Her şey kopyalanabilir, çalışanlarınız hariç.
Neden Stratejik Yetenek Yönetimi?
Günümüz iş dünyasının en önemli konusu yetenek yönetimi.
Şirketler, başarıyı ancak fark yaratan çalışanlar ile yakalamanın
mümkün olduğunu biliyorlar. Fark yaratan çalışanlar kimler?
Onların bizi seçmesini nasıl sağlarız? Ekibimizdeki fark yaratan
çalışanların kimler olduğunu nasıl bilebiliriz? Fark yaratan
çalışanlarımızın bağlılığını nasıl artırır, onları nasıl daha da
geliştirebiliriz?
Şirketi geleceğe taşıyacak olan kadronun yeteneklerinin en iyi
şekilde desteklenmesi ve performanslarının doğru şekilde
yönetilmesi, şirket başarısına etki eden önemli faktörlerin başında
gelmektedir.
İnsan Kaynakları Yönetiminin stratejik olarak konumlandıracağı ve
şirket hedeflerine aktif şekilde hizmet eden bir yetenek yönetimi
sistemi, iş sonuçlarına olumlu katkı yapacak; stratejik ve
operasyonel hedeflerini gerçekleştiren, yüksek performanslı ve
sürekliliği olan bir şirket yaratacaktır.
Neler Sağlar?
Şirket içindeki yeteneklerin tesbiti
Daha güçlü bir işveren markası
Dışarıdaki yeteneklerin sizi tercih etmesi
Çalışanlar için gelişim olanaklarının yaratılması
Sürdürülebilir ve yüksek iş performansı
Daha iyi iletişim
Yetenek doğrultusunda kariyer planlaması
Çalışan bağlılığının artması
Ana Adımlar
Temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerin
belirlenmesi
360 derece yetkinlik değerlendirmesi
Kurumsal yetenek havuzu oluşturulması
Değerlendirme Merkezi uygulamaları
Kişisel Gelişim Planlaması
Yedekleme Planları
Download

Slayt 1