AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Sayın Üyemiz,
Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 26-28
Kasım 2014 tarihleri arasında Moskova / Rusya Federasyonu’na yönelik “Ağaç
Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Söz konusu sektörün ihracatını artırmaya yönelik düzenlenecek Sektörel Ticaret
Heyeti Programı kapsamında, Türkiye ve Rusya’da yerleşik işadamları arasında ikili iş
görüşmeleri yapılması (her ürün için en az 5, toplamda en az 60 firma ile),
buna ilaveten 24-28 Kasım 2014 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen ve sektörün en
önemli fuarlarından biri olan Mebel 2014 Fuarı’nın ziyaret edilmesi mümkün
olacaktır.
Bilindiği üzere; Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması
ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti
programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50’si desteklenmektedir
(şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50’si ve yine şirket
başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı)
giderlerinin %50’si desteklenir.).
Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi
neticesinde firma başına düşen katılım payı 1.200 €’dur (tek kişilik odada
kalınacağında tüm organizasyonun fiyatıdır, organizasyonun iki kişilik odada tek kişi
fiyatı ise 1.000 €’dur).
Katılım payına dahil hizmetler: İstanbul-Moskova uçak bileti, 5* Crown Plaza otelde
oda+kahvaltı konaklama, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücreti, yerel firmalarla
ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri, fuar
giriş bileti ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan diğer hizmetlerdir.
Katılım payına dahil olmayan hizmetler: organizasyona İstanbul dışından katılacak
üyelerimizin iç hat uçuşları, oteldeki ekstra oda harcamaları, yurt dışı çıkış pul
bedelleri ve diğer ekstra harcamalardır.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (26.08.2014 16:13:33)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:5543823872014826152619
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem Tinli – Şube Müdürü
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tel : (324) 325 37 37 Faks : (324) 325 41 42
e-posta : [email protected] / www.akib.org.tr
Anılan heyete katılmak isteyen firmaların; aşağıda verilen banka hesap numarasına
“Moskova Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti
Programı Katılım Payı” yazdırarak 1.200 € katılım ücretini yatırmaları, dekontla
birlikte ekte yer alan evrakları (başvuru dilekçesi, bilgi formu ve taahhütname) en
geç 12 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (0324) 325 41 42 numaralı
faksa veya [email protected] adresli elektronik posta adresine iletmeleri
gerekmektedir.
12 Eylül sonrasında yapılacak müracaatlara uçak ve otel fiyat farkı yansıtılacaktır.
(Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön
ödemelerden doğan kısmı geri ödenemeyecektir).
Bilgilerini rica ederiz.
Ümit SARI
Genel Sekreter V.
Hesap No: Akdeniz İhracatçı Birlikleri - Vakıfbank Mersin Merkez Şb.(052)
EURO IBAN TR 540001500158048000397851
Ek 1
: Program
Ek-C-2
: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (Heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı
olması halinde heyetin yapıldığı Kasım ayına ait SGK bildirgesini göndermeleri
gerekmektedir. (ebildirge asıl olarak kabul edilir)
Ek C-3
: Başvuru Dilekçesi
Ek C-4
: Taahhütname
NOT
: STH’ye katılan kişinin firmanın ortağı veya çalışanı olduğuna dair
belgenin (Firma sahipleri için ticaret sicil gazetesi, çalışanlar için ilgili aya ait-Kasım
2014-Sigortalı Hizmet Listesi gerekmektedir.) de tarafımıza ilgli evraklarla birlikte
iletilmesi gerekmektedir.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
EK 1
: PROGRAM
(14-17 KASIM 2014)
MOSKOVA – RUSYA FEDERASYONU
“AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ”
TASLAK PROGRAM
(26 KASIM – 28 KASIM 2014)
26 Kasım 2014 Çarşamba
23.05
Atatürk Havalimanı’ndan Moskova’ya hareket
27 Kasım 2014 Perşembe
03.55
Moskova VKO Havalimanı’na varış ve pasaport işlemleri
05.00
Otele hareket ve yerleşme
11.00
Mebel Fuarı ziyareti
16.00
Ticaret Müşavirliğine hareket ve Ticaret Müş. tarafından
yapılacak ülke sunumu
18.30
Soru-cevaplar
19.00
Serbest zaman
28 Kasım 2014 Cuma
09.00
Tüm gün ikili iş görüşmeleri
17.30
İkili iş görüşmeleri sonu ve serbest zaman
19.00
Moskova VKO Havalimanı’na hareket
22.25
İstanbul Atatürk Havalimanı’na hareket
23.30
İstanbul Atatürk Havalimanı’na varış
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
EK C-2 KATILIMCI ŞİRKET BİLGİ FORMU
VERGİ NO
FİRMA ADI
ADRES
POSTA KODU
İL KODU
ALAN KODU
TEL
FAKS
WEB
E-POSTA
İLGİLİ KİŞİ
KURULUŞ YILI
ÇALIŞAN SAYISI
FAALİYET
SEKTÖRÜ
ÜRÜNLER
İHRACAT
TECRÜBESİ
(Var/Yok)
SON 3 YILLIK
ORT.
İHR.
MİKTARI ($)
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
EK C-3 BAŞVURU DİLEKÇESİ
AKDENİZ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİNE
Şirket olarak 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız Moskova
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti
programında katılımcı olarak yer almak istiyoruz.
Tarih:
Şirket Unvanı:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil No:
Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Adı:
Şirket Kaşesi ve İmza:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257
MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Mersin, 26/08/2014
EK C-4 TAAHHÜTNAME
SEKTÖREL TİCARET HEYETİNE (STH) İLİŞKİN BİLGİLER
STH ADI VE TARİHİ
: AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL
TİCARET HEYETİ – 26-28 KASIM 2014
STH ÜLKESİ VE KENTİ : MOSKOVA – RUSYA FEDERASYONU
STH KONUSU
: AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
TAAHHÜTNAME - AKİB GENEL SEKRETERLİĞİNE
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet
Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen, ParaKredi ve Koordinasyon Kurulunun 16.03.2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına
istinaden hazırlanan, 21.03.2011 tarihve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”
çerçevesinde; firmamın ticaret heyetine katılımla ilgili olarak başvurarak hak edeceği
destek tutarı, hak etmişcesine AKİB tarafından mahsup edilmiştir.
Anılan tebliğ kapsamında başvuru ile ilgili evrak ve belgeleri eksiksiz
tamamlayacağımı, belge eksikliği ya da diğer herhangi bir nedenle firmamın ilgili
destekten yararlanamaması halinde AKİB’ce mahsup edilen 1.200 Euro değerindeki
bedeli mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte geri ödeyeceğimi taahhüt
ederim.
Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz heyete ilişkin olarak, tarafımıza verilecek
finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve
almayacağımızı da taahhüt ederim.
KATILIMCI UNVANI:
KATILIMCI ADRESİ :
POSTA KODU :
TEL NO :
FAKS NO :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI :
TİCARET SİCİL NO :
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5543823872014826152619. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Moskova Sektörel Ticaret Heyeti