ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG2.2014/1021-26160
Ankara, 17/12/2014
Avusturya-Türkiye GTİP Bazında Karşılaştırmalı Fiyat Bilgisi
SİRKÜLER (Ç-2014)
Sayın Üyemiz,
Viyana Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir e-postada; Türkiye ile Avusturya arasında
ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin güncel gelişmeler, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik
faaliyetlere ilişkin duyuru ve raporların Viyana Ticaret Müşavirliği’nin web sayfasında
(http://www.musavirlikler.gov.tr) yayımlandığı ve söz konusu aylık raporların
incelenmesinden görüleceği üzere, Türkiye ile Avusturya arasındaki yaklaşık 2,5 milyar
Avro’ya ulaşan ikili ticaret hacminin her yıl kayda değer bir artış gösterdiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan; iki ülke ticari ilişkilerinde gözlenen mevcut olumlu trendin en etkin bir
şekilde kullanılmasını teminen Viyana Ticaret Müşavirliğince yapılan bir çalışmada;
Avusturya’nın sekizli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında;
-8.200 kalem üründe 2014 yılı Eylül ayında yaptığı genel ithalatı,
-1.849 kalem üründe, aynı dönemde Türkiye’den yaptığı ithalatla ve
-Türkiye’nin yine aynı dönemde yaptığı, GTİP sekizli bazda 6.140 kalem ürünün
genel ihracat değerleri ve birim fiyatları ile karşılaştırıldığı vurgulanarak, anılan çalışma
neticesinde toplam 709 kalem üründe, Avusturya’nın genel ithalatı ile Türkiye’den yaptığı
ithalat arasında Türkiye menşeli ürünler lehine bir fiyat farkı olduğu tespit edildiği dile
getirilmiştir. Söz konusu ürünlerdeki fiyat avantajı, ayrıca Türkiye’nin genel ihracatına ilişkin
madde bazındaki istatistiki veriler ile de teyid edilerek, bahsekonu çalışmada, Avusturya’nın
“genel ithalatının” ve Türkiye’nin “genel ihracatının” 10.000.- Avro’nun üzerinde olduğu
ürünlerin seçildiği ve sıralamanın ise fasıl numaraları (sektörler) esas alınarak yapıldığı
belirtilmiştir.
Viyana Ticaret Müşavirliğince; söz konusu listeler hakkında ve firmalarımızın faaliyet
gösterdikleri sektörlerde veya benzer iş ürün gruplarında değerlendirme yapmalarına yardımcı
olunacağı [email protected] web adresine e-posta ile taleplerini ilettikleri taktirde,
firmalarımıza söz konusu ürünlerin Avusturya’daki ithalatçılarının irtibat bilgilerinin de temin
edilebileceği belirtilmiştir.
Bilgilerini ve ekteki listenin incelenerek varsa olası talep ve değerlendirmelerinizin
Viyana Ticaret Müşavirliği’ne iletilmesini teminen Genel Sekreterliğimize gönderilmesini
rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ek: Karşılaştırmalı Fiyat Bilgisi Tablosu
Ayrıntılı bilgi için: Gizem Kargın - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (17.12.2014 15:58:04)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:15177927820141217144541
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:15177927820141217144541. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
GTIP 8
MADDE ADI
AVUSTURYA'NI
N TÜRKİYE'DEN
İTHALATI
AGIRLIK (KG)
25191000 TABİİ MAGNEZYUM KARBONAT (MAGNEZİT)
25199030 TAMAMEN YANMIŞ (SİNTERLENMİŞ) MANYEZİ
BİLEĞİ TAŞLARI, BİLEĞİ ÇARKLARI, VB. (TAKVİYELİ, SENTETİK/SUNİ
68042218 REÇİNELERDEN)
SERAMİKTEN MUSLUK TAŞI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BİDE,
69109000 PİSUAR VB; DİĞER
24.800 3.609
9.429.558 2.971.716
23
114
164.230 304.423
69111000 PORSELEN VE ÇİNİDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
69119000 PORSELEN VE ÇİNİDEN DİĞER EV EŞYASI VE TUVALET
SERAMİKTEN SOFRA, MUTFAK, DİĞER EV VE TUVALET
69120030 EŞYASI(GREDEN) (PORSELEN VE ÇİNİ HARİÇ)
SERAMİKTEN SOFRA, MUTFAK, DİĞER EV VE TUVALET EŞYASI
69120050 (FAYANSTAN) (PORSELEN VE ÇİNİ HARİÇ)
SERAMİKTEN SOFRA, MUTFAK, DİĞER EV VE TUVALET EŞYASI
69120090 (DİĞER) (PORSELEN VE ÇİNİ HARİÇ)
SERAMİKTEN HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI (PORSELEN VEYA
69131000 ÇİNİDEN)
TAKVİYESİZ CAM (KALINLIK=<3, 5MM.KÜTLE HALİNDE BOYALI, IŞIK
70052125 GEÇİRMEZ, KAPLI/CİLALI)
TAKVİYESİZ CAM (3, 5<KALINLIK=<4, 5MM.KÜTLE HALİNDE BOYALI,
70052130 IŞIK GEÇİRMEZ, KAPLI)
AVUSTURYA'NI
N TÜRKİYE'DEN
İTHALATI DEGER
(AVRO)
83.100 204.233
705 3.387
28.112 43.120
14.662 23.049
1.843
15.903
853 2.235
60.679 26.131
35.235 14.476
70072180 DİĞER ARAÇLAR İÇİN CAMLAR
278 1.614
70099200 ÇERÇEVELİ CAM AYNALAR
CAM EŞYA (SOFRA, MUTFAK, TUVALET İŞLERİ İÇİN, CAM
70131000 SERAMİĞİNDEN)
635 1.542
308 2.222
70132890 CAMDAN AYAKLI BARDAK; MAKİNA İMALİ OLAN (DİĞERLERİNDEN)
70133759 CAMDAN DİĞER BARDAK; EL İMALİ OLAN, DİĞER (DİĞERLERİNDEN)
CAMDAN DİĞER BARDAK; MAKİNA İMALİ OLAN,
70133791 KESİLMİŞ/DEKORLANMIŞ (DİĞERLERİNDEN)
CAMDAN DİĞER BARDAK; MAKİNA İMALİ OLAN, DİĞER
70133799 (DİĞERLERİNDEN)
CAMDAN SOFRA/MUTFAK İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA; EL İMALİ
70134991 OLAN (DİĞERLERİNDEN)
70193100 CAM LİFLERİNDEN TAKVİYE TABAKALARI
70199000 DİĞER CAM LİFLERİ VE BUNLARDAN DİĞER EŞYA
12.364 43.798
699 1.302
1.270
2.215
30.079 39.136
2.784
15.205
15.696 24.871
5
24
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:15177927820141217144541. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
KIZMA ESASLI AMPUL/TÜP KULLANIMINA MAHSUS AYDINLATMA
94051091 CİHAZLARI
DİĞER ELEKTRİK AMPUL/TÜPLERİNİN KULLANILMASINA MAHSUS
94052099 AYAKLI LAMB.
KIZMA ESASLI ELEKTRİK AMPUL/TÜPLERİNİN KULLAN.MAHSUS
94054091 DİĞER ADINLATMA CİHAZ.
CAMDAN ELEKTRİKLİ AYDINLATMA CİHAZLARINDA KULLANILAN
94059110 EŞYA (PROJEKTÖRLER HARİÇ)
59
613
284 1.938
491 1.014
433 10.552
94059190 DİĞER CAMDAN AKSAM, PARÇA, AKSESUARLAR
391 5.360
95059000 BAYRAM, KARNAVAL/DİĞER EĞLENCELER İÇİN DİĞER EŞYA
519 2.531
AVUSTURYA'NI
N TÜRKİYE'DEN
İTHALATI DİĞER
BİRİMLER,
ÖZEL BİRİM
MİKTAR (ADET, ÖLÇÜSÜ
ÇİFT, GRAM VD.) (AVUSTURYA)
AVUSTURYA'NIN
GENEL İTHALATI
DEGER (AVRO)
TÜRKİYE'NİN
GENEL
İHRACATI
DEGER
(AVRO)
65.189
376.937
0
KG
6.207.824
4.402.557
0
KG
1.812.159
518.246
0
KG
2.292.858
14.340.467
0
KG
6.517.231
3.489.960
0
KG
255.187
223.957
0
KG
615.576
612.690
0
KG
307.251
715.321
0
KG
1.467.397
784.260
0
KG
439.191
150.902
0
KG
27.423
383.670
7848 m2
M2
3,33 3,44
58.808
132.546
3594 m2
M2
4,03 5,47
178.117
279.173
0
KG
ÖZEL
BİRİM
ÖLÇÜSÜ
(TÜRKİYE)
AVUSTURYA'NI
N TÜRKİYE'DEN
İTHALATI BİRİM
FİYATI
AVUSTURYA'NI
N GENEL
İTHALAT BİRİM
FİYATI
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:15177927820141217144541. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
906.591
962.649
366.282
751.914
2.959.506
7.666.975
62.036
0
KG
967 p/st
ADET
2,30 4,41
83836 p/st
ADET
0,52 1,21
359.030
1044 p/st
ADET
1,25 3,73
1.265.528
1.529.402
6771 p/st
ADET
0,33 1,00
1.169.876
9.017.240
113395 p/st
ADET
0,35 0,94
164.084
845.712
4154 p/st
ADET
3,66 5,24
965.712
78.547
0
KG
1.408.093
1.836.269
0
KG
5.372.948
2.854.823
0
KG
2.005.728
313.375
0
KG
391.143
672.304
0
KG
864.410
279.221
0
KG
167.660
116.552
0
KG
1.717.650
104.212
0
KG
BİRİM
FİYATI
FARKI
(AVRO)
AVUSTURYA'NI
N TÜRKİYE'DEN
BİRİM FİYATI İTHALATI
FARKI
AĞIRLIK (KG)
(ORAN-%)
BİRİM FİYATI
0,15
0,32
4,96
1,85
2,46
4,80
1,53
1,57
8,63
2,62
AVUSTURYA'NI
N GENEL
İTHALATI
AĞIRLIK (KG)
BİRİM FİYATI
1,16
0,39
5,26
4,52
5,74
11,58
2,38
2,83
10,44
13,85
AĞIRLIK
BİRİM
FİYATI FARKI
(AVRO)
-1,01
-0,07
-0,31
-2,67
-3,28
-6,78
-0,84
-1,26
-1,81
-11,23
AĞIRLIK
BİRİM FİYATI
FARKI
(ORAN-%)
-694,54
-23,42
-6,21
-143,91
-133,40
-141,08
-54,96
-80,16
-21,03
-428,77
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:15177927820141217144541. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
-0,11
-1,44
-3,20
-35,86
-2,11
-0,69
-2,48
-0,68
-0,60
-1,58
-92,00
-132,16
-199,06
-207,02
-172,45
-43,04
0,43
0,41
5,81
2,43
7,21
3,54
1,86
1,74
1,30
5,46
1,58
4,80
10,39
6,82
2,07
24,37
13,71
4,88
0,45
0,51
11,15
3,50
7,40
5,52
14,84
3,10
3,60
9,97
3,42
4,91
11,08
7,29
16,88
28,77
16,18
11,09
-0,02
-0,10
-5,34
-1,07
-0,19
-1,98
-12,98
-1,36
-2,30
-4,50
-1,83
-0,11
-0,69
-0,47
-14,81
-4,40
-2,47
-6,21
-4,25
-24,27
-91,97
-44,02
-2,60
-55,83
-696,77
-77,98
-176,62
-82,47
-115,67
-2,36
-6,62
-6,87
-717,15
-18,06
-18,02
-127,33
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:15177927820141217144541. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB