ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/140-927
AZERBAİJAN BCM EXPO 2015 FUARI
Bursa, 11/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 52
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan 10 Şubat 2015 tarih ve 3930 sayılı yazıda;
04-07 Mayıs 2015 tarihlerinde Bakü/Azerbaycan’da “AZERBAIJAN BCM EXPO 2015’’
Uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarı gerçekleştirecekleri belirtilmektedir. Yazıda
devamla, söz konusu fuar, anne, bebek ve çocuk ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm
katılımcıları bir araya getirecek bir platform görevi üstleneceği, katılımcıların BTSO
organizasyonuyla gerçekleştirilecek programla tam uyum ve sektöre uygunluk sağlamak
kaydıyla %50rsi olacak çekikle ve maksimum 2.000 TL’ye kadar “Yurt Dışı İş Gezisi
Desteği" kapsamında KOSGEB’den ve 1,000 TL’ye kadar “Yurt Dışı 'Ticari Ziyaret Destek
Programı “ çerçevesinde BTSO' dan talep edebileceği, fuar organizasyonlarında
katılımcıların Halkbank İle yapılan protokol kapsamında, KOSGEB ve BTSO’ dan alınacak
destek tutarlarını Halkbank aracılığıyla ön finansman desteği olarak sıfır faizle kredi
kullanarak fuara gitmeden önce, karşılayabilecekleri ve sadece kendilerine düşen katılımcı
payım ödemek suretiyle fuarlara katılabilecekleri bildirilmektedir.
Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin http://kfa.btso.org.tr/ adresinden
“BTSO Destekli Fuarlar”' başlığı altında yer alan linkten en geç 27 Şubat 2015 tarihine
kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Burcu KARACA - Sektör Uzmanı
Download

sirkuler no 52 azerbaycan bcm expo 2015