Perakendede
Sınırları Kaldırdık
FİYAT YÖNETİMİ
Fiyat Değişim Formu
Gelen faturanın kaydı
yapıldıktan sonra,
gelen ürünler üzerinde
fiyat düzenlemelerinin
yapılabilmesi amacıyla
otomatik olarak fiyat değişim
formu oluşturulur.
Fiyat Aktivasyon
Formu
Broşür (Insert) & Kasa
Dönüş Formu
Mağazalarınızdaki günlük,
haftalık veya belirli zamana
dayalı aktivasyonların
yapılmasına imkan sağlanır.
Aylık, haftalık veya dönemsel
hazırlanan broşür (insert)
veya kasa dönüşleri fiyat
ve tedarikçiye kesilecek
fiyat farkı işlemlerinin ve
maliyetlere yansıtılmasının
hatasız yönetimi.
SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
Sözleşme yönetimi ile hatasız, kontrollü ve etkin bir satınalma yönetimi imkânı tanır
Üretici ve tedarikçi ile yürütülen bölgesel tedarik süreçlerinin; kategori, kampanya, fiyat listeleri
ile etkin, kolay ve hızlı yönetimi sağlanır.
Ciro primleri ve kampanya gibi zamana, üreticiye, ürün kategorilerine, tedarikçiye ve şubelere
bağlı anlaşmaların yönetimi anlaşılır ve kolay gerçekleştirilir.
Üreticileri gruplara, grupları markalara bağlayarak, üreticiler ile kategori ve marka bazında
sözleşmeler yapılabilir.
Üretici veya tedarikçi ile sözleşme yapılabilir, anlaşılmış olan ciro ve iskontolar grup bazında
yönetilebilir
Üretici ve tedarikçi bazında bölgesel ve mağaza detayında fiyat yönetimi ile;
kotalı, dönemsel(aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık), değişken, net veya KDV’li fiyat üzerinden ciro prim
uygulamaları gerçekleştirilebilir ve gerçekleşen ciro iskontoları maliyetlere hatasız yansıtılır.
Kategori alt kategori veya ürün bazında değişken oranlı ciro primleri tanımlanabilir.
Üretici ve tedarikçi bazında tarih ve zaman kısıtlı satın alma kampanya tanımları yapılabilir.
Üreticilerin veya tedarikçilerin kampanyalarının ürün maliyetlerine yansıtılmasına imkân sağlanır.
MAĞAZA İŞLEMLERİ
Mağaza Hesap
Kapama Formu
Talep Toplama
Mağazalarınızdaki ihtiyaçları
Mağaza yöneticilerinin kasalardan ‘Talep Toplama formuna
girerek mağazalarınızın ihtiyaç
alınan Z raporu ve Z raporuna
planlamasının merkezden
karşılık; kasiyerden alınan nakit,
yönetimi.
kredi kartı slip özetleri, döviz,
yemek çeki, tedarikçi ödemeleri,
banka çıkışları, müşteri çekleri,
verilen avanslar, günlük madeni
para teslimatları gibi tüm
finansal hareketlerin işlendiği ve
merkezdeki onay ile birlikte her
hareketin ilgili finansal modüle
“Hesap Kapama Formu” ile
otomatik olarak işlenmesi sağlanır.
Raporlar
İşletmelerinizdeki satışların
anlık olarak görüntülendiği
“Pos Raporları” Anlık
satışlarınızı, kasa, kasiyer,
malzeme, şube, grup, reyon,
marka gibi birçok kritere
göre hızlı ve kolay bir şekilde
almanız mümkün.
Üretici, kategori, marka ve
ürün bazında karlılık analiz
raporlarına ulaşabilirsiniz.
PERAKENDE POS
Dokunmatik ekranlarda pratik ve hızlı satış yapmak için tasarlandı.
Perakende POS ile mağazalarda uygulanan promosyonlar ile sadakat kartı sahiplerine
puan kazandırılabilir, kazanılan bu puanlar ile diğer mağazalardan da alışveriş yapma
imkânı sağlanır. Nakit, kredi katı, puan, çek, senet gibi aynı anda birkaç ödeme seçeneği
kullanılabilir.
Fonksiyonları;
Online ve Offline çalışabilir.
Müşteri Kartlı (Sadakat Kartlı) Satış • Promosyon • Hediye Kartı • Seri no ile çalışma
Yabancı Dil Desteği
RESTORAN POS
Restoran, paket servis, tezgâh satışı yapan fast food işletmelerinde müşterinin siparişi saniyeler
içinde sisteme kaydedilip kolayca ödeme alınır.
Fonksiyonları;
Siparişin her aşamasının takibi
Müşteri hesabına aktarabilme
Masa değişikliği
Hesabı bölebilme imkânı
Özel istek belirtebilme (az tuzlu, az pişmiş, çok pişmiş)
Masa birleştirme, aktarabilme
Adisyon yazdırabilme
Hesabı mali onaylı kasaya gönderebilme
Açık hesap uygulayabilme
Yabancı dil desteği
EL TERMİNALİ
Kullanılacak olan PDA uygulaması ile şubelerinizdeki mal alımını kolaylaştırarak işlerinizin
hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Sayım modülünü kullanarak gerçek stok miktarlarınızı kontrol
etmek mümkün. Risk limitlerinizi belirleyerek satışlarınızın kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.
Plasiyer takibi ile satıcılarınızı sorunsuz takip etmek çok pratik.
Fonksiyonları;
Sayım
İrsaliye (Alım - Satış)
Fatura (Alım - Satış)
Etiket Basımı
Merkeze Sipariş
Transfer Fişi
Firmaya Sipariş
Çek • Cari Tahsilat
Sevkiyat
Sipariş Kapama
Tasarımlar
Fiyat Gör
Seri Nolu Etiket Basımı
Seri No Takibi
PERAKENDE ÜRÜNÜN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Perakende çözümünün genel
özellikleri
Mağazaların ülke, bölge, il ve
mağaza bazında merkezden
yönetimi
Ürün, kategori, mağaza, üretici
detayında, ülke, bölge, il bazlı
karşılaştırma analizleri.
Bir mağazada birçok marka
pos kasa ile çalışa imkanı.
SEKTÖRLER
Sektörler
Oyuncak mağazaları
Kırtasiye mağazaları
Gıda marketleri
Tekstil & ayakkabı mağazaları
Kozmetik marketler
Elektronik marketler
Yapı marketler
Beyaz eşya mağazaları
Download

Perakendede Sınırları Kaldırdık