Performans
SATIŞ ARTIRIMINA YÖNELIK
yönetimi
En yüksek verimliliğe sahip olan mağazanız hangisi?






Mağazalar arası rekabet sağlıklı bir zeminde mi?
Prim sisteminizin performansınız üzerindeki etkisi yeterli mi?
Çalışanlarınız, hizmet kalitesi politikanızı destekleyebiliyor mu?
Genç mi yoksa tecrübeli bir mağaza müdürüne mi ihtiyacınız var?
Sizin için en ideal organizasyon düzenine sahip olduğunuzu
düşünüyor musunuz?
Mağazalarınızı yönetirken
sayısız sorularınız var.
Mağaza Performans
Yönetim Programı ile bu
soruları ve daha fazlasını
sizin için cevaplıyoruz.
Performans
SATIŞ ARTIRIMINA YÖNELIK
yönetimi
G
ünümüzde en iyiyi, müşterilerine en uygun
koşullarda sunan işletmeler, müşterilerinin
beklentilerini karşılayabilmekte ve onları
memnun edebilmektedir. En iyiyi sunabilmek
ise, en iyi süreç ve uygulamalara sahip olmakla
mümkündür.
Karar noktaları
Daha küçük bir mağaza ve az sayıda
personel mi yoksa daha büyük bir
mağaza ve ekip mi?
Toplam verimliliğinizi arttıracağımız performans
yönetim sistemi ile hem cironuzda hem de
karlılığınızda yükselme sağlamayı hedefliyoruz.
S
atış artırımına yönelik Performans Yönetimi, en iyi uygulamaları
işletme veya birim yapısına uyarlamayı, böylece alanında lider
konuma ulaşmayı öngören ve bu döngüyü sürekli hale getirmeyi
amaçlayan yönetsel bir uygulamadır.
Yenilik ve gelişmeleri sürekli takip etmenin gerekli olduğu bilinci ile
iyileştirme gereken uygulamaları, diğer işletmelerle ya da işletme
içindeki en iyi uygulamalara sahip bölümlerle fark gözetmeksizin
kıyaslar.
Adımlar
Satış artırımına dönük Performans
Yönetimi temel olarak 4 adımdan
oluşmaktadır.
Yıllık satışlar, satış hacmi, müşteri memnuniyeti,
pazar payı… Sizin için başarıyı her şey tanımlayabilir.
Biz, size bu başarıyı getirecek unsurların neler
olduğunu ve bu unsurların başarınız ile olan
ilişkisini tespit ediyoruz.
Ölçütleri Belirle
Amaçların ölçülebilir
hedeflere dönüştürülebilmesi
için öncelikle performans
ölçütleri belirlenmelidir.
Her firma için farklı hedefleri
ölçmeye odaklanan
raporlanabilir ölçütleri ortaya
çıkarıyoruz
Bu aşamada
sadece satış
ve müşteri
odaklı değil
finansal
göstergeleri
de modelin
içine entegre
ediyoruz.
Satış Başına
Ürün
Sezon Bazında
Ciro
Satılan Malın
Maliyeti
Saat Başına
Satış
Stok Devir Hızı
KPI
Satış Hacmi
Ortalama Stok
Ortalama Net
Fiyat
Segment
Bazında Satışlar
Toplam Varlık
Satış Oranı
Mağazalarınız kıyaslama tekniği sayesinde, kendi
süreçlerinde iyileşmeler sağlayabilmek için yeni
bilgiler ve daha iyi sonuçlar elde ederler. Böylece
birbirlerinden
öğrenerek
eksikliklerini
tamamlamalarına
imkan sağlanır ve
örgütsel performans
kolektif bir yapıda
gelişir.
Kıyasla
Kıyaslama ya da genel
adıyla benchmarking, kimin
en iyi olduğunu, kimin
standartları geliştirdiğini ve
daha da önemlisi standardın
ne olduğunu belirleyen
araştırma çalışmasıdır.
Örnek uygulamaların
başarıları bu
kıyaslamalarla ortaya
çıkar ve kurumsal
“best practice”
uygulamalarınız
dokümante edilir.
Mevcut performans ve potansiyel performans kıyaslanması ile
doğru iş ve satış hedeflerini belirleyip, o hedefin ilişkili olduğu
performans kriterlerini yorumlayarak hedeflerinize ulaşmanız için
izleyeceğiniz yolu belirliyoruz.
Farkları Kapat
Başarıyı ölçmenin yolu
hedef belirlemekten geçiyor.
Ancak gerçekçi olmayan
hedefler çalışanların
performansları üzerinde ters
etki yapar: ”Hedef zor olmalı,
imkansız değil".
Mağazalarınızın başarısını artırmak için personelinizi hangi
konularda geliştirmeniz gerektiği veya hangi örnek uygulamalar
ile mağaza performansınızı arttıracağınız bu çalışma sonunda bir
rapor olarak
sizlere
sunuyor ve
düzenli
raporlarla
performans
gelişimini
takip
ediyoruz.
Performans
SATIŞ ARTIRIMINA YÖNELIK
yönetimi
“Hedeflerinize ulaşırken izleyeceğiniz yolu beraber belirleyelim”
Daha iyi uygulamaları açığa
çıkarmak, yapılanmanızı yenileyerek
maliyetleri düşürmek, çalışanlarınızın
motivasyon ve performans artırmak
için sizlerle çalışmaya hazırız.
PSD Poseidon
PSD Poseidon, farklı dallarda
mühendislerden oluşan, “multi-disipliner”
bir ileri mühendislik çözümleri topluluğudur.
Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için web
sitemizi ziyaret edin! İşletmenize beraber
değer katalım.
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık Samanyolu Sok. No.24 /10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
Download

Mağaza Performans Yönetim Sistemi