ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1175-10661
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 25/12/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ’NE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. İSTANBUL METRORAİL FORUMU VE SERGİSİ HK.
2. MOSKOVA ENDÜSTRİYEL TİCARET MERKEZİ PROJESİ HK.
3. REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTEDE GÜNCELLEME HK.
4. BTSO / 8 – 11 ŞUBAT 2015 PREMİER VISION&TEXWORLD FUARI İŞ
GEZİSİ HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1175-10661
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 25/12/2014
1. İSTANBUL METRORAİL FORUMU VE SERGİSİ HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 19.12.2014 tarih ve 46-2360 sayalı bir
yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Ticari Eşleştirme
Derneği’nin 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre
Merkezi’nde, Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili birçok Sivil Toplum Kuruluşunun destekleri ile
“İstanbul Metrorail Forumu ve Sergisi” organizasyonunu gerçekleştireceği
belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda, 2020 yılına kadar yaklaşık 10 milyar avroluk metro yatırımının
yapılacağı,İstanbul’da bu forum aracılığı ile kamuoyunun konu hakkında bilinçlendirilmesinin
hedeflendiği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, daha fazla metro kullanımını teşvik
etme, ülkemizin petrol ithalatının azalmasına katkı sağlama ve metroların birer sosyal alan
olduğunu anlatmanın yanısıra, metro yatırımı için idareler, yükleniciler, alt yükleniciler,
tedarikçiler ve diğer paydaşların biraraya gelerek yenilik ve çözümlerin inceleneceği bir ortam
oluşturulmasının amaçlandığı bildirilmektedir. Etkinlik ile dünyada yeni ve yürürlükte olan
birçok metro projesinin finansman modelleri ile birlikte konuşulmasına da imkan sağlaması,
yerli alt yükleniciler ve tedarikçilerin, bu forum sırasında ana yüklenici ve yabancı firma
temsilcileri ile görüşmeler yapma fırsatı yakalaması amaçlanmaktadır.
İrtibat Bilgileri:
Koray TUNCER (05334055671) ve Ufuk Yavuz TÜMER (05334055671)
İlgili organizasyonun web adresi: www.metrorailturkeyforum.org
2. MOSKOVA ENDÜSTRİYEL TİCARET MERKEZİ PROJESİ HK.
Ülkemizde faaliyet gösteren sekiz Sektörel dış ticaret şirketinden biri olan Anatolia
Grup tarafından Moskova'ya 100 km uzaklıkta bulunan, Vladimir Bölgesi Aleksandrova
İlçesine bağlı Marino Köyü, Karinskoe Yolu üzerindeki Aleksandrova Sloboda Sanayi
Bölgesinde otuz bin metrekarelik arsa üzerinde, on beş bin metre kare kapalı alanda depo,
showroom ve ticaret merkezi kurulması amaçlanmış olup, bölgede kiralama faaliyetlerinin
yanı sıra 2010/6 sayılı Tebliğ ile getirilen destek süresinin sonunda Türk firmalarının mülk
sahibi de olmalarının sağlanması planlanmaktadır. Yalnızca üretim amaçlı değil, aynı
zamanda Türkiye’den gelen veya Türk firmalarınca Vladimir’de üretilen ürünlerin Rusya’ya
dağıtılmasında Vladimir bölgesinin önemli bir ticaret ve üretim üssü haline getirilmesinin
sağlanacağı da ayrıca belirtilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1175-10661
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 25/12/2014
İlgili yazıda devamla; Anatolia Grup’un zamanla işbirliği yaptığı KOBİ’lerin sayısını
arttırarak ASlA Sanayi Bölgesinde kimya ve kimya ürünleri, otomotiv, inşaat ve yapı
malzemeleri ile makine olmak üzere dört sektörde hizmet vermeyi hedeflediği
belirtilmektedir. Proje kapsamında Anatolia Grup tarafından, bünyesindeki KOBİ’lere “Ofis,
mağaza ve depo kiralama hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, finans ve muhasebe
hizmetleri, belgelendirme ve sertifikalandırma hizmetleri, lojistik hizmetleri, antrepo ve depo
hizmetleri, gümrükleme ve hizmetleri, pazarlama, reklam ve tanıtım hizmetleri, devlet
yardımları ve teşvikleri sunulması planlanmaktadır.
Bu kapsamda, bahse konu proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir :
http://www.anatoliagrup.com/modul/index/announcementdetail/Endustriyel-TicaretMerkezinin-insaati-basliyor/3
3. REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTEDE GÜNCELLEME HK
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda,
Avrupa Birliği’nde (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1907/2006 (EC)
sayılı REACH Tüzüğü kapsamında güncellenmelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ihracatımız açısından önem arz ettiği bildirilmektedir.
Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından 17 Aralık 2014 tarihinde 6 adet Yüksek Önem
Arz Eden Maddenin (SVHC) Aday Listesi’ne eklendiği ve ayrıca listeye daha önce eklenen
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) maddesinin “endokrin bozucu özelliği“nden ötürü Aday
Liste’ye edilme kriterlerinde güncellenme yapıldığı duyurulduğu, söz konusu 6 yeni
maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste’deki toplam madde sayısı 161’e yükseldiği,
aday listeye eklenen yeni maddelerin, Ek- 1’de yer aldığı belirtilmektedir.
İMMİB REACH Yardım Masası
Tel: 0212 454 09 19, İlknur Özlem Tiryaki, Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/
Ekler:
Ek-1: SVHC Aday Liste’ye eklenen 6 madde (1 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Ek_1_REACH_Adaylisteyedahiledilen
maddeler.docx
Ek-2: Ürüne göre değişen SVHC Aday listesi ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Ek_2_REACH_SVHC_Yukumlulukler.
pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1175-10661
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Sayı:
Konu:
Bursa, 25/12/2014
4. BTSO / 8 – 11 ŞUBAT 2015 PREMİER VISION&TEXWORLD FUARI İŞ
GEZİSİ HK.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ( BTSO) alınan yazıda; 8-11 Şubat 2015
tarihlerinde Paris/Fransa'da düzenlenecek olan Premier Vision&Texworld fuarı kapsamında
yurt dışı iş gezisi programı gerçekleştirilecektir. Söz konusu program tekstil, moda,hazır
giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren tüm katılımcıları bir araya getirecek bir
platform görevi üstleneceği belirtilmektedir.
Katılımcılar, BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilecek programa tam uyum ve
Sektörel uygunluk sağlamak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen destek miktarları kadar
''Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'' <http://www.btso.org.tr/documents/fair/001%20BTSO%20Yurt
%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Ticari%20Ziyaret%20Destek%20Program%C4%B1
%20%C4%B0%C3%A7%20Y%C3%B6nerge si.pdf> çerçevesinde BTSO ve KOSGEB'den
destek alabilecekleri Ayrıca, Fuar organizasyonlarında katılımcıların Halkbank ile yapılan
protokol kapsamında, BTSO ve KOSGEB'den
alınacak destek tutarlarını Halkbank
aracılığıyla ön finansman desteği olarak sıfır faizle kredi kullanarak fuara gitmeden önce
karşılayabilmekte ve sadece kendilerine düşen payı ödemek suretiyle fuarlara katılabilmekte
olduğu ifade edilmektedir.
Organizasyona katılım sağlayacakların
www.btso.org.tr/linkfiles/Premiervision.zip<http://www.btso.org.tr/linkfiles
/Premiervision.zip> link'inde yer alan önemli notlar başlığı altındaki bilgilerin dikkate
alınarak, Ek-1 ve EK-3 formlarını doldurup, BTSO-Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü'ne
26.12.2014 Cuma günü saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Bursa Chamber of Commerce and Industry)
Adres
Telefon
Faks
Web
: Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cd. 2.Sk No:2 P.K.16159 Nilüfer/Bursa
: +90 224 275 16 00
: +90 224 275 16 09
: www.btso.org.tr<http://www.btso.org.tr/
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

genel duyurular muhtelif konular 25.12.2014