TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU
PROGRAM DUYURUSU
YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) Pedagojik Formasyona İlişkin Açıklama ve Duyurularına,
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yok.gov.tr/web/guest/pedagojik-formasyonla-ilgili%20-sss
İstanbul Üniversitesi 100’lük Sistemdeki Notların 4’lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://hayef.istanbul.edu.tr/wp-­‐content/uploads/2014/10/ONLISANS_LISANS_NOT_DONUSUM_TABLOSU.pdf GENEL ŞARTLAR
1. Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında açılacak olan Pedagojik Formasyon
Sertifika Programı kontenjanlarının:
a) %75’i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine
b) %25’i ise mezunlara ayrılacaktır.
2. İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri için ayrılmış olan kontenjanın dolmaması
halinde diğer üniversitelerin 4. Sınıf başvuruları alınacaktır. Bununla ilgili duyurular
ilerleyen günlerde web sayfamızda ilan edilecektir.
3. Mezunlar için ayrılan %25’lik kontenjanın; %75’inin İstanbul Üniversitesi
mezunlarına, % 25’nin diğer üniversite mezunlarına ayrılacak ve İstanbul Üniversitesi
mezunlarına ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda diğer üniversite mezunları
alınacaktır.
4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;
a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik
halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici
Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması 100’lük sisteme göre yer alan
bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi’nin Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük
sisteme dönüştürülecektir.
b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile değerlendirme
yapılacak; eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas
alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik
verilecektir.
TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU
c) Lisans tamamlama programları, AGNO açısından kendi içerisinde
değerlendirilecek ve kontenjanlar da başvuru oranlarına göre ilan edilecektir.
5. İlgili usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70 ; uygulamalı
derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.
6. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 48 alanda program açılacak, yeterli
başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 48 alandan az başvuru olan programlar
kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.
** KONTENJANLARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI
TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAKTIR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Adalet
Almanca
Arapça
Beden Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Coğrafya
Denizcilik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğlence Hizmetleri
El Sanatları Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Felsefe
Fizik
Fransızca
Gazetecelik
Gıda Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Grafik ve Fotoğraf
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
Harita-Tapu-Kadastro
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hayvan Sağlığı
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
İnşaat Teknolojisi
İspanyolca
BAŞVURULARIN
TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
İtalyanca
Japonca
Kimya/Kimya Teknolojisi
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Matematik
Muhasebe ve Finansman
Müzik
Okul Öncesi
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
Pazarlama ve Perakende
Psikoloji
Radyo-Televizyon
Rehberlik
Rusça
Sağlık
Sağlık Bilgisi
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Ulaştırma Hizmetleri
Yukarıdaki tabloda gösterilen alanlara başvuru yapabilecek mezuniyet alanlarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf
7. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin
kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle
yapılacaktır.
8. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
9. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU
BAŞVURU TAKVİMİ
NOT: Başvuru ve kesin kayıt tarihleri uzatılmayacak olup, bu süre içerisinde başvuru
ve kesin kaydını yaptırmayan adayların herhangi bir mazeretle kaydı alınmayacaktır.
•
Ön Başvuruların Alınması (20.10.2014 – 21.10.2014 - 22.10.2014 tarihlerinde /
http://nokta.istanbul.edu.tr )
•
Ön Başvuruların Değerlendirilerek Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi (23.10.2014
Günü Saat 17:00 İtibari ile / http://hayef.istanbul.edu.tr )
•
Asil Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması ( 25.10.2014 – 26.10.2014 / İÜ HAYEF A
BLOK Bahçeli Bina )
•
Yedek Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması (29.10.2014 / İÜ HAYEF A BLOK
Bahçeli Bina )
•
Pedagojik Formasyon Eğitiminin Başlangıcı (01.11.2014 CUMARTESİ / Yer İlan
Edilecektir. Dersler 1. Dönem Boyunca Cumartesi ve Pazar Günleri 09:00 – 20:00
Arası Tüm Gün Boyunca yapılacaktır).
TC
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU
PROGRAMA KESİN KAYIT
NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına
dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı
yapılmayacaktır.
Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen
evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi. (Noter tasdikli olacak veya aslını
ibraz etmek koşulu ile fotokopisi kurumumuzca aslı gibidir yapılacak.)
2. Lisans mezunları için onaylı not döküm belgesi. (Transkript, noter tasdikli olacak
veya aslını ibraz etmek koşulu ile fotokopisi kurumumuzca aslı gibidir yapılacak)
3. Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi (Aslı)
4. Başvuru Dilekçesi ( Web sayfamızdaki ilgili duyurudan indirebilirsiniz. )
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek koşulu ile)
6. 2 Adet vesikalık fotoğraf
7. Başvuru kabul çıktısı. ( http://nokta.istanbul.edu.tr )
8. Öğrenim ücretinin (2.052,00 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.026,00 TL) yatırıldığına
dair dekont.
***Dekontlarda, öğrencinin TC KİMLİK NUMARASI ile ADI SOYADI bulunması
gerekmektedir.
***Ödeme herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet üzerinden
EFT/HAVALE şeklinde yapılabilmektedir. Önemli olan taksidin aşağıda belirtilen IBAN
numarasına yatırılmasıdır.
***Kesin kayıt süresince (25.10.2014 Cumartesi – 26.10.2014 Pazar) HALKBANKASI
BEYAZIT ŞUBESİ Saat 09:00 – 18:00 arası açık olacaktır.
Banka Hesap Adı ve IBAN Numarası:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
HALKBANK A.Ş./ BEYAZIT ŞB.
IBAN NO : TR92 0001 2009 8200 0006 2004 11 (1.026,00 TL)
NOT: İlk taksit kesin kayıt sırasında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir
nedenle kayıt sildirenlere ilgili mevzuat gereği ücret iadesi yapılmayacaktır.
Download

PROGRAM DUYURUSU GENEL ŞARTLAR