ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/63-380
TÜRKİYE İRAN İŞ FORUMU HK.
Bursa, 19/01/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 25
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Türkiye-İran İş Konseyi
tarafından, 3 Şubat 2015 tarihinde Tahran’da T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci’nin
katılımlarıyla Türkiye-İran İş Forumu gerçekleştirilecektir. Forum kapsamında, “İmalat
Sanayi ve İran’da Yatırım Ortamı” ve “İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği” başlıklı
oturumlar düzenlenmesi öngörüldüğü bildirilmektedir. Yazıda devamla; İran’ın 5+1
ülkeleriyle imzaladığı Cenevre zaptının ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın 28 – 29 Ocak 2014 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret
vesilesiyle Türkiye ve İran arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu
Anlaşma, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. “Tercihli Ticaret Anlaşması”
ile gümrük vergi indirimine tabi olacak ürünlerin arasında temizlik ürünleri, plastik
malzemeler, orman ürünleri, hazır giyim, ev tekstili, çelik ürünler, beyaz eşya, elektrikli
ürünler ve mobilya yer almaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2014 yılı Ocak – Kasım
döneminde 12.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin İran’a olan
ihracatı 3.4 milyar dolar, ithalatı ise 9.1 milyar dolar seviyesinde olmuştur. 2017 yılında iki
ülke ticaret hacminin 35 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. İran ile ilgili uluslararası
arenada kaydedilen olumlu gelişmeler ve iki ülke arasında son dönemdeki gelişmeler ışığında
söz konusu ziyaretin ve ziyaret kapsamında düzenlenecek olan İş Forumu’nun iki ülke iş
dünyasına katkı sağlayacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, sözkonusu Foruma katılmak isteyenlerin katılım formu ile birlikte 1.000
Euro avansın en geç 22 Ocak 2015, Perşembe günü mesai saati bitimine kadar,
DEİK/Türk–Orta Doğu İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011)
Euro (IBAN TR 79 0006 4000 0021 0113 3146 61) hesabına yatırıldığını gösteren dekontun
DEİK’e (Faks: 0212 270 3592 | [email protected]) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK1: Katılım, Başvuru Formu ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turk_Iran_Katilim_Formu.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

TÜRK İRAN İŞ FORUMU HK. - Uludağ İhracatçı Birlikleri