Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Fotovoltaik Çalıştayı
Türk Partner
Arif Sinan Alagöz
TÜBİTAK MAM
AlmanPartner
Dr. Harry Wirth Fraunhofer ISE
Dr. Ralf Preu Fraunhofer ISE
Etkinlik
Fotovoltaik Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Bu çalıştayın ile Türkiye'de fotovoltaik güneş enerjisi alanında Ar-Ge, üretim ve kurulum
çalışması yapan kişi/kurumların bir araya getirilmesi, endüstriyel ölçekte güneş hücresi
ve paneli üretim teknolojileri üzerinde durularak gelecek dönemlerde yapılacak yatırımlarına ışık tutulması amaçlanmaktadır.
Hali hazırda yapılmakta olan etkinliklerden farklı olarak, çalıştay kapsamında kristal silisyum tabanlı güneş hücresi Ar-Ge faaliyetleri, yenilikçi modül teknolojileri, güneş enerjisi
santralleri ve güneşten elektrik üretimi alanındaki mevzuatları değerlendirecektir.
03.07.14
1
Download

Fotovoltaik Çalıştayı