ALACAK SİGORTASI, ŞİRKETLERİN HAYAT SİGORTASI...
Şirket bilançosunda ortalama % 40’lık bir paya sahip olan alacaklar, bilançonun diğer kıymetleri
sigortalanırken sigortalanmayı hak etmez mi?
Her şirket için müşterilerinin finansal sağlamlığı çok önemli… Müşterilerinin finansal yapısının
bozulması veya iflas etmesi gibi durumlar, şirketler için doğrudan bir risk oluşturuyor. Bir şirket için,
hangi müşterisinin ödemede temerrüde düşeceğini öngörebilmek çok zor ve ödeme alamamanın
maliyeti de çok ağır olabiliyor. Bu noktada alacak sigortası, şirketlerin adeta hayat sigortası olma
görevini üstleniyor. Alacak sigortası şirketlerin riskle karşı karşıya gelmeleri ihtimalini azaltıp
alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korurken aynı zamanda şirketlere iş faaliyetlerine daha etkin
biçimde odaklanma ve farklı pazarlara açılma olanağı da sunuyor.
Download

Alacak Sigortası, Şirketlerin Hayat Sigortası