ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ
ORYANTASYON REHBERİ
EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ…
İÇİNDEKİLER
1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI
2.HASTANE TANITIMI
2.1. TARİHÇE
2.2. KAT PLANI
2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI
2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ
2.5. HEDEFLERİMİZ
2.6. ORGANİZASYON ŞEMASI
2.7. YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER
2.8. HASTANEMİZİN PERSONEL DURUMU
2.9. GENEL ORYANTASYON PROGRAMI
2.10.ACİL DURUM KODLARI
2.11.ÖNEMLİ TELEFONLAR
3.HİZMET SUNULAN BİRİMLER
3.1.POLİKLİNİKLER
3.2.SERVİSLER
3.3.LABORATUAR
3.4.GÖRÜNTÜLEME
 EMAR
 TOMOĞRAFİ
 RÖNTGEN
 ULTRASON
3.5.FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
3.6.ACİL SERVİS
3.7.YOĞUN BAKIMLAR
 GENEL YOĞUN BAKIM
 YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM
 KVC YOĞUN BAKIM
3.8.AMELİYATHANE
1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI
Oryantasyon eğitimi kuruma yeni başlayan çalışanların işe ve kuruma uyumunu
çabuklaştırmak amacı ile yapılır.
Oryantasyon eğitiminde kurumun tarihçesi, organizasyon yapısı, kurum içi ve dışı iletişim,
çalışma koşulları, mesai saatleri, kurum içi hizmet süreçleri vb. hakkında bilgiler verilir.
Oryantasyon eğitimindeki temel amaçlar çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını
önlemek, sosyal kaynaşmayı hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan
kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, iş
akışına uyumunu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemektir.
2.HASTANE TANITIMI
2.1. HASTANEMİZİN TARİHÇESİ:
Yıl 2011
Tam 806 yıl sonra yine Kayseri’de, yine hastaneler caddesinde Anadolu’nun en büyük, en
donanımlı, kadro bakımından en zengin özel hastanesi “Modern Dünya Hastanesi”
kuruldu ve 02 Şubat 2011 tarihinde hasta kabulüne başladı.
20.000 m2 kapalı alanı ve 200 odası bulunan, geniş otopark alanlarına sahip Modern
Dünya Hastanesi, bu kapasite ve kadrosuyla Kayseri ve civar illerin tamamına hizmet
sunabilecek durumdadır. Hastanenin zemin katı acil servis olarak planlanmıştır. Her türlü
acil hastalıklar, travmalar, kalp krizleri, akut hastalıklar için günün 24 saatinde acil ve
hayat kurtarıcı müdahaleler kısa sürede yapılabilmekte, görevli doktorlar sadece Dünya
Hastanesi’nde çalıştıklarından bekleme olmamaktadır.
İlk 4 kat poliklinikler olarak düzenlenmiştir. Bu katlarda 50yi aşkın uzman hekim
muayenelerini yapmakta ve bu doktorların birçoğu profesör ve doçentlerden oluşmaktadır.
Polikliniklerde hekim kalitesiyle birlikte, teknolojinin en son imkânları kullanılarak,
hastalara en kısa zamanda en doğru teşhis konulmaktadır. Doktorlarımızın teşhislerine
yardımcı olması bakımından yine en modern ve hatayı sıfıra indiren laboratuarlarda ve
görüntüleme merkezinde her türlü tahlil çekimler kısa sürede yapılabilmekte, artık
sonuçlar günlerce beklenmemektedir.
1.5 teslalık EMAR cihazı, bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Mamografi,
Kemikdanstometri gibi aletlerle hem teşhiste çok büyük bir zaman tasarrufu ve doğru bilgi
elde edilmekte, hem de tedavi amaçlı girişimler yapılabilmektedir.
Hastanemizde biri kalp ameliyathanesi olmak üzere 9 genel ameliyathane ve 1 lokal
müdahale odası ile büyük küçük her türlü cerrahi müdahaleler, steril şekilde
yapılmaktadır. Son teknoloji ile dizayn edilmiş ameliyathanelerde yapılan operasyonların
sonunda ihtiyaç duyulan vakalar yoğun bakımlara alınmaktadır. Kardiyovasküler yoğun
bakım, cerrahi yoğun bakımı ve yeni doğan yoğun bakımı olarak tanzim edilen bu
ünitelerde yine riskli vakalar takip edilmektedir.
2.2. KAT PLANI
17.KAT
●Çamaşırhane
16.KAT
●Başhekimlik
15.KAT
●Yemekhane ●Kantin
14.KAT
●Ortopedi Servisi ●Hemşire Odası
13.KAT
●Ortopedi Servisİ ●Hemşire Odası
12.KAT
●Genel Cerrahi Servisi ●Hemşire Odası
11.KAT
●Genel Cerrahi Servisi●Hemşire Odası
10.KAT
●Beyin Cerrahi Servisi ●Hemşire Odası
9.KAT
●KBB Servisi●Üroloji Servisi●Hemşire Odası
8.KAT
●Hemşire Odası●Kardiyoloji●Kroner Yoğun bakım●KVC
7.KAT
●Dahiliye●Psikiyatri●Nöroloji●Dermotoloji●Göğüs Hastalıkları●Gastroentoloji Servisleri●Hemşire
Odası●FTR
6.KAT
5.KAT
●Kadın Doğum Servisi●Hemşire Odası
●Doğumhane●Nst●Çocuk●Çocuk Çerrahi●Plastik Çerrahi●Göz Servisleri
4.KAT
●Kadın Doğum●Ortopedi Poliklinikleri●Alçı ve Teknisyen Odası
3.KAT
●Çocuk-Çocuk Çerrahi●Gastroentoloji●KBB●Göz●Poliklinkleri●EEG●Bilgi İşlem Odası●Aşı
Tartı Odası●Cildiye
2.KAT
Dahiliye●Genel Cerrahi●Nöroloji●Kardiyoloji●Diyetistyen●Kvc●Poliklinkleri●Efor Odası
●Ekg Odası
1.KAT
Üroloji●Psikiyatri●Fizik Tedavi●Diş●Beyin Cerrahi●Plastik Cerrahi
Poliklinikleri
ZEMİN
KAT
Mesul Müdür Odası●Raporlama ve Yazı İşleri Odası●Ultrason 1,2,3 Odaları●EMARTomografi●Kantin●Acil●Acil Gözlem Odası●Acil Muayene Odası●Acil Resütasyon
Odası●Pansuman Odası●Acil Doktor Odası●Acil Hemşire Odası●Satın
Alma●Eczane●Mesul Müdür Yardımcısı Odası●Tıbbi Atık Odası●Hemşire Odası
BODRUM
(-1 KAT)
BODRUM
(-2 KAT)
BODRUM
(-3 KAT)
Ameliyathane Odaları●Dahiliye Yoğun Bakım Odası●KVC Yoğun Bakım Odası●Yeni
Doğan Yoğun Bakım Odası●Sterilizasyon Odası
Röntgen Odaları●Morg●Odyoloji●Laboratuar●Fizik Tedavi Ünitesi Odaları●Arşiv●
Destek Hizmetleri Birimi Odaları●Depolar●Yardımcı Personel Şefi Odası●Kalite
Yönetim Hizmetleri Odası●Muhasebe Odaları●Mescitler●Kuaför●Teknisyen Odaları
●Başhemşirelik●Santral
2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI
İş başvurusu kabul edilen personel ilk olarak Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne; 8 adet fotoğraf , nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi, savcılık
belgesi , ikametgah ,hepatit markerleri ve sağlık raporuyla birlikte işe başlama belgesini
imzalayarak,kendi branşına göre üst amirine (Başhemşire Müdür,Birim Sorumlusu vs….)
giderek çalışacağı birimi öğrenir. Başladığı ilk hafta içinde oryantasyon eğitimine alınır.
Çalışma Düzeni:
(Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre)
Madde 37 - Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar günün 24 saatinde kesintisiz devam eder.
Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil vakaların muayene ve tedavisini acil ameliyat
ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar.
Madde 38 - (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 14) Yataklı tedavi
kurumlarında tüm personelin mesai başlama ve bitiş saatleri, hizmetin ve mahallin özelliği ve
kurum personel kadrosu göz önüne alınarak ilgili kanunlara göre Valilikçe belirlenir. Hastane
baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel
sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri
belirleyebilir.”
Madde 39 - Görevliler, sabah kahvaltısını göreve başlama saatinden evvel bitirmek zorunda
olup, kurumun ve hastaların sabah temizliği, bakımları, hastaların kahvaltıları, nabız ve
derecelerin alınması da saat 8.30 a kadar tamamlanır. Sabah kahvaltıları 06:00-7:00
arasında, öğle yemeği genel olarak 12:15-13.30 arasında, akşam yemekleri ise saat 18:00 –
19:00 arasında verilir. Özel diyet ve tecrübe yemekleri tabibin lüzum gösterdiği şekilde,
tabelada yazıldığı saatlerde hemşire nezaretinde yedirilir.
Madde 40 - Hastaların akşam nabız ve solunum sayıları, ısı dereceleri alınarak gözlem
kağıdına kaydedilir. Saat 17.00 - 18.00 arasında hastanın hekimi tarafından hastaların
akşam vizitleri yapılır. Hastaların akşam yemeği verilir. Buna ilişkin diğer hizmetler de
tamamlandıktan sonra gündüz hizmetleri bitmiş olur.
Nöbet Esasları:
Madde 41- Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında
ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla kurum içindeki hastaların acil
durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması
muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.
 Hastanemizde çalışma saatleri sabah 8.00-17.00, 17.00-08.00 olmak üzere iki vardiya
şeklindedir. Nöbetçi olanlar hiçbir suretle kurumdan ayrılamazlar. Personel nöbet
hizmetlerine sıra ile girerler. Nöbet çizelgeleri aylık olarak sorumlular tarafından
hazırlanır ilgili birimin sorumlu amirine onaylatarak tebliğ edilir. Nöbetçi personel
nöbeti teslim alarak personel gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar, izlenecek
hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz. Nöbeti teslim alacak personel
vaktinde gelmediği takdirde durum sorumluya bildirilir, gerekli tedbir alındıktan sonra
nöbetçi personel ayrılabilir.
 Hemşirelerin nöbet günleri ancak başhemşirelik müsaadesi ile değiştirilebilir. Bu
takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğinin birim
sorumlusu tarafından daha önceden nöbet listesine işlenmesi ve ilgililere
duyurulması gerekir.
 Her gün mesai bitiminden yarım saat önce klinik hemşireleri ve klinik sorumlu
hemşiresi; nöbetçi hemşireye hasta başında hastanın durumu takipleri, hemşirelik
müdahaleleri hususunda geliştirdikleri hemşire gözlem formuna teslim notu yazılarak
hastaları teslim eder. Sabah mesai saati başladığında aynı şekilde hastaları nöbetçi
hemşireden teslim alır.
 Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz
geçiren personele kurumun personel durumu ve imkânları müsait olmak, hizmeti
aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum gördüğü sürece
dinlenmesi üzere izin verilebilir.
 Hafta ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş
günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
 Nöbet listeleri normal günler için ayrı bayram ve tatil günleri içinde ayrı olarak
düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.
 Nöbet tutan her meslek grubu için nöbet defterleri tutulur. Nöbetçiler bu deftere
nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye
devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri her
gün hastane müdürü tarafından tetkik edilerek gerekleri yapılır ve önemli hususlarda
baştabibe iletilir.
Kılık Kıyafet Düzeni :
Tüm personelin sağlık bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmesi
gerekmektedir.
Hastanemizde her birimdeki personelin kılık kıyafetleri farklı renklerden
oluşmaktadır.Personele; yılın her 6 ayda bir kıyafet değişimi uygulanmaktadır.
2.4.KALİTE POLİTİKAMIZ:
Sektörümüzde rekabet edebilmek ve bu yarışta en önde olabilmek için, Hastalarımıza en
yüksek faydayı en kısa sürede ve en güzel iletişimle sunmak mecburiyetindeyiz. Hastane
idaresi ile birlikte, doktorlarımız, diğer sağlık elemanlarımız ve Çalışanlarımız hasta
memnuniyeti odaklı, hizmette sıfır hatayı esas almalı ve kendisini sürekli geliştirerek,
yeniliklere ayak uydurmalıdır. Sektörümüzde sadece Hasta memnuniyetinin yeterli
olmayacağı, ailesi ve hasta yakınlarının memnuniyetinin de çalışanlarımız tarafından temel
prensip kabul edilmelidir. Yine hasta ve yakınlarının haklarının korunmasında, onların
savunucusu ve aksaklıkları gideren taraf olmalıyız. Kalite anlayışımız çağdaş teknoloji,
çağdaş konfor, iletişimle birbirini tamamlayarak, öğrenmeyi ve sürekli gelişmeyi teşvik
eden, hizmet anlayışımızla vücut bulmalıdır.
2.5.HEDEFLERİMİZ:
Kalite politikamıza uygun olarak ilke ve hedeflerimiz:
Hastamızın, yakınlarının ve ailesinin beklenti ve ihtiyaçlarını, sistematik olarak ölçmek ve
değerlendirmek
Çağdaş Teknolojilerin kullanımı sağlayarak, teşhis ve tedavide öncü uygulamalarda
bulunmak,
Çalışma güvenliğini artırmak,
Hastanemizden hizmet alan tüm bireylerin şikayetlerini azaltmak
Tesisin işletim maliyetlerini azaltmak ve ekonomik katma değer yaratmak
Özel Modern Dünya Hastanesi için belirlenen bu hedef ve ilkelerimizin tüm bölüm
çalışanlarına ölçülebilir bir şekilde yayılımının sağlanması için Proses (Süreç) Tabanlı
Kalite Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Hedeflerin her yıl sayısal değerleri ve
değerlendirmeleri, Yönetimi gözden geçirmesi toplantılarında yapılmaktadır.
Misyonumuz:
Temel değerlerimiz çerçevesinde, bilimsel temellere dayalı olmak ve profesyonelliği elden
bırakmamak koşulu ile;
Hastanemize gelen her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek,
Bilgilendirmeye özen göstererek sağlık konusunda bilinçlilik düzeyini artırmak,
Öncelikle koruyucu devamında ise iyileştirici sağlık hizmetlerini en üst düzeyde ve
mümkün olabilen en ekonomik koşullarda sunmaktır
Vizyonumuz:
Gerçekleştirdiği çalışmalarla fark yaratarak, sağlık alanına katkıda bulunmaktır.
Değerler sistemine dayalı yaklaşımlarıyla sektörde model olabilmektir.
“Müşteri” den ziyade insan odaklı yaklaşımlarıyla, tüm paydaşlarını süreçlere dahil etmek
ve ortak başarıya ulaşmaktır.
Tüm paydaşlarımızla birlikte gelişmek, birlikte büyümek ve birlikte onurlanmaktır.
Örnek gösterilen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.
Bütün çalışmalarıyla sağlık sektöründe lider olmakla birlikte, hizmet almak için gelmeye
de “DEĞER” bir hastane olmaktır…
2.6.ORGANİZASYON-ŞEMASI:
BAŞHEKİM
DR.EROL BEDİR
SEKRETERYA
HALKLA İLİŞKİLER
MERVE KARAGÖZ
SANTRAL
ŞİRKET
YÖNETİM KURULU
OPR.DR.BERAT BALCI (BAŞKAN)
SATINALMA
TUBA TAT
MUHASEBE
CENGİZ YETİMAKMAN
HASTANE
YÖNETİM KURULU
BAŞHEKİM YRD
DR.AHMET AKŞEHİRLİ
MESUL MÜDÜR
PRF.DR.YUSUF ÖZTÜRK
HASTANE MÜDÜRÜ
ARİF GÜDER
BAŞHEMŞİRE
BAŞHEMŞİRE
YASEMİN HAYVALI
HASTA HAKLARI
GÜLAY BAYKARA
KALİTE-HALKLA
KALİTE KOORDİNATÖRÜ
İLİŞKİLER
BASIN
YAYIN
MAK.MÜH.
AYFER
ERDOĞAN
TÜM PERSONEL
EĞİTİMEĞİTİM
SORUMLUSU
TEMİZLİK YAKUP DİLCİ
(ŞİRKET TEMSİLCİSİ)
ESTETİK /KIYAFET/MUTFAK
ESTETİK / DİYET / KIYAFET
ZAHİDE GENÇ / ESMA BİRKOL
HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ
GENEL TEMİZLİK
YAKUP DİLCİ
TESİSAT, TEKNİSYENLER
İSMAİL KALINKARA
ARAÇ VE GÜVENLİK
YUSUF YENİAY
YEMEK VE MUTFAK
LABORATUAR SORUMLUSU
LABORATUAR
UZM.DR.LATİF ERBAY
AMELİYATHANE SORUMLUSU
AMELİYATHANE
UZM.DR. MURAT ÖZCAN
HİZMET SATINALMA
YOĞUN BAKIM
NÜLÜFER UYUMAZ
GÖRÜNTÜLEME
GÖRÜNTÜLEME
UZM.DR.FİKRİYE SAKINCI SAVAŞ
ACİL
ACİL
DR.SALİH SELVİ
HASTA KABUL
FATURALAMA
POLİKLİNİKLER / SERVİSLER
POLİKLİNİKLER / SERVİSLER
YASEMİN HAYVALI
YAZI İŞLERİ VE
RAPORLAMA
DESTEK HİZMETLERİ
DESTEK HİZMETLERİ
FUNDA TİMUÇİN
KAT
SEKRETERLERİ
ECZANE
ECZANE
AYŞE MELİHA ÖZTÜRK
BİLGİ İŞLEM
NECİP ERDOĞAN
STERİLİZASYON
CEMALLETTİN DURMUŞ
2.7. YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER:
Başhekim ,Başhekim Yardımcısı, Mesul Müdür, Hastane müdürü, Başhemşire ve kalite
koordinatöründen oluşmaktadır. Referans: (organizasyon şeması) Mesul Müdür; acil
polikliniği başta olmak üzere tüm biriminden sorumludur. Hastane müdürü; genel temizlik,
tesis yönetimi, yemek, mutfak, araç ve güvenlikten sorumludur. Başhemşire;tüm
personel,temizlikten Hasta güvenliği,ve Çalışan güvenliğinden sorumludur.
Kalite koordinatörü ; TSE , EN, ISO 9001 : 2008 kalite yönetim sistemi ve Sağlık bakanlığı
H. K. S şartlarının tüm hastaneye uygulanması, personele kalite anlayışının verilmesinden
sorumludur.
2.8. HASTANEMİZİN PERSONEL DURUMU:
Doktor,hemşire,anesteziteknisyeni,cerrahiasistan,anjiyoteknisyeni,
perfüzyonist,laboratuar teknikeri,röntgen teknisyeni,fizik tedavi uygulayıcısı,destek
hizmetleri,polikliniksekreteri,hastakabulmemuru,hostes,santralmemuru,özel
güvenlik,şoför,teknik personel,temizlik personeli ve dışarıdan hizmet satın alımı aşçı
görev yapmaktadır.
Personel Görev ve Sorumlulukları:
Başhemşirelik
Hemşirelik hizmetleri organizasyonu hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bir birimdir.
Özel Modern Dünya Hastanesi personeli ve hak sahiplerine kaliteli, etkin, ekonomik,
hasta haklarına ve etik değerlere uygun hemşirelik bakımını sağlamak,
Kurumda görev yapan hemşirelerin ve hizmetlilerin hizmet içi eğitimlerinin sürekliliğini
sağlamak
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi anlayışı içinde, hastanın kaliteli bakım
alma temel hakkını savunarak;
Çağdaş hemşirelik bakım hizmetlerinin sunulmasında öncü olan,
Hemşirelerin mesleki gelişimini en üst seviyede tutmak için gerekli imkânları sağlayan,
Bakım hizmetlerini kanıta dayalı uygulamalara dayandıran,
Hemşirelik bakım hizmeti veren ve alanın tatmin ve mutluluğunu en üst seviyede tutan,
Çağın gerektirdiği gelişmeler doğrultusunda politikalar, hasta bakım modelleri ve
standartlar geliştiren ve uygulayan, kaliteli hemşirelik hizmeti sunmaktır.
Klinik Hemşiresi
Bireyin, ailenin ve toplumun, sağlığını koruma, geliştirme, sürdürme ve hastalık halinde
iyileştirme amacına yönelik hemşirelik bakım hizmetlerini bütüncül hemşirelik
yaklaşımıyla, diğer sağlık ekibi üyeleriyle koordineli olarak belirlenen standartlar, usul ve
prensipler doğrultusunda planlayan, uygulayan ve bakımı değerlendiren hemşiredir.
Acil Servis Hemşiresi
Acil Bakım Hemşiresi; teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki kadın
ve çocuğa gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır.
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesinde sürveyans
faaliyetlerinin yürütülmesi, infeksiyon kontrol programlarının sürdürülmesi, elde edilen
verilerin uygulama ekip sorumlusuna iletilmesi, infeksiyonların engellenmesine ait
önlemlerin takip edilmesinden sorumludur.
Poliklinik Hemşiresi
Poliklinikte yürütülen muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde gerekli hemşirelik
hizmetlerinin yürütülmesiyle birlikte hasta ve ailesinin eğitim gereksinimleri de poliklinik
hemşiresi tarafından karşılanmaktadır
Doğum Servisi Ebesi
Doğum salonunda doğum işleriyle görevlendirilmiş ebeler doğum için müracaat edenlerin
tıbbi olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri alır ve
hazırlıkları yaparlar.
Mesleğinin gerektirdiği şekilde gebeyi muayene eder gebenin takip muayenelerini seyrini
bebek kalp seslerinin bulgularını hasta dosyasına kaydeder.
NST çekimleri ve bebek kalp atımları veya tıbbi yönden normal seyrinde gitmeyen doğum
bulgularından derhal doktora haber verirler.
Ebe tarafından yeni doğan bebeğe yapılan uygulamalar “yeni doğan bebeğe yapılan
işlemler talimatı” doğrultusunda yapılır.
Doğum odalarında kullanılan tıbbi malzeme aletlerin steril şekilde kullanımına azami
dikkat eder ve bu konuda enfeksiyon komitesinin belirlediği talimatları uygular.
Doğan çocukların cinsiyetlerin, boy ölçüsünü, beden ağırlığını, plasenta ve kordonun
nitelikleri kontrol eder
İkiz veya daha fazla doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğdukları ölü
doğanların doğduktan sonra bir müddet daha teneffüs etmediklerini dikkat ve titizlilikle
tetkik eder
Doğan çocukların birbirine karışmamasına son derece dikkat ederler ve bu amaçla her
doğan çocuğun bileğine annesinin ad ve soyadını, cinsiyetini, doğum tarih ve saatini
belirten bileklik takmak zorunludur. Bu bileklik çocuk hastaneden çıkana kadar bileğinde
bırakılır.
Doğan çocukların göbeğinin fenni usullerine uygun olarak kesilip bağlanması ve sarılması
çocuklar için tedbirlerin alınması ebelerin görevidir
Doğum sırasında anneye kan takılması gerektiğinde “kan transfüzyon talimatı”
doğrultusunda işlem yapar
Doğum salonunda doğum için gelen anneye manevi yönden rahatlatıcı ve açıklayıcı
bilgiler verir din kültür farkı olan maddi yönden yetersiz hastaya “sosyal hizmet talimatı
doğrultusunda yardımcı olur.
Ebeler aldıkları eğitimler doğrultusunda doğum salonu dışındaki görevlendirilmelerde (aile
planlaması, poliklinikler ve servislerde hemşirelik hizmetleri vs.) çalışabilir.
Görevini kalite yönetim sistemi politikasına uygun olarak yürütülür. Doğum salonunda
endometrial biyopsi yapılması sağlar. Tıbbi tahliye (kürtaja) hastayı hazırlar. Kater
yapılacak hastayı doktor gelene kadar hazırlar.
Labaratuvar Teknisyeni
Laboratuara gelen muayene materyalini analize hazırlar. Acil tetkikleri ayırır ve önce
yapılmasını sağlar. Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza eder.
Laboratuar şef ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuar tahlillerini yapar.
Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlar.
Laboratuar uzmanının hizmetle ilgili diğer emirlerini yerine getirir.
Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine
bildirir, defter kayıtlarını tutar, Kan ve Plazma kapaklarını kapayıp, ambalajlarını yapar ve
dolabında saklar.
Laboratuar temizliğini yaptırır. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar.
Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında iken alır.
Laboratuar Memuru
İstem yapılan testin barkotlarını hastaya verir
Sonuç alma süresi hakkında bilgi verir
Sonuçları hastaya çıktı alarak verir
Röntgen Teknisyeni
Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler,
skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar
Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza
karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları
hususunda gerekli bilgiyi verir.
Röntgen teşhis laboratuarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır
bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.
Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Röntgen Laboratuarı istatistiklerini
hazırlar.
Röntgen cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar.
Röntgende çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder.
Anestezi Teknisyeni
Ameliyathanemizde, 9 ayrı hasta aynı anda ameliyat edilebilmektedir.
Açık Kalp Cerrahisi Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahi,
Kadın Doğum ve Jinekolojik ameliyatlar,Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatları ve AcıkKapalı Prostat ameliyatları ve Mikro Cerrahi ameliyatları gibi özellikli ameliyatlar da
başarıyla yapılmaktadır.
Ayrıca anestezi uzmanlarımızca doğum analjezisi (ağrısız doğum) ve ağrı polikliniğinde
hizmet sunulmaktadır.
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Teknisyeni
Fizik tedaviye ve rehabilitasyona muhtaç hastalara uzmanın veya fizyoterapistin uygun
gördüğü tedavileri uygular.
Tedavi esnasında hastalara gözlemcilik eder ve güvenliklerini sağlar. Aletleri kullanırken
şifayı geciktirecek olayları ve hastaların incinmelerini önleyecek gerekli tedbirleri alır.
Alet ve cihazların bakımını, malzeme, çamaşır ve eşyalarını iyi bir şekilde kullanılmasını
sağlar, kayıtları ve istatistiklere esas olacak bilgileri hazırlar ünitenin temizlik ve düzenini
sağlar.
Hasta Kabul Memuru-Memuresi
Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlar.
Kuruma müracaat eden hastaların kimlik bilgilerini giriş tarihini açık adresini bilgisayara
kaydeder,
Evrak kontrolü yapılarak hastanın girişi yapılır.
Girişi yapılan hastalara poliklinik numara sırası verilir.
Hastaları yönlendirme yapar hangi poliklinikte muayene olacağına ait bilgileri sorar.
Hastaya hekimini seçme hakkı olduğunu hatırlatır.
Yatan hastaların ziyaretçiler tarafından kolayca bulunması için her gün kendilerine teslim
edilen yatan hasta listesinden ziyaretçiyi bilgilendirir
Üst amirinin vereceği birimi ile ilgili diğer işleri yapmak.
Belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.
Poliklinik-Yatan Hasta-Tıbbi Sekreter
Polikliniklerde;
Bilgisayar giriş talimatına göre girişi yapılan hasta polikliniğe gelir.
Görevli sekreter, polikliniğe gelen hastanın kayıtlarını kontrol eder.
Numaratör kullanarak hastayı sıra ile odaya alır.
Hastanın sağlık karnesine ve poliklinik defterine barkot yapıştırır.
Muayene olan hastanın bilgilerini deftere ve bilgisayara kaydeder.
Yatan hasta için gerekli tahlil ve tetkikleri ister, yatış kağıdıyla beraber hastayı ilgili servise
yönlendirir.
Yataklı birimlerde;
Servise yatan hastanın otomasyon sistemindeki kayıtlarını kontrol eder. Oda ve yatak
numarasını belirler.
Doktorun ordır ettiği ilaçları dosyalar.
İstenilen tetkik ve tahlilleri bilgisayara kaydeder. Bar kot çıktılarını alır.
Taburcu edilen hastane içi veya dışı sevk edilen hasta dosyasındaki bilgileri otomasyon
sistemine kaydeder. Bilgisayar ortamında sevkini yapar. Epikriz çıktısını alır.
Hasta dosyalarını imza karşılığı arşive sorumlusuna teslim eder.
Hasta yattığında resmi sevk ve evraklarını kontrol eder. Eksik ve hatalı olanları uyarır.
Ücretli hasta taburcu olduğunda bilgi sayara kaydedilmiş ilaç ve uygulamaları
faturalandırır. Ücreti tahsil eder
Doktorun refakat gerek gördüğü hastaya refakatçi kartını verir.
İstatistik ve anket çalışmalarında servis sorumlu hemşiresine yardım eder.
Doğum salonunda;
Doğum yapan hastaların bilgilerini (doğum şekli, doğumu yaptıran kliniğin adı, bebeğe ait
bilgileri vs.) bilgisayara kaydeder.
Taburcu edilen hastane içi ve hastane dışı sevk edilen hasta dosyasındaki bilgileri
otomasyona kaydeder. Bilgisayar ortamında sevkini yapar.
Hastaya kullanılan ilaç ve malzeme bilgisayara kaydeder.
Bölge dışı aşı bildirim kartını doldurur.
Hasta bilgilerini dosyalar.
Hostesler
Acil Servis Karşılama Ve Yönlendirme;
Hastanın acil servise girişinde en kısa sürede acil muayene odasına ulaşmasına
yardımcı olur
Acil servis önüne her ambulans yaklaştığında (hasta ambulansı ve ya 112 ambulansı)
Ambulans yanına gider ve gelen hastanın sedyeyle taşınması talimatına göre
sedyeye alınıp taşınmasına yardımcı olur.
Ambulans giderken o sırada acilde bulunan ekibe haber verir
Acile kendisi başvurup yürüyecek durumda olmayan hastaların sedye veya tekerlekli
sandalyeye alınmasına yardımcı olur yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir.
Kimsesi olmayan hastaların kayıt işlemlerine yardımcı olur veya hasta yakınlarını
kayıt birimine yönlendirir.
Hastalara gerektiğinde refakat edip, yol gösterir. Hasta veya yakınına rehberlik edip,
evrakları takip eder.
Polikliniklerde Karşılama Ve Yönlendirme;
Yalnız kimsesiz, yaşlı, tek başına işlemlerini yapamayacak hastalara eşlik eder.
Gerektiğinde hastaların ve yakınlarının hastane içindeki sordukları birimlerle ilgili
yönlendirmeleri yapar.
Onları oturtarak kendisi evrak işlemlerini yapar.
Muayene olmuş hastaların tetkik, tahlil gibi konularda yönlendirmelerini yapar.
Hastalara hangi kat ve serviste olacağı konularda sorulan sorulara yardımcı olur.
Hastalara gerektiğinde refakat edip yol gösterir.Hasta ve yakınına rehberlik
edip,evrakları takip Eder
Hiçbir zaman hastanın sağlık durumu hakkında bilgi vermez.
Servislerde Karşılama Ve Yönlendirme;
Yatan hastanın her türlü ihtiyaçlarını karşılar
Hasta odası düzen ve tertibinden sorumludur
Hastaların yemeklerini kapalı kaplarla muhafaza ederek getirir ve servis yapar
Laboratuara gidecek kan ve numuneleri götürür.
Santral Memuresi
Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür. Santral memuru, hariçten
müracaatlara nezaketle cevap verir.
Hastaların durumu hakkında bilgi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir
Konuşanı ve konuştuğu yeri bilgisayar sisteminde kaydeder.
Kuruma ait dahili numaraları listelendirir ve değişiklikleri günceller.
Acil durumda aranması gereken numaraları oluşturur ve bilgisayar sistemine
kaydeder.
Yabancı hastalar için gerek duyulabilecek telefon numaralarını oluşturur herkesin
kolayca ulaşabilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Sorumlusu
Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale eder, gerekirse ilgili diğer teknik
personel ile birlikte koordineli çalışır.
Hastanenin malı olan her türlü lisanslı yazılım, donanım gereçleri ve araçları
merkezde muhafaza eder. Başkası tarafından kullanılmasına ve kopya edilmesine
müsaade etmez. Yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunda hizmet alımı için şartname
hazırlar.
Bilgi İşlem Merkezine, bu merkezde görevli personelden başkasının girip/çıkmasına,
sisteme müdahale etmesine müsaade etmez.
Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür
Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip, en kısa zamanda
teminini sağlar.
Hastanemizde bilgisayar otomasyon sisteminin yaygılaştırılması çerçevesinde düzenli
veri girilmesini sağlamak amacıyla, bilgisayar ve hastane programını yeni kullanmaya
başlayan personele eğitim verir.
Bilgi İşlem Merkezindeki ana makinedeki bilgileri her gün yedekler.
Hastane web sitesinin kurulumu güncelleşmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapar.
Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak
yürütür. Üst amirinin vereceği birimi ile ilgili diğer işleri yapar.
Satınalma-Depo Sorumlusu
Satın alma ve depo sorumlusu; ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet, sarf
ve malzeme ile ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapar.
Satın alma ve depo sorumlusu; erzak, eşya ve malzemenin iyi bir şekilde
korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan biran evvel
sarf suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında
haber vermekle yükümlüdür.
Satın alma ve depo sorumlusu stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin
hizmeti aksatmayacak şekilde zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak
ihtiyaçlarını bildirir.
Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali
yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl
alınması gereken erzak eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, ilgililere
bildirir.
Bilgisayarda kaydeder ve fatura dosyasında muhafaza eder.
Yılsonunda her türlü malzeme için ortalama fiyatları tespit eder
Teknik Teknisyen
Teknisyen; hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların muayene,
kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür.
Teknisyen ayrıca önemli acil hallerde ve gerektiğinde çalışma saatleri dışında yapılacak
davete derhal uymak zorundadır.
Kurumumuzun hedef ve politikaları doğrultusunda kalitenin artırılması ve korunması
yönünde kalite yönetim sistemimizde yer alan dokümanlarda belirlenen görevleri yerine
getirir.
Çamaşırhane ve Ütühane
Hastane müdürüne bağlı olup çamaşırhane ve ütü hanenin sorumlusudur. Bu yönetmelik
hükümlerine göre baştabiplik hükümlerine uygun olarak buranın düzenli ve verimli bir
şekilde işlemesini sağlar.
Buralarda çalışanların görev taksimini yapar, çalışmalarını kontrol eder.
Çamaşırhane ve ütü hane ile servisler arasındaki ilişki ve alışverişi düzenler.
Kurumumuzun hedef ve politikaları doğrultusunda kalitenin artırılması ve korunması
yönünde kalite yönetim sistemimizde yer alan dokümanlarda belirlenen görevleri yerine
getirir.
Şoförler
Halkla ilişkiler müdürüne bağlı olarak 4 şoför nöbet sistemi ile görev yapar. Ambulans için
ücretsiz FTR servisi için 1,hastaneye ait diğer aracı kullanmak üzere 1 şoför tam gün
mesai yapar. Şoför nöbet usulü görev yapar.
Şoför mevcut motorlu araçlara mahsus yönetmeliğe göre hareket eder.
Kurumumuzun hedef ve politikaları doğrultusunda kalitenin artırılması ve
korunması yönünde kalite yönetim sistemimizde yer alan dokümanlarda belirlenen
görevleri yerine getirir.
Özel Güvenlik Memurları
Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmelerini, ziyaretçilerin, hasta ve hasta sahiplerinin
huzur içinde görüşme yapmalarını, çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin konulan
ziyaret ve hizmet sunum kurallarına uymalarını temin etmek.
Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine ve Hastane
İdaresine iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar tedbirler almak, personelin
işlediği suçları Hastane Yönetimine bildirmek.
Yönetimin talimatları çerçevesinde kendilerine yazılı görev olarak verilen hususları takip
etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak bu konularda tüm raporları hastane
idaresine sorumluları vasıtasıyla aktarmak.
Girilmesi kayda/izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, bu
amaçla kurulmuş teknik donanım varsa kullanılmasını temin etmek.
Ziyaretçiler, hastalar, refakatçiler ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara
yapılabilecek zararları (denetimler Ölçüsünde). Hastane İdaresinin uygun gördüğü şekil
ve usulle engellemek,
Hastaneye hizmet veren yüklenici ve bunların bünyesinde çalışan elemanların (temizlik,
yemek, teknik, toptancı, kargo vb.) hastaneye ait hiçbir şeye zarar vermemelerini, huzur,
disiplin ve asayişi bozmamalarını sağlamak, çalışanlara yönelik disipline tecavüz
etmemelerini temin etmek, aksine hareket edenleri tespit etmek ve bu hususlarda
hastane yönetimine bilgi aktarmak.
Binada içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı
dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları Hastane İdaresine bildirmek,
Bina içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja karşı dikkatli ve duyarlı
olmak, bu sebeple gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları Hastane İdaresine ve
gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek.
Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini gerçekleştirmek, ilgisi bulunmayan kayıp
eşyaları Hastane Yönetimine veya Hastane Yönetiminin belirleyeceği birim sorumlularına
tutanakla teslim etmek,
Hastane İdaresince belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi
kayıplara yol açabilecek hadiseleri önlemek ve yetkililere iletmek,
Vukuu bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk
müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri (ayrıca tespiti gereklidir)
kendi can emniyetinde dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapmak ve
mevcut imkanlar dahilinde Hastane İdaresini (Hastane Yöneticilerini) haberdar etmek ve
Sivil Savunma Teşkilatına
Beyaz (taciz,kavga,saldırı durumlarında) ve Pembe (bebek kaçırma) kod olaylarında
görevlendirme de aktif şekilde rol alır.
Hastane Hizmetlisi
Hastanenin temizliği, hastaların laboratuar v.s. yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her
türlü hizmetleri yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelidir.
Servis sorumlu hemşiresi ve hemşirelerinin direktif ve sorumluluğu altında, servislerin
genel temizliklerini yapar.
Hastaları bir yerden bir yere götürüp getiriler.
Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere tabip, çalıştığı
servis veya laboratuarların hemşire, ebe ve tıbbi teknisyeni tarafından verilen emir ve
görevleri yerine getirirler.
Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları, ağırlaşan hastaların
ıstıraplarını nöbetçi hemşireye hemen bildirirler, kendilerine teslim edilen hasta ve
kurum eşyasından sorumludurlar.
Hastane hizmetlilerinin kendilerine verilen görevlere uyumunu ve bu konularda
eğitimini ilgili hemşire ve temizlik şefi sağlar.
2.9.GENEL ORYANTASYON PROGRAMI
Oryantantasyon Eğitimini Verecek Kişiler:
- Başhekim
- Hastane Müdürü
- Başhemşire
- İlgili Birim Sorumlusu
- Sicil Amiri
- Kalite Yönetim Direktörü
- Personel Şefi
- Hasta Hakları Birim Sorumlusu
- Enfeksiyon Hemşiresi
- Eğitim Hemşiresi
- Sivil Savunma Amiri
- Psikolog
- Hastane Otomasyon Görevlisi
ORYANTASYON PROGRAMI
GÜN
1.GÜN:
TANITMA EĞİTİMİ
KONU
-Tanışma.
-Oryantasyon eğitim formunun
doldurulması ve sürecin
başlatılması.
-Sicil amiri tarafından kurum
hakkında genel bilgi verilmesi.
-Yönlendirici kanun ve özlük
hakları konusunda bilgi verilmesi
-Hizmet Kalite Standartları ve
kalite sistemi tanıtımı ve ilgili
dokümanların anlatılması
-Organizasyon şeması.
-Hastane kurallarının anlatılması
-Hastane turu.
-Çalışma arkadaşları ve birim
sorumlusu ile tanıştırılması
ORYANTASYON SORUMLUSU
EĞİTİM HEMŞİRESİ,
MÜDÜR,
MÜDÜR YRD.
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
PERSONEL ŞEFİ
2.GÜN:
TEMEL EGİTİM:
*Organ bağışı ve önemi
*Anne sütü ve önemi
-Etik
-Hasta hakları
-İletişim
-Yangın ve afet (Tesis Güvenliği)
-Hastane otomasyon sistemi
eğitimi
ORGAN NAKLİ
KOORDİNATÖRÜ,
BAŞHEMŞİRE,
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
PSİKOLOG,
SİVİL SAVUNMA AMİRİ,
BİLGİ İŞLEM
3.GÜN:
TAMAMLAMA
EĞİTİMİ:
-Hastaneenfeksiyonlarının
önemi, kontrolü uygulamalarının
anlatılması -Atık yönetimi
-Hasta ve çalışan güvenliği
-Çalışacağı birimle ilgili riskler ve
rutin taramaların anlatılması
ENF. KONTROL HEMŞİRESİ,
MÜDÜR YARDIMCISI,
HASTA GÜVENLİĞİ,
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
4.GÜN:
ÖZEL ALAN EĞİTİMİ
5.GÜN:
DEĞERLENDİRME
-Çalışacağı birim ile ilgili
PR (prosedür), GT (görev
tanımı),
T (talimat), F (form), İAŞ (iş akış
şeması) dokümanların
tanıtılması
-Birime ait kalite ve performans
hedeflerinin anlatılması
-Kurumun çalışandan
beklentileri, çalışanın kurumdan
beklentileri
-Dört günün değerlendirmesi,
öneri ve düşünceler.
BİRİM SORUMLUSU,
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE İDARECİLERİ,
BİRİM SORUMLUSU
İŞE BAŞLAYAN GRUPLAR VE ALACAKLARI EĞİTİMLER
Hekim, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, eczacı, sosyolog
Hasta Hakları Eğitimi
Hastane Tanıtımı
Kalite Yönetim Sistemi
Hizmet Kalite Standartları
Hastane Enfeksiyonları ve Önemi
Organ Bağışı ve Önemi
Anne Sütü ve Önemi
Yangın ve Afet (tesis güvenliği)
Atık Yönetimi
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Otomasyon
İletişim
El hijyeni
Hemşire-sağlık memuru--ebe- anestezi-röntgen-lab.tek.
Kalite Yönetim Sistemi
Hizmet Kalite Standartları
Hastane Tanıtımı
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
İletişim
Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları
Temel Hemşirelik Bakımları(hemşireler için)
Otomasyon
Hemşire formlarının tanıtımı ve kullanım
Antibiyotikler, CPR
Laboratuar numunesi alınması ve gönderilmesi
Monitorizasyon, EKG,
Acil arabası
Yaşam bulguları
Aspirasyonlar
İlaç uygulamaları
Bası ülserleri
Üriner katater uygulamaları
Hasta pozisyonları ve transport
DM ve hemşirelik bakımı
Kan transfüzyonları
Yangın ve Afet (tesis güvenliği)
Atık Yönetimi
El hijyeni
Hizmetli
Kalite Yönetim Sistemi
Hizmet Kalite Standartları
Hastane tanıtımı
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Atık yönetimi
Temizlik uygulamaları ve temizliğin yapılmasındaki esaslar
El hijyeni
Hijyen uygulamaları
Hastane enfeksiyonları ve önemi
İletişim
Hasta taşıma ve sevkinde dikkat edilmesi gereken kurallar
Kan idrar gibi laboratuar numunelerinin taşınması
Yangın ve Afet (tesis güvenliği)
Veri hazırlama elemanı
Kalite Yönetim Sistemi
Hastane tanıtımı
Hizmet Kalite Standartları
Atık yönetimi
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
İletişim
Otomasyon
El hijyeni
Yangın ve Afet (tesis güvenliği)
Memur –teknik sevis- aşçı-güvenlik personeli-diğer sağlık çalışanları
Kalite Yönetim Sistemi
Hastane tanıtımı
Hizmet Kalite Standartları
Atık yönetimi
İletişim
Kesici delici alet yaralanmaları bildirimleri
Otomasyon
El hijyeni
Hasta diyet ve yemek porsiyonlarının ayarlanması ve önemi
Yangın ve Afet (tesis güvenliği)
Eğitimlerin Kaydı ve Muhafazası:
Genel oryantasyon eğitimi bitiminde eğitimi alan kişi için Oryantasyon Eğitim ve
Değerlendirme Formu’ nda ilgili yerler doldurularak eğitim kayıt altına alınır. Eğitim
vermekle sorumlu birimler hastane içinde yaptıkları tüm eğitimlerde personel eğitim
formuna ilgili bölümleri doldurur. Oryantasyon programı tamamlandıktan sonra çalışan
için personel eğitim kartı oluşturulur. Verilen ilk eğitim oryantasyon eğitimi olmalıdır.
Personel eğitim kartları eğitim hemşiresinde bulunur.
İlgili Dökümanlar:
1-SAATLİK İZİN FORMU: Alınan saatlik (en fazla yarım gün)izinlerde birim sorumlusu tarafından doldurulur
2- MALZEME İSTEM FORMU: Haftada 2 gün talep formu doldurularak ve imzalanarak istemde bulunulur.
3-ARIZA BİLDİRİM FORMU: Görevli olduğumuz klinik/birimdeki arıza durumlarını teknik birime bildirmek için
kullanılır. Birim sorumlusuna imzalatılarak teknik servis birimine gönderilir.
4-KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI FORMU: Herhangi bir delici kesici alet batması durumunda Kalite
Yönetim Birimine ulaşılır.
5-MAVİ KOD BİLDİRİM FORMU: Mavi kod olayı gerçekleştikten sonra ilgili form eksiksiz doldurulup Kalite
Yönetim Birimine gönderilir.
6-PEMBE KOD BİLDİRİM FORMU: Pembe kod olayı gerçekleştikten sonra ilgili form eksiksiz doldurulup Kalite
Yönetim Birimine gönderilir.
7-BEYAZ KOD BİLDİRİM FORMU: Beyaz kod olayı gerçekleştikten sonra ilgili form eksiksiz doldurulup Kalite
Yönetim Birimine gönderilir..
8-OLAY BİLDİRİM FORMU: Hastane içerisinde gerçekleşen olaylar sonucunda olay bildirim formu ve ayrıca olay
ile ilgili tutanak doldurulur. Kalite Yönetim Birimine bildirilir
9-SÖZEL ORDER BİLDİRİM FORMU: Mesai saatleri dışında hekimin verdiği tedavi sonucunda ilgili form
doldurulur Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
10-HASTA DÜŞME BİLDİRİM FORMU: Hasta düşmeleri sonucunda ilgili form doldurulup, Hasta düşme riski
değerlendirme formu ile birlikte Kalite Yönetim Birimine bildirilir
2.10.ACİL DURUM KODLARI
ACİL DURUM KODLARI
YAPILACAK İŞLEM
MAVİ KOD
(ARREST DURUMUNDA OLAN HASTA)
2222 TUŞLAYIP,BULUNDUĞUN BİRİMİN DAHİLİ
NUMARASINI TUŞLA VE KODU BAŞLAT.
PEMBE KOD
(ÇOCUK KAÇIRILMA)
3333 TUŞLAYIP, BULUNDUĞUN BİRİMİN DAHİLİ
NUMARASINI TUŞLA VE KODU BAŞLAT.
BEYAZ KOD
(HASTA VE ÇALIŞANLARA SALDIRI)
1111 TUŞLAYIP, BULUNDUĞUN BİRİMİN DAHİLİ
NUMARASINI TUŞLA VE KODU BAŞLAT.
KOD SONLANDIRMA:KOD NO(HANGİ ACİL KOD TUŞLANDIYSA) TEKRAR TUŞLA
DAHİLİ TELEFON NUMARANI TUŞLA,7 ‘Yİ TUŞLAYARAK SONLANDIR.
KIRMIZI KOD
(YANGIN)
TURUNCU KOD
(BOMBA/SALDIRI,V.b.)
SARI KOD
(ZARARLI GAZ)
4444 TUŞLAYIP KIRMIZI KOD VE BULUNDUĞUN
BİRİMİN ANONSUNU VER.
4444 TUŞLAYIP TURUNCU KOD VE
BULUNDUĞUN BİRİMİN ANONSUNU VER.
4444 TUŞLAYIP SARI KOD VE BULUNDUĞUN
BİRİMİN ANONSUNU VER.
2.11.ÖNEMLİ TELEFONLAR
BAŞHEKİM....................................................... 1020
HASTANE MÜDÜRÜ..........................................1030
BAŞHEMŞİRE...........................................2967/2968
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ..................................2965
SİVİL SAVUNMA AMİRİ......................................1047
SANTRAL..................................................1090/1091
GÜVENLİK................................................................0
2.11.HASTANE İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Merkezimizde hasta müracaatları bir gün önceden
www.moderndunyahastanesi.com.tr
İnternet adresinden yapılabildiği gibi, 08.00’den itibaren Hasta Kabul Kayıt Birimine
yapılmaktadır. Günlük klinik hizmeti veren hekim listesi Hasta Kabul Kayıt Biriminde
mevcut olup; Hekim Seçme hakkını kullanan hastalar ilgili hekime diğer hastalar ise iş
yükü uygun olan hekime Hasta Kabul Kayıt Biriminden yönlendirilir.
Hasta Kayıt ve Klinik hizmetleri sırasında; Merkezimizde Acil vakalar, özürlüler hamileler
65 yaş üstü 7 yaş altı çocuklar, altı, şehit yakınları ve gazilere öncelik tanınmaktadır.Bu
kişilere barkotları hasta kabul kayıttan sıra beklemeden verilmektedir.
Kliniklerimizde entegre (muayenehane) düzeni şeklinde hizmet verilmekte, hastanın
seçtiği hekim tarafından tüm muayene ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Muayenesi
yapılan hastanın durumu hakkında hekim tarafından bilgilendirme yapılır. Hekimin uygun
gördüğü işlem, hasta tarafından kabul veya red edilir. Hastanın kabulü durumunda gerekli
işlem hekim tarafından yürütülür.Hastanın işlemi red etmesi durumunda hekimini
değiştirerek tekrar muayene olma hakkına sahiptir.
Merkezimizdeki tüm birimlerde, her birimin işleyişi, cihazların talimatları, kullanılması
gereken formlar ve personel çalışma talimatları birimlerde dosya halinde hazır olarak
bulunmaktadır.
Birimlerden yapılacak olan eksik malzeme istemi, kliniklerdeki radyolojik istemler ve
teknik arıza bildirimleri tamamen otomasyon üzerinden yapılmaktadır.
Merkezimizin web sitesi mevcut olup personel için ayrı bir mail girişi bulunmaktadır.Tüm
personel, bu mail girişinden direkt olarak başhekimliğe istek ve önerilerini iletebilmektedir.
3.HİZMET VERDİĞİMİZ BİRİMLER
3.1.POLİKLİNİKLER:
Çocuk polikliniği, Çocuk Cerrahi polikliniği, Kardiyoloji polikliniği, Kalp ve Damar
cerrahisi, Nöroloji Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği ,Göz Polikliniği, Genel Cerrahi
Polikliniği, Ortopedi polikliniği , Dahiliye polikliniği, Göğüs Hastalıkları polikliniği, KBB,
Plastik Cerrahi Polikliniği , Fizik Tedavi Polikliniği, Gastroloji Polikliniği , Üroloji
Polikliniği ,Beyin Cerrahisi Polikliniği, Psikiyatri polikliniği ve Diyetisyen
3.2.SERVİSLER:
Acil Servis , Doğum Servisi , Çocuk Servisi , Genel cerrahi Servisi , Üroloji Servisi ,
Nöroloji Servisi , Dahiliye Servisi , Göğüs Hastalıkları Servisi, Kardiyoloji Servisi ,
Beyin Cerrahisi Servisi , Psikiyatri Servisi, Ortopedi Servisi , KBB Servisi, Kardiyoloji
servisi, KVC yoğun bakım servisi, Koroner yoğun bakım servisi, Yeni doğan yoğun
bakım servisi , Dahili yoğun bakım servisi , Anjiyo servisi
3.3.LABORATUAR
Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Parazitoloji, Biyokimya ve Hormon Laboratuarlarımız en son teknoloji
Ürünü olan cihazlarla donatılmış olup tahlil kitlerim Avrupa standartlarında CE belgelidir.
3.4.GÖRÜNTÜLEME
Hastanemiz son sistem MR (Emar) Röntgen, Ultrasonografi, Floroskop, Mamografi, Bilgisayarlı
16 kesitli Tomografi, cihazlarına sahiptir. Ve ileri görüntüleme sistemleriyle hastalarımıza hizmet
Vermektedir. Film banyo cihazımız otomatik (PACS sistemi) olup filmlerimiz doğrudan doktora
Ulaşabilmektedir. Ayrıca yatağa bağımlı olan hastalara ve yoğun bakımda bulunan hastalara yardımcı
Bir yöntem olan mobil röntgen hastanemizde bulunmaktadır. Filmler uzman ekip tarafından kısa sürede
Rapor edilmektedir. Ayrıca Panoromik röntgen cihazlarımızda mevcuttur.
Ayrıca görüntüleme eşliğinde tanı amaçlı iğne blopsileri ve tedavi amaçlı abse drenajları ameliyatsız
Yapılabilmektedir.
Diş için özel dental BT programı mevcut olup çene cerrahisi ve implant hastalarının tedavisini
Yönlendirmede özel katkılar sağlamaktadır. Biyopsi uygulamamız ve anestezi altında MR uygulamalarımız
Mevcuttur.
3.5.FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
Özel Modern Dünya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde Boyun fıtığı, Osteoporz kemik
Erimesi, Bel fıtığı, Boyun bel ve dizlerdeki kireçlenmeler, Eklem iltihapları ve bütün kas ağrıları tedavisi
Yapılmaktadır.
3.6.ACİL SERVİS
Acil servise başvuran hastaların endişeleri göz önüne alınarak onlara empati ile yaklaşma, net ve açık
Olmak en üst düzeyde bilimsel kriterlere göre evrensel ölçekte bilgilerle hizmet vermek hastanemizin
Temel ilkelerindendir.
Bu bağlamda hastanemiz Acil Servisi birimi deneyimli hekimler ve diğer sağlık personeli ile birlikte multi
Disipliner ekip anlayışı içerisinde görev yapmaktadır. Ayrıca Acil Servis birimi hastanemizin laboratuar
Ve röntgen birimlerinden de tıbbi gereklilik halinde destek almaktadır.
3.7.YOĞUN BAKIMLAR
Özel Modern Dünya Hastanesi olarak 6 yataklı kalp cerrahi yoğun bakım, 5 yataklı genel yoğun
bakım ve tüm kardiyoloji hastalarına hizmet verebilecek sayıda yatağa Sahip koroner yoğun bakım ünitesi, 3
küvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitelerimizle kritik hastalara24 saat süresince yaşamsal destek veren ileri
teknoloji ile donatılmış
3.8 AMELİYATHANE
Özel Modern Dünya Hastanemizde ameliyat hizmetlerini 1/24 sürdürmektedir. 9 genel ameliyat odalarında,
Her türlü cerrahi girişimin uygulanması için gerekli tıbbi ve teknolojik donanıma sahip ameliyathanelerimizde
İlgili uzmanlarca açık kapalı tüm cerrahi girişimler, FAKO teknolojisinin kullanıldığı göz ameliyatları
Yapılabilmektedir.
Ameliyathanemizde 9 ayrı hasta aynı anda ameliyat edilebilmektedir. Açık Kalp Cerrahisi, Endoskopik ve
Laparokopik Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Kadın Doğum ve Jinekolojik ameliyatlar, Ortopedi
Ve Travmatoloji ameliyatları, Açık-Kapalı Prostat ameliyatları ve Mikro Cerrahi ameliyatları gibi
Özellikli ameliyatlar da başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca anestezi uzmanlarımızca doğum analjezisi
(ağrısız doğum) ve ağrı polikliniğinde hizmet sunulmaktadır.
EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ...
Download

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ