ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI
METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:
21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/266-6341
Ankara, 01/04/2015
ABD'nin Çin ve Tayvan Menşeli Ürünlere Yönelik Geçici Önlem Kararları
SİRKÜLER (D-2015)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayvan menşeli “Soğuk Haddelenmiş Yassı Paslanmaz Çelik”
(7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90,
7219.35.10, 7219.35.90, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81 and
7220.20.89) ithalatına karşı 26 Haziran 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması
kapsamında, 25 Mart 2015 tarih ve L 359/90 sayılı AB Resmi Gazetesi’nden de
görülebileceği üzere ÇHC menşeli mezkur ürünlere %24,3-25,2 ve Tayvan menşeli mezkur
ürünlere ise %10,9-12,0 oranlarında geçici anti-damping önleminin yürürlüğe konulduğu
bildirilmektedir.
Bu minvalde; bahsi geçen ülkelerin söz konusu ürünlerde AB pazarındaki kayda
değer payı göz önüne alındığında, Ekonomi Bakanlığınca mezkur ürünlerin AB’ye ihracatında
önemli bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ayrıntılı bilgi için: Öykü Doğan - Sözleşmeli Personel
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (01.04.2015 16:39:48)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:468105039201541141212
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:468105039201541141212. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI