ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1102-8386
Bursa, 25/12/2015
TÜBİTAK UFUK 2020 PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 436
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 24.12.2015 tarih ve 2812 sayılı alınan yazıda, temel
amacı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma
faaliyetlerini desteklemek olan AB Çerçeve Programların sekizincisi olan Ufuk 2020
Programı (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile
yürütüleceği ve söz konusu Program kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra, sağlık,
ulaşım, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, güvenlik gibi alanlarda sektörler ve
uluslararası işbirliği temelinde araştırma ve yenilik faaliyetlerinin de desteklenmesi
hedeflediği bildirilmektedir. Yazıda devamla, TÜBİTAK tarafından koordine edilen Ufuk
2020 Programı’ndan sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,
araştırma kuruluşları, kamu kurumları ve bireysel araştırmacıların faydalanabilmekte olduğu,
özellikle son dönemde bilhassa özel sektör katılım ve katkısı Ufuk 2020 Programı’nın temel
şartı haline gelmeye başladığı üniversite-sanayi konsorsiyumu bulunmayan projelerin başarı
şansının düştüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Ufuk 2020 Programı amacı, yapısı, katılım
şartları, özel sektöre yönelik programların ve fırsatların tanıtılacağı ve özel sektör
temsilcilerine yönelik ağ oluşturma, bireysel başvuruların kalitesini artıma ve
konsorsiyumlarda lider roller üstlenme hususlarında sağlanan destekler konusunda, 6 Ocak
2016 Çarşamba günü Dış Ticaret Kompleksi’nde saat 14:00’de TÜBİTAK temsilcilerinin
bilgi vereceği bir toplantı düzenleneceği belirtilmekte ve katılım istenilmektedir.
Söz konusu toplantıya varsa katılım yönündeki taleplerinizin, Türkiye İhracatçılar
Meclisi’ne iletilmesi teminen en geç 31 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar
[email protected] mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
Bilgileri rica olunur.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK: Program (1 syf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/program.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

TÜBİTAK UFUK 2020 PROGRAMI