ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1493-22977
PROWEIN 2015 Fuarı
Ankara, 10/11/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
15 - 17 Mart 2015 tarihleri arasında Düsseldorf / Almanya'da düzenlenecek olan Prowein 2015
Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından
gerçekleştirilecektir.
Bu yıl 21.si düzenlenecek PROWEIN Fuarı, 2014 yılında, 48 farklı ülkeden 4.796 katılımcıya ve
56 ülkeden 45.168 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Muhtelif şarap üreticisi ve ihracatçısı 11 Türk
firması, 191 m²'lik alanda, Türkiye milli katılımı adı altında Türkiye adına yakışır bir ortamda ürünlerini
ziyaretçilere sunma imkânı bulmuştur.
Çok çeşitli şarapların sergilendiği bahse konu fuar ile ilgili detaylı sirküler ve başvuru formu ekte
yer almaktadır. Fuara katılmayı planlayan üyelerimizin, ekteki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini
doldurarak, 21 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğin 0 212 454 05 01-02
numaralarına fakslamaları veya [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Müdür a.
Şube Müdürü
Bilgi için irtibat:
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Seda TAŞDEMİR-Celal ÖZCAN
Tel: 0212 454 05 54 - 0212 454 05 88
Faks: 0212 454 05 01 - 02
E-Mail: [email protected]
EK: PROWEIN 2015 Fuar Sirküleri, Başvuru Formu ve Fuar Sözleşmesi (8 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470856692014111093949. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB