Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.00.8/11459
Av Turizmi Kapsamındaki Avlanmalara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
İzmir, 14/11/2014
e-ileti
İVEDİ
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı’ndan bugün alınan bir yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” taslağına www.milliparklar.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Anılan Tebliğ taslağına ilişkin görüş bildirmek isteyen üyelerimizin, Ekonomi Bakanlığı’na
iletilmek üzere, görüşlerini ekteki form aracılığıyla 14 Kasım 2014 17:00’a kadar, Genel
Sekreterliğimize ([email protected]) iletmeleri beklenmektedir.
Bilgilerinize sunarım.
Emre ÇOĞULU
Genel Sekreter Vekili
Ek: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)
5070 sayılı kanun gereğince Emre Çoğulu
(14.11.2014 10:02:20) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:58331731020141113134958
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/2
Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:58331731020141113134958. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK GEREĞİNCE;
TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE
KULLANILACAK FORM
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
Taslak Maddesi
Görüş ve Değerlendirme
Teklif
Teklif
1-
2-
3-
…
Firma Ünvanı
Yetkili Adı-Soyadı
: ___________________
: ____________________
2/2
Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:58331731020141113134958. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ı/öooo ölçekli nilueer nazım imar planı değişikliği