MIDEST YAN SANAYİ FUARI TÜRKİYE MİLLİ KATILIM
ORGANİZASYONU KATILIM SÖZLEŞMESİ
4-7 KASIM 2014/ PARİS- FRANSA
FİRMA BİLGİLERİ
TİCARİ ÜNVAN :..........................................................................TİCARİ MARKA :........................................................................
Posta Adresi :………………………………………………………………………….......................................................................................
TEL :.................................... FAKS: ................................. E-POSTA:.......................................... WEB SİTESİ:..............................
TAM YETKİLİ İSİM VE SOYİSİM:.....................................................................................................................................................
GSM :............................................................................... E-POSTA :............................................................................................
İLGİLİ KİŞİ İSİM VE SOYİSİM:.........................................................................................................................................................
GSM :............................................................................... E-POSTA :............................................................................................
FUARDA SERGİLENECEK ÜRÜNLER
TÜRKÇE:
İNGİLİZCE:
• Fuarda sergilenecek ürünlerin nakliyesi 9 m2 için 1,3 m3 / 300 kg ve 9 m2 üzerindeki standlar için aynı oran esas alınarak sınırlandırılmıştır.
ÖZEL PAKET FİYATA DAHİL HİZMETLER
• Stand inşaatı ve dekorasyon malzemeleri,
• Elektrik bağlantısı ve aydınlatma,
• İstanbul–Paris-İstanbul nakliye, gümrükleme ve sigorta,
• Fuar kataloğunda / e- katalogda firma bilgilerinin yer alması,
• Odamızca hazırlanan broşürde firma bilgilerinin yer alması,
• Türkiye katılımı tanıtım çalışmaları,
• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları, internet, ikram,
temizlik ve güvenlik hizmetleri,
• Stand büyüklüğü ile orantılı ücretsiz fuar giriş kartı temini,
• Devlet desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi.
ÖZEL PAKET FİYAT: 500 EURO/m2
500 EURO / m2 x ….........….m2=…………..EURO
(Tahsis edilecek minimum alan 9 m2’dir.)
NAKLİYE HARİÇ PAKET FİYAT: 470 EURO/ m2
470 EURO/m2 x…..........….m2=……………..EURO
(Tahsis edilecek minimum alan 9 m2’dir.)
ÖDEME PLANI
Katılım Bedeline Mahsuben 1000 Euro/m2 başvuru ile birlikte
Kalan Bedelinin % 50’si 30 Haziran 2014
Bakiye Bedel 29 Ağustos 2014
FUAR KATILIMINDAN VAZGEÇİLMESİ:
• Avans bedelinin tümü İstanbul Ticaret Odası’na irat kaydedilecektir.
• Bakiye ödemelerin ise; Fuar başlangıç tarihinden itibaren 3 ay önce yapılan yazılı bildirimlerde, o tarihe kadar ödenmiş olan meblağın
%50’si; Fuar başlangıç tarihinden itibaren 2 ay önce yapılan yazılı bildirimde, o tarihe kadar ödenmiş olan meblağın %70’i;Fuar başlangıç
tarihinden itibaren 1 ay önce yapılan yazılı bildirimde, o tarihe kadar ödenmiş meblağın %90’ı, firmaya herhangi bir ihtar çekilmesine gerek
kalmaksızın İstanbul Ticaret Odası’na irat kaydedilecektir.
• Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nca öngörülen “hazırlık takvimine” uyacağımızı, sergilenecek ürünlerimiz ile ilgili bilgi
ve belgeleri talep halinde İTO’ya ileteceğimizi, ürünlerimizin nakil işlemleri konusunda İTO’nun belirleyeceği şartları kabul edeceğimizi,
MIDEST Yan Sanayi Fuarı’na katılımdan vazgeçmemiz halinde, ödediğimiz meblağların irad kaydı ile ilgili yukarıdaki hükümleri geçerli
sayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Firma ile İTO’nun arasında uyuşmazlık doğması halinde, İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
“İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı
zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte
gerçekleştirilmemesi ve katılımcının değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade
edilecektir.”
Ödemelerin firma hesabından, tam firma unvanı ve “MIDEST 2014 KATILIM BEDELİ” ibaresi ile yapılması gerekmektedir.
***Başvurunuz 1000 Euro katılım avansının Odamız hesabına yatırılması ile geçerli olacaktır.
HESAP BİLGİLERİ
İSTANBUL TİCARET ODASI HESABI
BANKA
: YAPI KREDİ BANKASI
ŞUBE
: SULTANHAMAM (İSTANBUL)
HESAP(EURO) : 055-60651949
IBAN (EURO)
:TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
TARİH
FİRMA YETKİLİSİ (Adı Soyadı - Ünvanı)
KAŞE- İMZA
Download

MIDEST YAN SANAYİ FUARI