DUYURU
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı örgün eğitim ve
uzaktan eğitim olmak üzere iki farklı yöntemle verilecektir. Uzaktan
eğitim yoluyla ders verilecek öğrenci kontenjanı yapılacak
başvurulardan sonra belli olacaktır.
Uzaktan Eğitim yoluyla başvuru sayısının planlanandan fazla olması
durumunda, not üstünlüğü esasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Ayrılan uzaktan eğitim kontenjanına dahil olamayan öğrenciler
eğitimlerini örgün eğitimle alacaklardır.
Not: Uzaktan Eğitimle verilecek dersler sadece teorik derslerle sınırlı
olup, uygulamalı dersler 2015-2016 eğitim öğretim yılı Güz
döneminde örgün olarak verilecektir.
2014-2015 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi İtibariyle Mezuniyet
Aşamasında Olanlar ve Mezunlar İçin Başlatılacak Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Kayıt Esasları
Genel Bilgi
2014-2015 öğretim yılı Şubat dönemde, Üniversitemize 200 kişilik kontenjan
verilmiştir. 200 kişilik kontenjanının %75'i Üniversitemiz öğrencilerine, %25'i diğer üniversite
öğrencilerine ayrılacaktır.
a) Başvuru İşlemleri
02.02.2015 - 06.02.2015 tarihleri arasında YYÜ Eğitim Fakültesinde başvurular elden
alınacaktır. Bölümlere göre kontenjanlar başvuru sayısına göre oranlanarak tespit edilecektir.
Başvuru işlemleri bittikten sonra listeler düzenlenerek yine http://egitim.yyu.edu.tr
adresinden ilan edilecek, kesin/yedek kayıt işlemleri e maddesinde (İşleyiş Takvimi Tablosu)
belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecektir.
Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler verilmek zorundadır.
Lisans Diploması /geçici mezuniyet belgesi (onaylı- mezunlar için)
Transkript (onaylı)
b) Kesin Kayıt İşlemleri
Kesin kayıtlar 11 - 13 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Boş kontenjan kalması durumunda yedek listeden kayıt yaptıracaklar 14 Şubat
2015 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden sıralamaya
giren adayların kesin kayıtları 16 – 17 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
c) Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
i. Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı - mezunlar için)
ii. Transkript (Onaylı)
iii. Nüfus Cüzdan Sureti veya fotokopisi (Onaylı)
iv. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
v. Banka dekontu (1. Taksit, 500TL)
d) Ücretlendirme:
Öğrenim
Ücret
Bedeli
2000
TL’dir.
Ödemeler
4
taksit
halinde
yapılacaktır.
- 500 TL ==> Şubat 2015 Kayıt esnasında (1. Taksit)
- 500 TL ==> 15-20 Nisan 2015 tarihleri arasında (2. Taksit)
- 500 TL ==> 15-20Eylül 2015 tarihleri arasında (3. Taksit)
- 500 TL ==> 15-22Kasım 2015 tarihleri arasında (4. Taksit)
Taksiti bankaya yatırırken açıklama kısmına "Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve
Pedagojik Formasyon Sertifika programı 1.-2.-3. 4. Taksiti" olduğunu belirten bir
ibare yazdırılmalıdır)
İŞ BANKASI Hesap No: 8901-0140606 (IBAN: TR92 0006 4000 0018 9010 1406 06)
e) İŞLEYİŞ TAKVİMİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ (ELDEN)
ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI
1. YEDEK LİSTE İLANI
1. YEDEK LİSTE KESİN KAYITLARI
SON KAYIT (İHTİYAÇ HALİNDE)*
DERSLERİN İŞLENİŞİ
I. DÖNEM
II. DÖNEM
BAŞLANGIÇ
02.02.2015
11.02.2015
14.02.2015
16.02.2015
18.02.20145
BİTİŞ
06.02.2015
13.02.2015
15.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
23.02.2015
31.05.2015
2015-2016 GÜZ
2015-2016 GÜZ
17:00 - 22:00 SAATLERİ ARASINDA
DERSLERİN İŞLENİŞİ
İŞLENECEKTİR
* 17.02.2015 mesai bitimi itibari ile kontenjanların dolmaması halinde, sadece
sitemizden ilan edilmiş olan, kontenjanı boş kalan branşlar için 18.02.2015 günü saat
17:00’a kadar, daha önce ön kayıt yaptırmış ve şahsen yeniden dilekçe verenlerden
mezuniyet notlarına göre sıralama yapılarak kontenjanlar doldurulacaktır.
Download

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı