ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1793-26885
Suudi Arabistan Yeni İthalat Düzenlemesi Hk.
Ankara, 26/12/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen;
15 Aralık 2014 tarihinden itibaren Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe
şahadetnamelerini gümrük sistemine güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletebilecekleri,
www.exportal.com adresinden ulaşılabilecek internet portalının test çalışmasına başlanacağı, söz konusu
uygulamanın halen Suudi Arabistan gümrük makamları tarafından talep edilen ve kağıt üzerinde
doldurulan formların yerini alacağı, uygulamayla gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği,
uygulamanın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren fiilen hizmete gireceği, bu tarihe dek sisteme kayıt
yapmayan ve ürünlerinin kargo bilgilerini, faturalarını ve menşe şahadetnamelerini sistem üzerinden
girmeyen firmaların evrakının Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme tabi tutulmayacağı
bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe
şahadetnamelerini iletebilecekleri www.exportal.com internet portalında ihracatçı hesabı açılabilmesi için
uygulanması gereken prosedürler ifade edilerek, ihracatçı firmalarımızın aşağıda belirtilen işlemleri takip
etmek suretiyle ihracatçı hesabı açabilecekleri ve bu çerçevede,
1- https://www.exportal.com/English/Registration/Pages/NewExporter.aspx linkinde yer alan
formların doldurulması
2- E-posta hesabının aktive edilmesi,
3- Kullanıcı Anlaşmasının basılması, imzalanması ve kaşelenmesi,
4- Kullanıcı Anlaşmasının ülkemizdeki ticaret odası tarafından onaylanması,
5- Kullanıcı Anlaşmasının, Ankara’daki S.Arabistan Büyükelçiliği veya İstanbul’daki
S.Arabistan Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerektiği vurgulanmış ve anılan tasdiği
müteakip, 3 gün içerinde söz konusu hesap aktive edileceği belirtilmiştir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (26.12.2014 13:33:12)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:67272367420141226113157
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:67272367420141226113157. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - Oaib