ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1740-26127
Ankara, 17/12/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğitimleri
SİRKÜLER (İ-2014)
Sayın Üyemiz,
Genel Sekreterliğimiz tarafından İstanbul’da “İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği” nin
üye firmalarına özel olarak “Ekim-Kasım-Aralık 2014–Ocak 2015” aylarını içeren dönemde
“Kişisel Gelişim, Yöneticilik Becerileri, Kurumsallaşma, Pazarlama ve İhracata Yönelik Devlet
Yardımları” konularında bir dizi eğitim düzenlenmektedir.
Sözkonu Eğitim Programı kapsamında programı ve içeriği Ek:1 de verilen; “İş Yaşamında
Yaratıcılık” konulu tam günlük eğitim semineri 25 Aralık 2014 Perşembe günü, AFS Boru Beysan
Şube Binası Toplantı Salonu’nda (Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:8 HARAMİDERE 34524/
İSTANBUL-Ek:2’de ayrıntılı adres verilmektedir) gerçekleştirilecektir.
Katılımın ücretsiz olduğu sözkonusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 23 Aralık
2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz Eğitim Portalı
(http://egitim.oaib.org.tr/isib-egitimleri) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek:1) Eğitimin Programı ve İçeriği
2) Yer Haritası
Not: Öğle Yemeği 12.30:13.30 saatleri arasında AFS İstanbul Flexible A.Ş. -İstanbul Tesisleri’nde
verilecektir.
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (17.12.2014 14:03:07)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:104807404020141216162923
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:104807404020141216162923. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1740-26127
Ankara, 17/12/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğitimleri
Ek:1
EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
25 ARALIK 2014
1 PERŞEMBE
EĞİTMEN
KONU
EFSUN YÜKSEL
TUNÇ
İNDUS EĞİTİM
İŞ YAŞAMINDA
YARATICILIK
DERS
SAATLERİ
TAM GÜN
09.30-12.30
13.30-16.30
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
İş Yaşamında Yaratıcılık
Programın Kuruma ve Bireye Yönelik Amacı
Bu eğitimle, katılımcıların iş yaşamında yaratıcı olabilmeleri ve bunu performanslarına aktarabilmeleri
için gerekli olan bilgi ve deneyimin uygulamalarla paylaşılmasını hedefliyoruz.
Eğitimin Başlıkları
• Yaratıcılık ve İş Yaşamı İlişkisi
• Yaratıcılığı Engelleyen Durumları Fark Etmek ve Değiştirmek
• Farklı Bakış Açıları Kazanmak için Şüpheciliği Geliştirmek
• Sabit Düşünceden, Olasılıklı Düşünceye Geçmek
• İş Yaşamında Yaratıcı Düşünce Geliştirme Yöntemleri
• Yaratıcı Düşünceyi Etkili Biçimde İfade Edebilmek
• Fark Yaratan Yaratıcı Düşünceleri Gözden Geçirmek
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:104807404020141216162923. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1740-26127
Ankara, 17/12/2014
İklimlendirme Sektörü İhracatçıları Birliği Kişisel Gelişim ve Dış Ticaret Eğitimleri
Ek:2
AFS İstanbul Flexible A.Ş. İstanbul Tesisleri
Beysan Sanayi Sitesi
Fuar Caddesi
No: 8 Haramidere 34524
İstanbul / Türkiye
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:104807404020141216162923. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB