SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
ŞUBAT 2014 – Sayı: 11
Türkiye-Japonya "Sağlık Alanında
Niyet Mektubu" imzalandı.
(07 Ocak 2014)
Ülkemiz ile Japonya arasında sağlık
alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla
hazırlanan “Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Arasında Niyet Mektubu” Japonya
Sağlık Emek ve Refah Bakanı Sayın Norihisa
Tamura tarafından Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın 7 Ocak 2014 tarihindeki
Japonya gezisi sırasında Tokyo’da imzalandı.
Söz konusu niyet mektubu Bakanımız Sayın Dr.
Mehmet Müezzinoğlu tarafından Ankara’da 2
Ocak 2014 tarihinde imzalanmıştı.
Sayın Bakanımız Finlandiyalı
meslektaşını ağırladı.
(14 Ocak 2014)
Bakanımız
Sayın
Dr.
Mehmet
Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın konuğu olarak ülkemizde bulunan
Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Sayın
Paula Risikko'yu makamında kabul etti.
Görüşmede, Sağlık Alanında İkili İlişkiler ve
işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ele alındı.
Her iki Bakanın görüşmesinin ardından
Finlandiya özel sektör temsilcilerinin de katıldığı
heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirildi.
1
SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi
Dzanko, Sayın Müsteşarımızı ziyaret
etti. (10 Ocak 2014)
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sayın
Damir Dzanko, Bakanlığımız Müsteşarı Prof.
Dr Nihat Tosun'u ziyaret etti. Müsteşarlık
Makamı'nda yapılan görüşmede, Bosna Hersek
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Tihiç’in
Bakanlığımıza iletilen tıbbi dosyasına ilişkin
doktorlarımızın değerlendirmeleri ele alındı.
Büyükelçi Dzanko,
gösterilen ilgi ve
samimiyetten dolayı Bosna Hersek halkının
selam ve teşekkürlerini Sayın Müsteşarımıza
iletti.
Büyükelçi Dzanko'yu Genel
Müdürlüğümüzde ağırladık
(29 Ocak 2014)
Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi
Sayın Damir Dzanko, Genel Müdürümüz Dr.
Öner Güner’i ziyaret etti. Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen
görüşmede, kalp ve lösemi hastası olan
çocukların Türkiye’de tedavisi hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve
Türkiye Stratejik Sağlık İşbirliği
Çalışma Grubu Toplantısı
(27-31 Ocak 2014)
Sağlık
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü
tarafından 27-31 Ocak 2014 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi
ve Türkiye Sağlık Ortak Çalışma Grubu
Toplantısı'na Genel Müdürümüz Dr. Öner
Güner başkanlığında bir heyet katıldı. Açılış
konuşmasını Genel Müdürümüz Dr. Öner
Güner'in yaptığı toplantıda; sağlık turizmi
alanında işbirliği, sağlık personelinin kayıt ve
denkliği, ilaç ve tıbbi cihazların tescili
konularında oluşturulan çalışma grupları
tarafından kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.
Gelecekte yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı
toplantıda, bir sonraki toplantılarının 2014 yılı
Mart ayının ilk haftasında Kuveyt'te yapılması
kararlaştırıldı.
2
SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
TASAM'ı ziyaret ettik.
(8 Ocak 2014)
Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner ve
beraberindeki heyet, Türk Asya Stratejik
Araştırmalar Merkezi’ni (TASAM) ziyaret etti.
TASAM Başkanı Sayın Süleyman Şensoy
tarafından ağırlanan heyetimiz, Bakanlığımızın
Uluslararası Sağlık Politikaları Strateji Belgesi
hazırlanma süreci ve buna yönelik önümüzdeki
Mart ayında yapılması planlanan çalıştay
konusunda bilgi verdi. Toplantı sonunda konu
hakkında TASAM ile Bakanlığımız arasında
birlikte çalışılabileceği hususunda mutabakata
varıldı.
Stratejik Araştırma Kuruluşları
ziyaretlerimiz USAK ile devam etti.
(13 Ocak 2014)
Bakanlığımız Uluslararası Sağlık
Politikaları Strateji Belgesi hazırlama
süreci kapsamında strateji düşünce
kuruluşlarına yaptığımız ziyaretin bu
seferki adresi Uluslararası Stratejik
Araştırmalar Kurumu (USAK) oldu.
USAK Başkanı Özdem Sanberk tarafından
karşılanan Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner ve
beraberindeki heyetimiz, USAK Bilim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. İhsan Bal, Sosyal Araştırmalar
Merkezi’nden Mehmet Güçer, Amerika Çalışmaları
Merkezi’nden Mehmet Yegin ve Avrupa Birliği
Çalışmaları Merkezinden Fatma Yılmaz Elmas’ın da
iştirak ettiği toplantıya katıldı. Ziyaret amacı
hakkında bilgi veren Genel Müdürümüz Dr. Öner
Güner, Uluslararası Sağlık Politikaları Strateji Belgesi
çalışmasında stratejik araştırma kuruluşlarının
büyük katkı vereceğini belirtti.
Toplantıda şu konular görüşüldü;
- Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışı strateji belgesi
oluşturulması,
- Küresel Sağlık Diplomasisi,
- Küresel Yaşlanma Diplomasisi,
- Gelişmekte ve En Az Gelişmiş Ülkelerde Sağlık
Hizmetlerinin geliştirilmesine destek verilmesi,
- Gelişmiş Ülkeler ile Sağlık İşbirliği
Proje Yönetim Destek Birimi'ne
misafir olduk.
(8 Ocak 2014)
Birlikte yürütülen çalışmalarla ilgili fikir
alışverişinde bulunmak üzere Proje Yönetim
Destek Birimini ziyaret ettik. Ziyarette 2014 yılı
içerisinde
gerçekleştirilmesi
planlanan
projelerimizin uygulanabilirliği hususunda
karşılıklı değerlendirmede bulunuldu. Ayrıca
2015 yılı sonrası için oluşturulacak yeni bir
projede Genel Müdürlüğümüzün tasarladığı
proje taslaklarının detaylı olarak PYDB’ye
iletilmesi hakkında mutabakata varıldı.
Pakistan Ankara Büyükelçiliği
Müsteşarı Genel Müdürlüğümüzü
Ziyaret etti.
(3 Ocak 2014)
Pakistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı
Aisha Farooqui, Genel Müdürlüğümüzü ziyaret
etti. Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner
tarafından ağırlanan Aisha Farouqui ile iki ülke
arasında sağlık alanındaki mevcut anlaşma ve
protokollerin hayata geçirilmesi konuları ele
alındı.
Büyükelçilik
Müsteşarı
Farooqui,
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Halk
Sağlığı Enstitüsü Başkanlığı görevini üstlenmek
üzere Türkiye’den bir yönetici talebinde de
bulunuldu.
3
SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
Romanya Büyükelçiliğini Ziyaret Ettik.
(7 Ocak 2014)
Genel Müdürlüğümüz heyeti, Romanya
Büyükelçisi Sayın Radu Onofrei ile yaptığı
görüşmede, öncelikli olarak Sayın Bakanımızın
2013 Ekim ayındaki Romanya ziyareti sırasında
mutabık kalınan yılda 2 kez tıp kongresi
düzenlenmesi için çalışmaların başlatılması
konusu ele alındı. Görüşmede ayrıca, iki ülke
arasında işbirliği yapılabilecek alanların tespiti
üzerinde duruldu.
DSÖ Program, Bütçe ve İdare Komitesi
19. Toplantısı ve DSÖ İcra Kurulu 134.
Oturumuna katıldık.
(16-17 Ocak 2014 / 20-25 Ocak 2014)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Program, Bütçe ve İdare Komitesi
19. Toplantısı 16-17 Ocak 2014,
DSÖ İcra Kurulu 134. Oturumu 2025 Ocak 2014 tarihlerinde
Cenevre’de gerçekleştirildi.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Genel
Müdürlüğümüzce katılım sağlanan toplantılarda
DSÖ reformu, bütçenin oluşturulması ve
finansmanı,
2015
sonrası
tüberkülozla
mücadele stratejisi, antimikrobiyal direnç,
hepatitler, geleneksel tıp stratejisi, temel
ilaçlara erişim, şiddetin önlenmesi, sağlık insan
kaynaklarının geliştirilmesi gibi birçok önemli
konu görüşüldü ve karar tasarıları kabul edildi.
Kabul edilen tasarılar Mayıs ayında
yapılacak olan 67. Dünya Sağlık Asamblesinde
üye ülkeler tarafından oylanarak karar haline
dönüşecek.
Amacımız; "Uluslararası Kuruluşlara
daha fazla Türk personel göndermek"
(13-15 Ocak 2014)
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü'nce planlanıp koordine edilen ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere,
uluslararası kuruluşlarda görev yapan Türk
çalışan sayısını arttırmak amacıyla iş başvurusu
ve CV hazırlamaya yönelik eğitim programı
düzenlendi. DSÖ uzmanları Vicki Erickson
Carpenter ve Richard Steghall tarafından iki
grup halinde Genel Müdürlüğümüz Konferans
Salonunda düzenlenen eğitime bakanlığımız
Merkezi hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlardan
toplamda 60 personel katıldı.
Eğitim programı öncesinde katılımcılara hitap
eden Genel Müdürümüz Dr. Öner Güner, DSÖ
uzmanlarının ülkemizde bu eğitimi vermelerinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine
teşekkür etti. T.C.Sağlık Bakanlığı olarak,
uluslararası kuruluşlarda görev alan Türk çalışanı
sayısını hedeflediğimiz doğrultuda daha da
arttırmayı hedeflediklerini belirten Dr. Güner, bu
tür eğitim faaliyetlerini genişleterek devam
ettirmek istediklerini söyledi.
İki gün devam etmesi planlanan eğitim bir
gün
daha
uzatılarak Bakanlığımız
Saha
Koordinatörlerine yönelik yoğunlaştırılmış özel
bir oturum daha gerçekleştirildi.
Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yayınlanan bilim insanı, koordinatör, teknik
uzman, kıdemli teknik uzman gibi münhal
kadrolara ilişkin ilanları içeren tablo Genel
Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olup,
her hafta güncellenmektedir.
Söz konusu tabloya internet sitemizin
duyurular
(http://disab.saglik.gov.tr)
bölümünden ulaşabilirsiniz.
4
SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
Sağlıkta Eşitsizlikler ve Sosyal
Belirleyiciler Uzman Grubu Toplantısı
(23-24 Ocak 2014)
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler
Genel Müdürlüğü tarafından Brüksel’de
düzenlenen Sağlıkta Eşitsizlikler ve Sosyal
Belirleyiciler Uzman Grubu Toplantısı'na Genel
Müdürlüğümüz personeli katıldı. Toplantıda
gerçekleştirilen "Sağlıkta Eşitsizlikler Ortak
konuyla ilgili
Eylem Konferansı"nda,
önümüzdeki dönemde yapılacaklar tartışıldı.
30. Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak
Komitesi (GBOK) Toplantısı
(30-31 Ocak 2014)
30. Türkiye-AB Gümrük
Birliği Ortak Komitesi (GBOK)
Toplantısı Belçika'nın başkenti
Brüksel'de gerçekleştirildi.
Bakanlığımızı
temsilen
Genel
Müdürlüğümüz ve TİTCK tarafından katılım
sağlanan 30. Dönem GBOK Toplantısında
Bakanlığımızla
ilgili
olarak;
Eczacılık
Ürünlerinde İyi İmalat Uygulamaları (GMP),
AB’de Serbest Bırakma Analizleri, İthal Eczacılık
Ürünlerinin Fiyatlandırılmasında Kullanılan
Döviz Kuru konuları görüşüldü.
16 Ocak 2014 tarihinde Ekonomi
Bakanlığı tarafından hazırlık toplantısına da
Genel Müdürlüğümüz ve TİTCK çalışanları
katılmıştı.
Ülkemizde DSÖ Teknik Uzmanlık Ofisi
kurulması çalışmaları devam ediyor.
(30 Ocak 2014)
Ülkemizde
kurulması
planlanan Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ)
Teknik
Uzmanlık
Ofisi’nin
(GDO)
teknik
gerekliliklerine ilişkin Genel
Müdürlüğümüzde bir toplantı
gerçekleştirildi.
Toplantının sonucunda,
katılımcılar ile
konuya ilişkin dokümanların çalışılmasının
ardından 17 Şubat 2014 tarihinde bir ön
hazırlık toplantısının yapılması hususunda
mutabık kalındı. Ayrıca 25 Şubat 2014
tarihinde ülkemize ziyarette bulunacak olan
DSÖ heyeti ile Ülke İşbirliği Stratejisi,
Ortaklık
Anlaşması,
GDO
konularında
görüşmelerin gerçekleştirilmesine karar verildi.
Erasmus+/ Grundtvig Yetişkin Eğitimi
Programı Bilgilendirme Toplantısı
(27 Ocak 2014)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye
Ulusal Ajansı) tarafından Erasmus+/ Grundtvig
Yetişkin Eğitimi Programı Bilgilendirme
Toplantısı'na
Genel
Müdürlüğümüz
ve
Bakanlığımız ilgili birimlerinden katılım
sağlandı.
Bilindiği üzere ülkemizin 2004 yılından
itibaren katılım sağladığı eğitim ve gençlik
alanındaki topluluk programlarını Türkiye
Ulusal Ajansı yürütmektedir. 2014 - 2020
yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı da bu
kapsamda, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren
Türkiye
Ulusal
Ajansı
tarafından
yürütülmektedir.
Türkiye
Ulusal
Ajansı
tarafından, söz konusu programın tanıtımı
amacıyla 27 Ocak 2014, 3 Şubat 2014 ve 18
Şubat 2014 tarihlerinde Ankara'da Yetişkin
Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantıları
planlandı. İlki 27 Ocak 2014 tarihinde
gerçekleştirilen
toplantıların
duyurusu
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yapıldı.
5
SAĞLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ
2. Türkiye-Cibuti Ortak Sağlık Haftası başarıyla sona erdi.
(23-31 Ocak 2014)
Bu yıl ikincisini düzenlendiğimiz Türkiye-Cibuti Ortak Sağlık Haftası, plastik cerrahi, genel
cerrahi, üroloji, göz, kadın doğum, beyin cerrahi, çocuk cerrahisi, radyoloji, anestezi branşlarındaki
Türk uzmanların katılımıyla Cibuti’de yapıldı. 23 Ocak Perşembe günü Cibuti'ye ulaşan heyetimiz
Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.
Göz Hastalıkları branşında 45 ameliyat, 83 poliklinik,
Çocuk Cerrahisi branşında 8 ameliyat, 39 poliklinik,
Plastik Cerrahi branşında 28 ameliyat, 63 poliklinik,
Üroloji branşında 30 ameliyat, 56 poliklinik,
Genel Cerrahi branşında 6 ameliyat, 82 poliklinik,
Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 26 ameliyat, 103
poliklinik, olmak üzere toplamda 143 ameliyat ve 541
poliklinik gerçekleştirildi.
Ayrıca Üroloji uzmanlarımızca Cibutili meslektaşlarına transüretral
rezeksiyon ve jinekolog hekimlerimiz ise laparaskopik cerrahi eğitimleri
verildi.
Heyetimiz, Sağlık Haftası'nın son gününde Cibuti Başbakanı
Abdoulkader Kamil Muhamed ve Cibuti Sağlık Bakanı Kassim Issak
Osman tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan Cibuti Başbakanı
Abdoulkader Kamil Muhamed; iki yıldır istikrarlı bir şekilde düzenlenen sağlık
haftalarının dost ve kardeş ülke Cibuti halkı tarafından memnuniyetle
karşılandığını belirterek, heyetimize teker teker teşekkür etti. Başbakan
Muhamed,
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na da selam ve şükranlarını
iletti. Kabulde Büyükelçimiz Sayın Hasan Yavuz da hazır bulundu.
Sağlıkta Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Bülteni
Şubat 2014 - Sayı: 11
Ayda bir yayınlanır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü
Adına
Dr. Öner GÜNER
Genel Müdür
Danışma Kurulu
Arif ÇETİN
Dr. Elif EKMEKCİ
Dr. Selami KILIÇ
Dt. Abdullah SERT
AB Uz. Seyhan ŞEN
Muzaffer ZENGİN
Yayın Kurulu
Arif ÇETİN
Atınç ATALAY
Taner YAVUZDEMİR
Fahrullah KULALİ
Kültür Mah. İçel Sk. No:2 06420 Kızılay/Ankara
http://disab.saglik.gov.tr
e-posta: [email protected] Tel: 0312 5856700–01 Faks: 0312 4339885
6
Download

14 Ocak 2014 - Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü