SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.26.ORG.2014/1089-17979
INDO DEFENCE 2014 - Milli Katılım Organizasyonu
Ankara, 08/09/2014
Sirküler (Savunma / 2014)
Sayın Üyemiz,
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak 05 – 08 Kasım 2014 tarihleri
arasında Cakarta – ENDONEZYA’da gerçekleştirilecek INDO DEFENCE 2014 –
Indonesia’s Premiere International Tri-Service Defence Expo & Forum Fuarı’na Milli
Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecektir.
2012 Endonezya Savunma Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuara 45 farklı
ülkeden 603 firma katılım yapmış olup 25 ülkeden milli katılım gerçekleştirilmiştir. Fuarı
toplamda 45 farklı ülkeden 18.048 kişi ziyaret etmiştir.
Fuarı 22 farklı ülkeden üst düzey delagasyon da ziyaret etmiştir.
Fuara nakliye dahil m² katılım bedeli 1.100.-ABD Doları (her m² için gidiş 5 kg.
dönüş 5 kg. hava yolu nakliye taşıma hakkı); nakliye hariç m² katılım bedeli 925.- ABD
Doları olarak belirlenmiştir.
INDO DEFENCE 2014 – Indonesia’s Premiere International Tri-Service Defence
Expo & Forum Fuarı’na milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi
Bakanlığı tarafından milli katılım izni verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında,
destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır.
Fuara Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonu
ile katılmak istemeniz haklinde ekte yer alan ön kayıt formunu Genel Sekreterliğimize
([email protected]) ulaştırmanız rica olunur.
Bilgilerine sunulur.
L. Aral ALİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ek: Kayıt Formu
Ayrıntılı bilgi için: Başak Gökçeoğlu - Uzman
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (08.09.2014 14:31:34)
tarafından Ankara/Türkiye
güvenli elektronik imza ile
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06520 Balgat-Çankaya
imzalanmıştır.
ID:172940655201495161312
Tel: +90.312.474 09 10 / +90.312.447 27 40 Faks: +90.312.474
09 11 / +90.312.447 01 80
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
www.ssi.gov.tr
e-posta: [email protected] www.turksavunmasanayi.gov.tr
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:172940655201495161312. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
INDO DEFENCE 2014
05 -08 Kasım 2014
Cakarta - ENDONEZYA
Firma/Kuruluş
Unvanı
Tel
Adres
Faks
E-mail
Web
Faaliyet Alanı
Sergilenecek
Ürünler
(Türkçe –
İngilizce)
Talep Edilen
Alan
Firma Adına
Fuarla İlgili
Görüşülecek Kişi
Adı ve Unvanı
………. m²
Nakliye
Dahil
Tel
Nakliye
Hariç
Faks
E-mail
Firma Adına
Katılım Talebinde
Bulunan
Yetkili Adı
ve Unvanı
Yetkilinin
İmzası ve
Firma
Kaşesi
Tarih:
Ayrıntılı bilgi için: Başak Hatice Gokçeoğlu
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:172940655201495161312. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı