ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/461-13006
Midest 2014 Yan Sanayi Fuarı hk.
Ankara, 18/06/2014
SİRKÜLER(D-2014)
Sayın Üyemiz,
İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ dan alınan bir yazıda; T.C Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği görev
ve yetkiye istinaden, Fransa’nın Paris şehrinde, 4-7 Kasım 2014 tarihleri arasında organize edilen
MİDEST 2014 Yan Sanayi Fuarı Türkiye Milli Katılım organizasyonunun, her yıl olduğu gibi
2014 yılında da İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla; her yıl ortalama 1.700 firmayı ağırlayan, 40.000’e yakın profesyonel
ziyaretçi sayısı ile Avrupa’nın en büyük yan sanayi fuarı olan Midest 2014 Yan Sanayi Fuarı’na
İstanbul Ticaret Odası’nın 2014 yılında yaklaşık 500 m²’lik bir alanla milli katılım gerçekleştireceği
belirtilmektedir.
Bu çerçevede; katılım bedeli 500 Euro/m² olarak belirlenen söz konusu fuara minimum 9 m²
ile katılım sağlanabileceği, belirtilen bedele stand inşaatı, nakliye, gümrükleme ve tanıtım hizmetleri
ile beraber tüm ana hizmetlerin dahil olduğu vurgulanarak, anılan fuarın %50 devlet desteği
kapsamında olduğu ve teşvik takip işlemlerinin İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütüleceği ifade
edilmektedir.
Söz konusu milli katılım organizasyonuna katılmak isteyen firmaların doğrudan İTO (Tel: 0
212 455 60 00, e-mail:[email protected])’ya başvurmaları hususunu rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ek: Midest Sanayi Fuarı Katılımcı Formu (1syf)
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (18.06.2014 17:47:22)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:1557710472014618115134
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1557710472014618115134. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1557710472014618115134. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1557710472014618115134. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ