ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1494-22978
Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Toplantısı
Ankara, 10/11/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türk İşçilerin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma’nın
uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 12-13 Kasım 2014 tarihlerinde
Ankara’da heyetlerarası görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığına değinilmektedir.
Bu çerçevede, 13 Kasım 2014 tarihinde TOBB Merkez Binası Sosyal Tesislerinde, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanımız ile Almanya Federal Çalışma Ajans temsilcileri tarafından bir toplantı
gerçekleştirilecek olup, İstisna Akdi anlaşmasının Türk işverenlere Almanya’da sağladığı fırsatlar ele
alınacaktır.
Toplantıya ilişkin taslak program ve katılım formu ekte yer almakta,
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2338&lst=DuyurularListesi
linkinden
de
sağlanabilmektedir.
ayrıca
erişim
Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurarak katılımlarını en geç
11 Kasım 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,
[email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek: Taslak Program ve Katılım Formu (2sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470856692014111091411. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Toplantısı
13 Kasım 2014
TOBB İkiz Kuleler
KATILIM FORMU
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sosyal Tesisler, G4 Giriş Kapısı
Dumlupınar Bulvarı No. 252 (Eskişehir Yolu 9. Km), 06530 ANKARA
Ad Soyad :
Ünvan :
Firma :
Sektör :
E-posta:
Cep telefonu :
LCV: [email protected]
Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Toplantısı
13 Kasım 2014
TOBB İkiz Kuleler
Adres:
TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler 3. Kat
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km)
Çankaya/Ankara
Taslak Program
09.00 – 09.30
Kayıt
09.30 – 10.00
Açılış Konuşmaları
TOBB Temsilcisi
Edmun LUDIGS
Federal İş Ajansı İstisna Akdi Bölüm Başkanı
10.00 – 10.15
Fırsatlar
Türk İşverenlere İstisna Akdi Anlaşması’nın Almanya’da Sağladığı
10.15 – 11.15
İstisna Akdi Anlaşmasının Uygulaması – Türk İşçilerin Almanya’ya
Gönderilmesi
Hans-Peter SAX / Mesut KUL
Türkiye Almanya İstisna Akdi Bölüm Şefi
11.15 – 12.45
Soru- Cevap
12.45 – 14.00
Kokteyl
A. Nazif GARİBAĞAOĞLU
Berlin Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
LCV: [email protected]
Download

indir - OAIB