ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2015/244-1210
Bursa, 23/02/2015
RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 76
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen T.C. Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 18.02.2014 tarih ve 47470624-110.0121911sayılı yazıda, 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve Rusya Federasyonu (RF) makamları
arasında imzalanan bir örneği EK(1) Protokol hükümlerine binaen, “Rusya Federasyonu’na
Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar
Listesi”nin 2015 yılı Mart ayında güncelleneceği, Mart ayında yapılacak güncelleme işlemleri
esnasında, mevcut listede yer alan firmalar ve RF ihracat listesine ilk kez müracaat edecek
olan firmaların EK (2)’de yer alan yeni taahhütnameyi ibraz etmeleri gerektiği, mezkur
Protokol’ün 4’üncü maddesi hükümleri hakkında malumat edinmelerinin önem arz ettiği, RF
makamlarına iletilmek üzere hazırlanan firma listesi başvurularında firma tarafından sağlanan
adres bilgisinin, yine firma tarafından ibraz edilen diğer belgelerde yer alan adreslerle
mütenasip olması gerektiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, GTHB tarafından 2015 yılı Mart ayında yapılacak “Rusya Federasyonu’na
Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi”
güncellemelerine kadar halihazırda mevcut listede yer alan firmaların yeni taahhütnameyi
doldurarak, 10 Mart 2015 tarihine kadar doğrudan GTHB-Gıda Kontrol Genel
Müdürlüğü’ne iletmeleri ve müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan başvurularda yeni
taahhütname metninin kullanılması hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
EK: Tahhütname ve Protokol Metni
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Kevser SÜLÜN - İdari Memur
Download

RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI