SORUN ÇÖZÜM PAZARI :
KANATLI SEKTÖRÜ
Kanatlı Sektöründeki Sorunlar ve Bunların
Çözümleri Bilim İnsanları ve Sektör ile Birlikte
Tartışılıyor
Yer
: Ankara Üniversitesi Teknokent, E-Blok,
Konferans Salonu, Gölbaşı –ANKARA
Tarih
: 31 Ekim 2014
Bilgi için: 485 37 18, [email protected]
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Sayın
Ülkemiz tarımsal faaliyetlerinin ve özellikle kanatlı üretiminin son yıllarda ortaya koymuş
olduğu gelişmeler ve insanlarımızın sağlıklı beslenmesi yanında, ekonomiye yaptığı katkılar
büyük takdiri hak etmektedir. Önemli bir bilim ve teknoloji alanı olan kanatlı sektöründe
ülkemizin bu noktadan daha ileri gidebilmesi açısından yapılacak araştırma faaliyetlerinin
önemli bir etkisi olacağı da açıktır. Ülkemiz bilimsel üretim faaliyetlerinde fayda ve
verimliliğinin artması üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesine bağlıdır. Bilindiği üzere
gelişmiş ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan payın milli gelir içindeki payı % 3 civarında
iken, Türkiye’de %1’in altındadır.
Bilim ve teknolojinin en yoğun kullanıldığı tarım sektörlerinden biri olarak ülkemiz
ihracatında da özellikle son yıllarda 1 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile ekonomimize ciddi
boyutta katkı sağlayan kanatlı endüstrisinin bu gücünü sürdürmesi ve gelişmiş ülkelerle
rekabet ederek büyüyebilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha çok
desteklenmesine bağlıdır. Bu noktada özellikle üniversite-sanayi işbirliği ve birlikte
yürütülecek projeler büyük önem arz etmektedir.
Ankara Üniversitesi olarak konunun detayları ile ele alınması, önümüzdeki yıllara yön
verecek çalışmaların başlatılması ve bu amaçla üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi
yanında tarafların birbirini daha iyi anlaması gerektiğine de inanmaktayız. Bu yönde özellikle
TÜBİTAK olmak üzere üniversite ve diğer kamu desteklerinin doğru ve verimli bir şekilde
kullanılması, sektörün Ar-Ge yeteneğinin arttırılması, bu yönde daha fazla nitelikli projeler
üretilmesi ve doğru stratejilerin oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla 31 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
bünyesinde ‘Kanatlı Sektörü Sorun Çözüm Pazarı’ etkinliklerinin 1.sini gerçekleştireceğiz.
Ülkemiz kanatlı sektörünün Ar-Ge faaliyetleri, sorunları ve bunlara yönelik çözüm
önerilerinin tarafların katılımı ile ele alınacağı sorun çözüm pazarı etkinliğimize sizleri davet
etmekten büyük mutluluk duyduğumu bildirir, saygılar sunarım.
Prof.Dr.Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü
KANATLI SEKTÖRÜ SORUN ÇÖZÜM PAZARI-l
31 Ekim 2014
Ankara Üniversitesi 50.Yıl Kampüsü, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
319. Sk, Bahçelievler Mah.
Gölbaşı /Ankara
ETKİNLİK PROGRAMI
10.40-11.10
11.10-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.40
14.40-15.30
15.30-15.45
15.45-17.00
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Prof.Dr.Atila YÜCEL (Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
Prof.Dr.Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü
Kamu, Sanayi ve Üniversite Ar-Ge Destekleri ve Başvurular Hakkında
Bilgilendirme: SAN-TEZ Proje Destekleri ve TÜBİTAK 1501(Sanayi-Ar-Ge),
1505(Üniversite-Sanayi) Proje Destekleri
Prof.Dr.Ali SINAĞ-Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörü
Sorular ve Tartışma
Çay-Kahve Arası
Kanatlı ve Yem Sektörünün Sorunları ve Ar-Ge Faaliyetleri
Oturum Başkanı:Prof.Dr.Necmettin CEYLAN
Konuşmacılar:
Prof.Dr.Nizamettin ŞENKÖYLÜ-Yem Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri
Dr.Hüseyin SUNGUR-Yumurta Üreticileri Birliği Genel Sekreteri
Bedri Girit-Ege İhracatçı Birlikleri, Başkan yardımcısı
Nejla KAHRAMAN-Beypiliç Ar-Ge Müdürü
İsmail ÖZDEMİR-ANC Kanatlı Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Şirketi Genel Müdürü
Öğle Yemeği
Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Kanatlı Sektörü Ar-Ge Faaliyetleri ve Sorun
Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı:Prof.Dr.Servet YALÇIN
Konuşmacılar:
Prof.Dr.İbrahim ÇİFTÇİ, Ankara Üniversitesi
Prof.Dr.Hasan Rüştü KUTLU, Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr.Armağan HAYIRLI, Atatürk Üniversitesi
Prof.Dr.Kazım ŞAHİN, Fırat Üniversitesi
Prof.Dr.Okan ELİBOL, Ankara Üniversitesi
Doç Dr. Sevnur MANDACI, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr.Serdar KAMANLI, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü
Sorular –Tartışma ve Öneriler
Çay-Kahve Arası
Yem Grubu Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri Toplantısı
Moderatör: Prof.Dr.İbrahim ÇİFTÇİ
15.45-17.00
Beyaz Et Grubu Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri Toplantısı
Moderatör:Prof.Dr.Necmettin CEYLAN
15.45-17.00
Yumurta Grubu Sorun Çözümü ve Ar-Ge Proje Önerileri Toplantısı
Moderatör:Prof.Dr.Servet YALÇIN
Ankütek Konferans Salonu
(Anfi)
10.00-10.30
Yer
Ankütek Konferans
Salonu(Anfi)
Saat
9.00-9.30
9.30.10.00
1 Nolu
Toplantı
Odası
2 Nolu
Toplantı
Odası
3 Nolu
Toplantı
Odası
17.00-17.30 Değerlendirme ve Kapanış
Ulaşım:31 Ekim günü sabahı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi Atatürk Heykeli önünden
saat 8.30-8.45 arasında toplantı merkezine ve 17.-17.30 arasında Gölbaşı Kampüs’ünden Ziraat Fakültesin’e
otobüsle transfer sağlanacaktır.
Kendi aracı ile gelecekler
http://www.ankutek.com/iletisim.html adresindeki
yol tarifinden
faydalanabilirler. Ankütek Tel : 0312 485 37 18-19
Download

Duyuru_Kanatlı Sektörü Sorun CozumPazarı