ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI
METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Sayı:
21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/142-3127
Konu:
Malezya Anti Damping Soruşturması
Ankara,17.02.2015
17/02/2015
SİRKÜLER (D-2015)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği’nden
alınan Ek’te örneği ilişik Malezya Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirime göre, 19 Haziran
2014 tarihinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) tarafından başlatılan
anti-damping soruşturmasının tamamlandığı ve anılan soruşturma kapsamında 14 Şubat 2015
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya’dan
“Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünleri ve ekose rulolar” ithalatına karşı 5 yıl süreyle antidamping önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtilmekte olup, Çin’e %2,49 ila %15,62,
Endonezya’ya ise %11,20 ila %25,40 oranlarında nihai önleme hükmedilirken, Güney
Kore’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı için ise herhangi bir önlemin söz konusu
olmadığı bildirilmektedir.
Bu minvalde; Ekonomi Bakanlığınca mezkur ürün grubunun Malezya’ya ihracatında
kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ekler:
1.Malezya Resmi Gazetesi Çin ve Endonezya Menşeli Ürünlerle Alakalı Bildirim(11sf.)
2.Malezya Resmi Gazetesi G.Kore Menşeli Ürünlerle Alakalı Bildirim(5sf)
Ayrıntılı bilgi için: Öykü Doğan - Sözleşmeli Personel
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (17.02.2015 15:44:30)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:378599896201521712126
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:378599896201521712126. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB