ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/229-1571
DİİB Kapsamında Boya Kullanım Oranları
Bursa, 06/03/2015
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
VE
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO:108
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.03.2015 tarih ve
30642 sayılı yazıda; 2014 yılında yaklaşık 31 milyar ABD Dolan döviz geliri elde edilen
tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü ihracatında önemli bir yeri olan Dahilde işleme Rejimi
(DİR) kapsamında yapılan ihracat % 35 oranında bir paya sahip olup, mamul ürün üretimine
yönelik hammadde ve diğer girdiler (boya, yardımcı malzemeler, işletme malzemesi vb.)
dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilebilmektedir. Bu bağlamda, mamul
ürün bünyesinde kullanılacak boya miktarına da, mamul ürün ağırlığının azami % 3'üne kadar
DİİB kapsamında müsaade edildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla; konuya ilişkin olarak Bakanlıklarına intikal eden muhtelif yazılarda,
tekstil-konfeksiyon ve deri ürünleri üretiminde kullanılan boyaların kalite ve renk
seçeneklerinin artmasına bağlı olarak mevcut % 3 azami kullanım oranının yetersiz kaldığı ve
bu çerçevede DİİB taahhütlerinin kapatılmasının oldukça zorlaştığı, Tekstil ve Hammaddeleri
Sektör Kurulu Kararı uyarınca söz konusu oranın % 5'e yükseltilmesi talep edildiği
belirtilmekte olup, belirtilen hususlar çerçevesinde boya makinelerindeki teknolojik
gelişmelere bağlı olarak mamul ürün bünyesinde kullanılan boyaların kalite ve renk
çeşitlemelerinin artması nedeniyle halen uygulanmakta olan % 3 oranının % 5'e yükseltilmesi,
Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Download

DİİB Kapsamında Boya Kullanım Oranları