) gerçekleştirilecektir.
Katılımın ücretsiz olduğu sözkonusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 12 Aralık
2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz Eğitim Portalı
(http://egitim.oaib.org.tr/isib-egitimleri) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir
Bilgilerine sunulur.
Ebru ATAMER
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü V.
Ek:1) Eğitimin Programı ve İçeriği
2) Yer Haritası
Not: Öğle Yemeği 12.30:13.30 saatleri arasında AFS İstanbul Flexible A.Ş. -İstanbul Tesisleri’nde
verilecektir.
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Z. Ebru
Atamer (02.12.2014 16:32:48)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:716666569201412216512
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:716666569201412216512. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1655-24878
Ankara, 02/12/2014
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği - Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
EK:1
EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
1 15 ARALIK 2014
PAZARTESİ
EĞİTMEN
KONU
DERS
SAATLERİ
MİNU EDİS
DERİN EĞİTİM
KİŞİLER ARASI
İLETİŞİM VE İLİŞKİ
YÖNETİMİ
TAM GÜN
09.30-12.30
13.30-16.30
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ve İLİŞKİ YÖNETİMİ
Programın Amacı
Etkin ekipler oluşturmada en verimli iş ortamını sağlamak, ekip üyelerinin birbirlerini doğru
anlayarak, duygu ve düşüncelerini ve algıladıklarını doğru aktarabilmelerinde yatar.
Dolayısı ile programda, organizasyon içi yapılarda, çok boyutlu ve sağlıklı iletişim yöntemlerini
benimseyebilmek üzere; kişiler arası ve müşteriler ile kurulabilecek “ideal” yöntemlerin örneklerle
pekiştirilmesi ve sürekliliği olan bir yaklaşıma dönüştürülmesini kolaylaştırıcı yöntemlerin paylaşılması
hedeflenmektedir.
Empatik iletişimin de vurgulandığı “Kişiler Arası İletişim ve İlişki Yönetimi” programı sonunda;
katılımcıların hem iş hayatlarında, hem de özel hayatlarında kullandıkları iletişim yöntemleri gözden
geçirilerek; yapılan hataların düzeltilmesi için çeşitli çözüm yolları geliştirilmesi, organizasyonda birimler
ve kişiler arası iletişim sisteminin uyum içerisinde işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Program İçeriği
• İletişimin Tanımı, Amaç ve Hedefleri
• İletişim Etkin İşlediğinde Kazançlarımız
• İletişim İşlemediğinde Kayıplarımız
• Departmanlar ve Kişiler Arası İletişimin Önemi ve İşe Yansıması
• İletişim Süreci
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:716666569201412216512. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1655-24878
Ankara, 02/12/2014
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği - Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
• İletişim Döngüsü
• İletişimde Kritik Başarı Faktörleri
• Kendini İfade Etme
• Etkin Dinleme
• Algılama Farkları
• Beden Dili
• Empatik İletişim
• Tutum, Tavır ve Davranışlar
• Güvenli Davranış Modelinin İletişime Yansıyan Boyutu
• Geri Bildirim Verme ve Alma
• Yapıcı Diyalog Oluşturma
• Proaktif Yaklaşımlar
• Uygulamalar
EK:2
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:716666569201412216512. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1655-24878
Ankara, 02/12/2014
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği - Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğimleri
AFS İstanbul Flexible A.Ş. İstanbul Tesisleri
Beysan Sanayi Sitesi
Fuar Caddesi
No: 8 Haramidere 34524
İstanbul / Türkiye
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:716666569201412216512. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - Oaib