EĞITIM KADROSU
Prof. Dr. Ali Halıcı (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)
Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı (İş Değerleme ve Ücret Yönetimi)
Prof. Dr. Fatma Pakdil (Performans Yönetimi)
Prof. Dr. Nejat Basım (Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY)
Prof.Dr. EmineTuncay Kaplan (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Doç. Dr. Cenk Sözen (Performans Yönetimi)
Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün (İş Analizi Etüdü ve Tasarımı)
Doç. Dr. Yavuz Erçil (İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri)
Yrd.Doç.Dr. Esra Baskan (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Dr. Mehmet Çakar (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve
Yerleştirme)
Öğr.Gör. Kazım Yurdakul (Örgütlerde Koçluk ve Danışmanlık)
Öğr.Gör. Çığır İlbaş (İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri)
Öğr.Gör. Cem Ağın (İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve
Yerleştirme)
EĞITIM YERI
Patalya Lakeside Resort Otel Tesisleri (4 Yıldızlı), Gölbaşı - Ankara
EĞITIM TARIHLERI VE SAATLERI
25-26 Ekim
01-02 / 08-09 / 15-16 / 22-23 Kasım
09.30 – 18.30
ÜCRET
850.-TL x 2 taksit = 1.700.-TL (KDV dahil)
ÜCRETE DAHIL OLAN HIZMETLER
BEDAM
İNSAN KAYNAKLARI
SERTİFİKA PROGRAMI
1. Servis (Bahçelievler – Patalya/Gölbaşı, Patalta/Gölbaşı - Bahçelievler)
2. Öğle Yemeği (4 çeşit)
3. Ders arası ikramları
4. Patalya Lakeside Resort Otel Açık ve Kapalı yüzme havuzu
5. Fitness
6. Eğitim dokümanları
Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için:
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA
Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97
[email protected]
BEDAM
İNSAN
KAYNAKLARI
SERTİFİKA
PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
İnsan Kaynakları Sertifika Programı temel yönetim bilgisi, insan
kaynakları işlevleri ve stratejik yönetim, bilgi sistemleri, performans
yönetimi ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili bilgileri katılımcılara
aktarmayı amaçlamaktadır.
KIMLER KATILABILIR
Sertifika Programına, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve
insan kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey
yöneticiler ile İnsan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen
uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.
Eğitime katılım için “Lisans veya Ön lisans" tamamlanmış olması ön
koşulu aranmaktadır.
SERTIFIKA:
Devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı
olanlara Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi
tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.
EĞITIM SÜRESI
84 saat (Cumartesi-Pazar)
EĞITIM İÇERIĞI
1. Güncel Yönetim Anlayışı ve İKY
• Yönetim işlevleri ve becerileri
• Yönetim düşüncesinin Tarihi
• Postmodern yaklaşımlar. küçülme, büyüme ve kıyaslama
• Temel yetenekler ve stratejiler, ortak girişimler
• Süreç yönetimi
• E- ticaret
• Dış kaynaklardan yararlanma
• Balance score card
• Personeli güçlendirme
2. İnsan Kaynakları Planlama, Personel Seçme ve Yerleştirme
• İnsan kaynakları açısından eğitimin tanımı, önemi ve yakın kavramlarla ilişkisi
• İnsan gücü eğitiminin ekonomik ve sosyal içerikli amaçları ve eğitimde temel ilkeler
• İşletme organizasyonu içinde eğitim departmanının örgütlenmesi
ve işleyişi
• Eğitimin uygulanmasında pedagojik yöntemler
• İşgücü eğitim ihtiyacının analizi ve saptanması
• İşletmede eğitimin planlanması
• İşbaşında uygulanan eğitim teknikleri
• Uzaktan eğitim tekniğinin işletmelerde uygulanması
• Teknoloji destekli eğitim teknikleri
• Eğitimde ölçme ve değerleme yöntemleri
• İşletmede eğitim prosedürünün hazırlanması
3. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
• Ücret kavramının detaylı olarak incelenmesi
• Sosyal taraflar açısından ücretin öneminin irdelenmesi
• Klasik ve modern ücret teorilerinin analizinin yapılması
• Ücretlerin saptanmasının detaylı olarak incelenmesi
• Ücret politikalarının analizinin yapılması
• Ücret yönetiminin kavramsal olarak incelenmesi ve ücret yönetiminin, ücret yönetimini etkileyen iç ve dış unsurlarının analizi
• Ücret sistemi kavramının detaylı incelenmesi
• Zaman esasına dayalı ücret sistemlerinin analizi
• Verimliliğe dayalı ücret sistemlerinin analizi
• Doğrudan emek piyasasına dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi
• İşi yapan bireye dayalı ücret sistemlerinin incelenmesi
• Yeni ücret sistemlerinin analizi
• Bir ücret sisteminin kurulması ve uygulanması
4. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
• Bilgi sistemleri hakkında genel bilgi
• Bilgi sistemlerinin türleri
• Bilgi sistemlerinin insan kaynakları yönetimindeki yeri ve işlevi
• İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin gelişimi
• İnsan kaynakları yönetim bilgi sistemi modelleri
• İnsan kaynakları yönetiminde kullanılan bilgi sistemleri
• İnsan kaynakları araştırma alt sistemi
• İnsan kaynakları istihbarat alt sistemi
• İnsan kaynakları yönetim bilgi sistemi veritabanı ve çıktısı
• Bilgi sistem uygulamaları
• Oracle İKBS modülü
5. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• İş hukukunun temel kavramları
• Bireysel iş hukuku
• Toplu iş hukukunu kavrayabilme
• Sosyal güvenlik sisteminin gelişimi
• Sosyal güvenlik sisteminin araçları
• Sosyal güvenlik sisteminin hukuki niteliği
• Sosyal güvenlik sisteminin sigorta kolları
• Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları
• İş hukukunun tarihsel gelişimi
• İş hukukunun kavramları, kaynakları ve uygulama alanı
• Sosyal güvenlik hukuku
• Türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması
6. İş Analizi Etüdü ve Tasarımı
• İş etüdü ve işbilimin tanımı ve tarihçesi
• Zaman ve metot etüdü
• Akış analizi
• İş istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler
• Fizyolojik ve psikolojik yetenekler ve sınırlar, insan ve çalışma ortamı tasarımı
• Ergonomik işyeri tasarımı
• İnsan-makine etkileşimi
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği
• İş organizasyonu, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
• Süreç tasarımı ve iyileştirme
• İşyeri Çevre Tasarımı, Metot Uygulama Yöntemi
• Zaman Etüdü; Derecelendirme; Paylar; Standart Zaman
• İş Örneklemesi
7. Performans Yönetimi
• Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey kavramları
• Performans yönetim sisteminin amaçları ve yararlar
• Kurumsal performans göstergeleri, performans karnesi ve uygulamalar
• Bireysel performansın yönetimi: Performansın planlanması, performans standartlarının saptanması ve stratejik hedefler
• Performans modelleri ve performansın ölçütleri - Performans sorunlarının tanımlanması ve giderilmesi
• İşin ve bireyin performansının analizi - İş Analizleri - İş Değerlendirme - Performans Değerlendirme
• Performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve yetkinlikler
• Yetkinliklerin tanımlanması ve kullanılması - Temel ve kişisel yetkinlikler - Liderlik yetkinlikleri - Yetkinlik modelleri
• Bireysel performansın etkin biçimde değerlendirilmesi
• Performans değerlendirmede diğer yöntemler ve uygulamalar - Sıralama - İkili karşılaştırma – Puanlama
• Kritik olaylar yöntemi - İş standartları tekniği - Dengelenmiş gösterge tekniği
• Yetkinliklere dayalı katılımcı performans değerlendirme: 360 derece değerlendirme yöntemi
• Performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler
8. Örgütlerde Koçluk ve Danışmanlık
• Koçluk kavramı, koçluk becerileri
• Etkin koçluk uygulamaları
• Koçluk türleri
• Koçluğun çalışanlara sağladığı faydalar
• Koçlukla karıştırılan yöntemler
• Koçluk ve danışmanlık karşılaştırılması
• Danışmanlık kavramı
• Danışmanlık türleri
• Danışmanlığın çalışanlara sağladığı faydalar
Download

insan kaynakları sertifika programı - bedam