360° Yetkinlik Degerlendirme
360° Yetkinlik Değerlendirme Nedir?
Yetkin çalışanlardan oluşan bir ekip, şirketlerin bilançosunda
görünmeyen ancak iş sonuçları açısından en önemli rekabet
avantajını yaratan en önemli varlığı.
360°Yetkinlik Değerlendirmeyi Nasıl
Uyguluyoruz?
Çalışanların, şirketin ihtiyacı olan yetkinliklere sahip olup
olmadıklarını anlamak, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri
kapsayacak kişisel gelişim planlarını devreye alarak rekabet
avantajını sürdürülebilir kılmak, şirketlerin varlıklarını devam
ettirebilmeleri açısından çok önemli.
Liderlik ve yönetim yetkinliklerin ölçüldüğü
standart online değerlendirme formatının
uygulanması, analiz ve raporlama
360° Yetkinlik Değerlendirme, çalışanın, yöneticileri, astları,
kendisiyle aynı düzeydeki çalışma arkadaşları, müşterileri ve
tedarikçilerden oluşan 8 ila 12 kişi tarafından, istenilen
yetkinlikleri önceden hazırlanmış bir format üzerinden
sorgulamak amacıyla gizli ve isimsiz olarak uygulanan bir online
geri bildirim aracıdır. Kişinin, kendisini nerede gördüğü ve
çalışma ilişkisi içinde olduğu tüm gruplar tarafından nasıl
algılandığının tespit edilmesi çalışmasıdır.
Şirketlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikler seti
doğrultusunda hazırlanmış ve tamamen şirkete
uyarlanmış online değerlendirme formatı
uygulaması, analiz ve raporlama
360° Yetkinlik Değerlendirme Neden Önemli?
Şirket çalışanlarının davranış ve yetkinliklerinin ölçülmesi ve güçlü yönleri ile gelişime açık yönlerinin belirlenmesi
Geleceğin liderlerinin tespit edilmesi ve kişisel gelişim planlarının oluşturulması
Çalışanların elde ettikleri iş sonuçlarında daha etkin hale gelmelerini sağlayarak şirket başarısına
katkılarının arttırılması
Download

Slayt 1