TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KATILIM ÇAĞRISI
Sayın Delegelerimiz,
Türkiye Bilişim Derneği 30. Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı, 7 Mart
2015 Cumartesi günü Saat:10:30’da, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:4/17 Balgat / ANKARA
adresindeki dernek merkezimizde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aşağıda belirtilen gün ve yerde çoğunluk aranmaksızın
yapılacaktır. Siz değerli delegemizin Genel Kurulumuza katılımını diler, bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Bilişim Derneği
Yönetim Kurulu
TBD 30. OLAĞAN GENEL KURULU
Tarih
Yer
: 14 Mart 2015 Cumartesi, Saat:10:30
: Ankara HiltonSA (Tahran Cad. No:12, Kavaklıdere, Çankaya – Ankara)
10:30-12:30 AÇILIŞ OTURUMU
- Açılış Konuşmaları
- Konukların Konuşmaları
12:30-14:00 YEMEK
14:00-16:00 GENEL KURUL OTURUMU
Genel Kurul Gündemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Açılış ve saygı duruşu
Divan Kurulu’nun seçimi ve yetkilendirilmesi
Gündemin onaya sunulması ve kabulü
TBD Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları'nın okunması, görüşülmesi
TBD Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları’nın aklanması
TBD Merkez ve Şubelerinin görüş, öneri ve projelerinin görüşülmesi
Bütçe önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
Yeni şube açma, kapatma ve şubeler arası üye nakilleri yapma konusunda TBD Merkez
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
TBD Merkez Yönetim Kurulu'na gayrimenkul satın alma ve satma yetkisi verilmesi
Üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının onaylanması
Dilek ve Öneriler
TBD Merkez Yönetim, Denetim, Onur Kurulları Seçimi
Seçim Sonuçlarının Açıklanması
Teşekkür Konuşmaları
Kapanış
Download

genel kurul çağrısı - Türkiye Bilişim Derneği