Endüstri Sistemleri Topluluğu’muz
Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği(EMT)'ne gözlemci üye olarak
kabul edildi
Endüstri Sistemleri Topluluğu’muz bir süredir iletişimde olduğu Endüstri Mühendisliği
Toplulukları Birliği(EMT)'ne ODTÜ'de düzenlenen 29. genel kurul toplantısı'nda yapılan
sunumlar ve görüşmeler sonunda gözlemci üye olarak katılmaya hak kazanmıştır.
Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan 30. genel kurul toplantısı'nda EST
bir proje sunumu gerçekleştirecek ve bu projenin kalitesine ve sunumun başarısına göre asil
üye olup olmayacağı belli olacak.
Peki EMT nedir?
EMT'nin temel hedefi Türkiye ve K.K.T.C.’deki tüm Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin
öğrenim hayatları boyunca yararlanabilecekleri akademik, teknik, sosyal ve kişisel
yetkinliklerinin geliştirilmesinde katkı ve iletişim olanağı sağlamaktır.
Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren endüstri mühendisliği kulüplerini ve öğrenci
topluluklarını aynı çatı altında toplayarak etkin iletişime, bilgi paylaşımına ve ortak gelişime
zemin hazırlamayı hedefleyen bir topluluktur. Topluluğun amaçlarından birisi de, üye
üniversitelerin endüstri mühendisliği toplulukları arasındaki iletişim ve bilgi ağını
güçlendirmektir.
Download

ne gözlemci üye olarak kabul edildi