Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışmaları, 4. Bası , İstanbul 2013.
§8-KORUMA TEDBİRLERİ
No. 8
(Tutuklama, adli kontrol, arama)
13 yaşındaki (A), İstanbul Sarıyer’de bir hırsızlık suçu işler (TCK m.141/1). (A),
Bursa’da yakalanır ve Bursa sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak İstanbul’a gönderilir.
İstanbul’da yetkili savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebi ile sulh ceza
hakimine sevk edilir. Sulh ceza hakimi tutuklama talebini reddeder ve (A) hakkında adli
kontrole hükmeder.
(A)’nın avukatı (B) hakkında, çalınan eşyaları bürosunda sakladığı gerekçesiyle savcı
tarafından arama kararı verilir, gece yapılan aramada Cumhuriyet savcısı hazır bulunur.
Arama esnasında (B)’nin bazı dosyalarına ve (A) tarafından gönderildiği anlaşılan bazı
mektuplara elkonulur. (B) elkonulan eşyaların mesleki ilişkiye ait olduğunu söyleyerek karşı
çıkar. Bunun üzerine eşyalar zarf içine konularak mühürlenir ve Cumhuriyet Başsavcısına
teslim edilir.
Delilleri kararttığı gerekçesiyle avukat (B) tutuklama talebiyle sulh ceza hakimine
sevkedilir. (B) sulh ceza hakimi tarafından tutuklanır.
Soru:1-Olayda suçun işlendiği yer dışında verilen tutuklama kararını değerlendiriniz. Bu
yakalamanın dayanağı ne olabilir belirtiniz? Tutuklama yasakları, yol tutuklaması bakımından da
geçerli midir tartışınız.
2-Sulh ceza hakiminin tutuklama talebini reddetmesinin gerekçesi ne olabilir? Açıklayınız.
3-13 yaşında olan (A) hakkında tutuklama kararını hangi merci verebilir? Tartışınız.
4-Adli kontrol ne demektir? Koşulları nelerdir? Sulh ceza hakimi tutuklama talebini reddedip
adli kontrol kararı verilebilir mi? Olayda (A) hakkında adli kontrole hükmedilmesi mümkün müdür?
Değerlendiriniz.
6-Olayda arama ve elkoyma koruma tedbirlerindeki hukuka aykırılıkları tespit ediniz.
7-(B)’nin tutuklanması mümkün müdür? Muhakeme şartlarının tutuklamaya etkisini
değerlendiriniz.
8-(B)’nin avukatı olsaydınız, tutuklamaya hangi açılardan itiraz ederdiniz?
Download

PÇ-Olay - Hamide Zafer