ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/111-756
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 04/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. MOZAMBİK YATIRIM ORTAMI HK.
2. MALTA PROJELERİ HK.
3. CITYSPACE FUARI’NA KATILIM HK.
4. UKRAYNA’DAKİ İLAVE İTHALAT VERGİSİ ORANLARI HK.
5. KIRGIZİSTAN İHALESİ HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları aşağıda sunulmaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/111-756
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 04/02/2015
1. MOZAMBİK YATIRIM ORTAMI HK.
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 09.01.2015 tarih
ve 86-234 sayılı bir yazıda; Maputo Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan, Mozambik’teki
yatırım ortamı, müteahhitlik ve iş fırsatları hakkındaki bilgi notuna yer verilmektedir. Söz
konusu bilgi notu ekte yer almaktadır.
EK : Mozambik Yatırım Ortamı ( 7 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Mozambik_Yatirim_Ortami_7_Sayfa.pd
f
2. MALTA PROJELERİ HK.
Malta tarafından Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulan 5 projeye ilişkin
olarak,Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı ilgilenecek
üyelerimiz için ekte yer almaktadır.
EK : Yazı (2 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Malta_Projeleri_Ek_Yazi.pdf
3. CITYSPACE FUARI’NA KATILIM HK.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan 30.01.2015 tarihli yazıda, 11-13 Mayıs
2015 tarihlerinde Doha/Katar’da “CITYSPACE” Gayrimenkul Fuarı gerçekleştirileceği, Söz
konusu fuar, Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren tüm katılımcıları bir araya getirecek bir
platform görevi üstleneceği bildirilmektedir.
Fuara katılmak isteyen üyelerimizin, BTSO organizasyonuyla ve gerçekleştirilecek
programa tam uyum sağlamak kaydıyla yaptıkları masrafların 1.000 TL’ye kadarını BTSO
Yurt Dışı Ticari Ziyaret Destek Programı çerçevesinde BTSO’dan talep edebilmekte olduğu,
Fuar organizasyonlarında katılımcıların Halkbank ile yapılan protokol kapsamında,
BTSO’dan alınacak destek tutarını Halkbank aracılığıyla ön finansman desteği olarak sıfır
faizle kredi kullanarak fuara gitmeden önce karşılayabildikleri belirtilmektedir.
Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin http://kfa.btso.org.tr/ adresinden “BTSO
DESTEKLİ FUARLAR” başlığı altında yer alan linkten en geç 09 Şubat 2015 tarihine kadar
başvuru yapmaları gerekmektedir.
Not : Fuarlara sadece ziyaretçi olarak katılım sağlanmaktadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/111-756
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 04/02/2015
4. UKRAYNA’DAKİ İLAVE İTHALAT VERGİSİ ORANLARI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.01.2015 tarih ve 74-215 sayılı bir yazıda,
Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Kiev Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT)” 1994 XII. Maddesi çerçevesinde Ukrayna'nın Ödemeler Dengesinin
Stabilizasyonuna Dair Önlemler Hakkında Kanun'a bağlı olarak, 12 Ocak 2015 tarihinde
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda gümrük vergilerine ilişkin
kararlar alındığı belirtilmektedir.
Buna göre; ülkelerin ödemeler dengesinin bozulması ve dış rezervlerindeki önemle
düşüş neticesinde IMF ile konsültasyonların tamamlanmasına müteakip muhtemelen Ocak ayı
sonunda yürürlüğe girmesi öngörülen Kanun uyarınca, Ukrayna'ya ithal edilen tüm eşyaları
geçici olarak 12 ay süreyle %5-10 arasında değişen oranlarda ilave ithalat vergisi
uygulanacağının açıklandığı bildirilmektedir.
5. KIRGIZİSTAN İHALESİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.02.2015 tarih ve 94-264 sayılı bir yazıda
Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Madencilik Devlet Ajansı’nın Almalyk linyit kömür
havzalarına işletme lisansı verilmesi için ihale şartlarını açıkladığı ve sözkonusu ihalenin 9
Şubat 2015 tarihinde saat 12:00’da Nookat kentinde yapılacağı, ihaleye (www.geology.kg)
yada +996 312 30 246 (Rusça), +996 312 909 869 (İngilizce) telefon numaralarından
ulaşılabilen söz konusu ihaleye ilişkin bilgileri ekte yer almaktadır.
EK: İhale Bilgileri ( 8 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kirgizistan_ihale_bilgileri_8_sayfa.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri