Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Hava Taşımacılığında İnovasyon Yönetimi
Çalıştayı
Türk Partner
Ferhan Şengür
Anadolu Ü.
AlmanPartner
Prof. Hans-Martin Niemeier UAS Bremen and G.A.R.S.
Prof. Jürgen Müller Berlin School of Economics and Law
Etkinlik
Hava Taşımacılığında İnovasyon Yönetimi Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Bu çalıştayla Türkiye ve Almanya araştırma kuruluşları ile havacılık sektörleri arasında
görüş ve fikir alışverişinin yapılması ayrıca işbirliğine yönelik alanların tespiti ve ortak
araştırma çabalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde çok yeni bir alan olan
hava taşımacılığı konusunda literatürün oluşması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve Türk özel sektör ve devlet havacılık kuruluşları için Avrupa ülkelerinden araştırmacılarla temas olanaklarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu çalıştay, hava taşımacılığı değer zincirinde yer alan havaalanı, havayolu ve hava trafik hizmetleri gibi farklı sektörlerdeki yenilikçilik konularına odaklanmıştır. Tıkanıklık ve
etkinlik ile ilgili yapılacak araştırmaların şu anki durum tespitinin yanında bu konularla ilgili muhtemel iyileştirmeler ve yenilikçilikle ilgili cevapları da taşıması gerekmektedir.
Planlanan etkinlikteki Alman araştırmacıların yer aldığı araştırma grubu GARS'tır. Bu
araştırma grubu Almanya merkezli bünyesinde uluslararası akademisyenlerin de görev
03.07.14
1
aldığı bir topluluktur. Amacı hava taşımacılığına küresel anlamda çözümler geliştirmek
ve önerilerde bulunmaktır. Araştırma sonuçlarını akademik literatürde ve diğer paydaşlarla duyurmakta ve yayınlamaktadırlar. Öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgi
paylaşımında bulundukları Avrupa çapında çeşitli çalıştaylar düzenlemektedirler.
03.07.14
2
Download

Hava Taşımacılığında İnovasyon Yönetimi Çalıştayı