ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1108-18461
Dış Ticaret Bilgeilendirme Semineri-5 İL
Ankara, 12/09/2014
-AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-EGE İHRCATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
-KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
-ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından “İhracata Yönelik Destek Programları”nın tanıtımı amacıyla 2011
yılından beri 81 ilde İhracatçı Birlikleri’nin işbirliği ile “Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri”düzenlenmektedir.
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu
ile firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek
ve ilgili öğrenciler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla,
*13 Ekim 2014 Pazartesi günü 13.30-17.00 saatleri arasında Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
Toplantı Salonu’nda,
*14 Ekim 2014 Salı günü 09.30-12.30 saatleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı
Salonu’nda,
*15 Ekim 2014 tarihinde 09.30-12.30 saatleri arasında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı
Salonu’nda,
*16 Ekim 2014 Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı
Salonu’nda,
*17 Ekim 2014 Cuma günü 09.30-12.30 saatleri arasında Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı
Salonu’nda,
yarım günlük “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (12.09.2014 11:17:56)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:1600957472014911174314
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1108-18461
Dış Ticaret Bilgeilendirme Semineri-5 İL
Ankara, 12/09/2014
Katılımın ücretsiz olduğu ve Programlarının Ek’de gönderildiği sözkonusu Seminerlere katılmak
isteyen firma temsilcilerinin, 09 Ekim 2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel
Sekreterliğimiz eğitim portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden ya da Seminerin düzenleneceği
İl’deki Sanayi ve Ticaret Odası’na başvuru yapmaları gerekmektedir.
Bilgilerini ve Programları Ek’de gönderilen seminerlerin etkin tanıtımı ve Dış Ticaret ve ihracat
yapan üyelerinizin devlet tarafından sağlanan destek ve avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla
üyelerinize duyurusunun yapılması hususunda gereğini arz ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Ek:1) 13 Ekim 2014 Kırıkkale Dış Ticaret Seminer Programı
2) 14-15-16-17 Ekim 2014 Çorum, Tokat, Sivas, Yozgat 2014 Nevşehir Dış Ticaret Seminer
Programı
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1108-18461
Dış Ticaret Bilgeilendirme Semineri-5 İL
Ankara, 12/09/2014
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
13 Ekim 2014
KIRIKKALE TASLAK PROGRAMI
13.30 – 13.45 Kayıt
13.45 – 14.00 Açılış
14.00 – 15.15 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,
Marka, Tanıtım ve Tasarım Destekleri
- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
15.15 -15.30 Çay / Kahve Arası
15.30 -16.00 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
16.00 - 17.00 Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları
Seminer Yeri : Ticaret Odası Toplantı Salonu
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1108-18461
Dış Ticaret Bilgeilendirme Semineri-5 İL
Ankara, 12/09/2014
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
14 Ekim 2014, ÇORUM,
15 Ekim 2014, TOKAT,
16 Ekim 2014, SİVAS,
17 Ekim 2014, YOZGAT,
TASLAK PROGRAMI
09.30 - 09.45 Kayıt
09.45 – 10.00 Açılış
10.00 - 11.15 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,
Marka, Tanıtım ve Tasarım Destekleri
- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
11.15 - 11.30 Çay / Kahve Arası
11.30 - 12.00 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
12.00 - 13.00 Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları
Seminer Yeri : Ticaret Odaları Toplantı Salonlar
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Download

Konu İle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız