ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/49-304
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 15/01/2016
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. CEZAYİR İTHALAT LİSANSI KARARNAMESİ HK.
2. UKRAYNA HK.
3. SAHTE E-POSTA İLE DOLANDIRICILIK HK.
4. SIRBİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/49-304
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 15/01/2016
1. CEZAYİR İTHALAT LİSANSI KARARNAMESİ HK.
İlgi: 02.12.2015 Tarihli ve 7754 sayılı yazımız.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.01.2016 tarih ve 20-81 sayılı yazıda; Cezayir
Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı itibariyle ithalat ve ihracat lisans (kota)
mekanizmasının uygulamaya konulacağı belirtilerek lisansların özellikle ödemeler dengesi
üzerindeki yükü fazla olan, şeffaflığın sağlanamadığı ve ithalatı sınırsız olan ürünlere yönelik
olacağı hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,
Bu çerçevede, söz konusu lisans mekanizmasına dair Cezayir Resmi Gazetesi'nde
yayımlanmış olan ekli "İthalat Lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname” iletilmektedir.
EK: Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi - Fransızca (3 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/cezayir_ith_kararnamesi_fransizca.pdf
2. UKRAYNA HK.
Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.01.2016
tarih ve 2016/17-74 sayılı yazıda; Ukrayna Hükümeti tarafından, Gümrük Tarifeleri Ticaret
Anlaşması'nın XII. maddesine istinaden 26 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe konulan ve bir yıl
süreyle geçerli olan "Ukrayna'nın Ödemeler Dengesinin Stabilizasyonuna Dair Önlemler
Hakkındaki Kanun” ile ülke ayrımı gözetilmeksizin enerji ürünleri ile bazı tıbbi cihazlar hariç
olmak üzere, 01 - 24. fasıllar arasında yer alan tarım ürünleri ithalatında %10 ilave gümrük
vergisi uygulaması ve 25 - 97. fasıllar arasında yer alan sanayi ürünleri ithalatında ise %5
oranında ilave gümrük vergisi uygulamasına "Dış Ekonomik Faaliyetinin Teşvik Edilmesine
İlişkin Kanun” ile 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren son verildiği bildirilmektedir.
3. SAHTE E-POSTA İLE DOLANDIRICILIK HK.
Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.01.2016
tarih ve 2016/13-58 sayılı yazıda; Son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış
yaşandığından bahisle, söz konusu dolandırıcılığın dış ticaret yapan firmaların e-posta
yazışmalarının takip edilmesi sonrasında yurt dışına ödeme yapacak olan firmalara müşteri eposta adresine benzer adreslerden mesaj atılarak farklı hesap numarasına ödeme yapılmasının
talep edildiği ifade edilerek,
Bu bilgiler çerçevesinde, ihracatçıların mağduriyetinin önlenebilmesi amacıyla firmaların
dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerinin tatbik edilmesi,
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/49-304
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 15/01/2016
dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla
yaklaşılması, hesap numarası değişikliği bildiren e-posta mesajlarında gönderen kısmının
dikkatle incelenmesi ve bu tür konuların müşteriler ile teyit edilmesinin önem arz ettiği
bildirilmektedir.
4. SIRBİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 13.01.2016 tarih ve 2016-4661 sayılı
bir yazıda; T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Sırbistan’a resmi ziyareti vesilesiyle
28 Aralık 2015 tarihinde, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi tarafından düzenlenen, Türk-İş
adamları Heyeti Ziyareti’nin detaylarını içeren Sırbistan-Türkiye İş Forumu Sonuç Raporu ve
Sırbistan’daki Yatırım İmkanları konulu sunumun aşağıdaki web linkinde yer aldığı
belirtilmektedir.
Rapor ve sunum: http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/6659
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

genel duyurular muhtelif konular hk