İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Afetlere Hazırlık Mali
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Afetlere Hazırlık
MaliProgramı kapsamında desteklenen “Turizm
Destek
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Afetlere
Hazırlık
Malikapsamında desteklenen “Turizm
Destek
Programı
İşletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Destek Programı kapsamında
desteklenen
“Turizm
İşletmelerinde
Yapısal tarafından
Olmayan
Tehlikelerin
Azaltılması
İstanbulİstanbul
Kalkınma
Ajansı
tarafından
Afetlere
Hazırlık
Mali
Destek
Programı
(TR10/12/AFT/0036)”
Projesi kapsamında;
Kalkınma
Ajansı
Afetlere
Hazırlık
Mali
İşletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin (TR10/12/AFT/0036)”
Azaltılması
Projesi kapsamında;
kapsamında
desteklenen
Destek
Programı
kapsamında
desteklenen “Turizm
(TR10/12/AFT/0036)” Projesi
kapsamında;
İşletmelerinde
Olmayan
Tehlikelerin
Azaltılması (TR10/12/AFT/0036)”
“Turizm İşletmelerinde
YapısalYapısal
Olmayan
Tehlikelerin
Azaltılması
(TR10/12/AFT/0036)”
Projesi kapsamında;
Projesi kapsamında;
turizm işletmelerinde yapısal olmayan
tehlikelerin azaltılması (yota)
eğitmen eğitimi programı
Tarih: 2 Mayıs 2014 Cuma Saat: 09.00
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
LCV: TÜRSAB Neyir Seda Ütügen / [email protected]
Tel: 0212 259 84 04 Dahili:180
Download

turizm işletmelerinde yapısal olmayan tehlikelerin