ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1063-9401
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 18/11/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. İSTANBUL
İHRACATÇI
BİRLİKLERİNDE
DÜZENLENECEK EĞİTİMLER HK.
KASIM
AYINDA
2. ÜRDÜN TRANSİT GEÇİŞLERİ HK.
3. 2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI
YARIŞMASI HK.
4. 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HK.
5. ABD-İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI NİHAİ
KARARI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1063-9401
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 18/11/2014
1. İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİNDE
DÜZENLENECEK EĞİTİMLER HK.
KASIM
AYINDA
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13.11.2014 tarihli bir yazıda;
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin organizasyonunda Kasım ayında
düzenlenecek olan, genel katılıma açık eğitimlerin listesinin ekte sunulduğu belirtilmektedir.
İrtibat Bilgileri:
Necati KORKMAZ, Harika OKUR
Tel: 0212 454 06 98, 0212 454 06 92
Email: [email protected]
Faks: 0212 454 08 08
Ek: Eğitim Programları ve Katılım Formları
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/iib_kasim_2014_egitim_duyurusu.docx
2. ÜRDÜN TRANSİT GEÇİŞLERİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.11.2014 tarih ve 467-2115 sayılı bir
yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen;
Ürdün Dışişleri ve Vatandaşlık İşleri Bakanlığı'nın tüm misyonlara ilettiği bir Nota ile,
01.01.2015 tarihinden itibaren Karayolu Taşıma ve Düzenleme Kurumu'ndan özel bir izin
alınmadığı sürece transit geçiş yapan boş kamyonların Ürdün topraklarında yükleme
yapmasına izin verilemeyeceğini, ihlal durumunda sınır noktalarında mallarının
boşaltılacağını ve Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ceza uygulanacağını bildirdiği ifade
edilmektedir.
3. 2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI
YARIŞMASI HK.
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği, ve
İklimlendirme Sanayii İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde iklimlendirme sektörünün
gelişimine katkıda bulunmak ve tasarım, Ar-Ge ve inovasyonun sektör için önemini
vurgulamak amacıyla, organize edilen “2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik
Tasarımı Yarışması’nın Ödül Töreni 16 Nisan 2015 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, ”2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı
Yarışmasına başvuruların 29 Aralık 2014 tarihine kadar devam edeceği. Söz konusu
yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların bu tarihe kadar gerekli bilgi ve belgeleri
İklimlendirme Sanayii İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne göndermeleri gerekmektedir.
Yarışma ile ilgili daha detaylı bilginin İklimlendirme Sanayii İhracatçılar Birliği’nin web
sayfasından www.turkishhvacrindustry.com/tr
edinilmesi mümkün olduğu ifade
edilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1063-9401
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR.
Bursa, 18/11/2014
4. 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HK.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından alınan 12.11.2014 tarih
ve 823-3717 sayılı bir yazıda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından
10 Kasım 2014 tarihi itibariyle AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 13 üncü
Başvuru Çağrı İlanına çıkılmış olduğu. Toplamda 187.826.012 Avro hibe desteği olan
Başvuru
Çağrı
ilanıyla
ilgili
detaylı
bilgiye
aşağıdaki
linkten,
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagrillani/Onucuncu_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf
linkinden ulaşabilineceği ifade edilmektedir
5. ABD-İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI
NİHAİ KARARI HK.
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda ; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri”
ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında nihai kararın açıklandığı,
ekte bir örneği yer alan 6 Kasım 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi bildiriminden de
görülebileceği üzere, bahse konu soruşturma kapsamında ve söz konusu nihai karara göre;
· Habaş için %0,74 ‘de minimis’, (ihmal edilebilir)
· İçdaş ve “diğerleri” için ise %1,25
oranlarında sübvansiyon marjlarının hesaplandığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; İçdaş ve diğer inşaat demiri ihracatçıları için belirlenen marjın, %1
oranındaki ihmal edilebilir marjın üzerinde oluşması nedeniyle, ABD pazarında adı
geçenlerden gerçekleştirilen ithalat için, 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren gümrük
vergisine ek olarak anılan oranlarda telafi edici vergi tatbik edileceği bildirilmektedir.
Ek: ABD Resmi Gazetesi örneği (2syf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/abd_resmi_gazete_ornegi_2sayfa.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

genel duyurular muhtelä°f konular 18112014