Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Üsküdar Psikonörofarmakoloji Sempozyumu
Türk Partner
İsmail Tayfun Uzbay
Üsküdar Ü.
AlmanPartner
Prof.Dr.HANS-GERT BERNSTEIN University of Magdeburg
Dr. GREGOR LAUBE Charité-Universitätsmedizin
Dr. OKTAY KAPLAN Berlin Institute for Medical Systems Biology (BIMSB)
Etkinlik
Üsküdar Psikonörofarmakoloji Sempozyumu
Etkinlik Özeti:
Etkinliğin beş temel amacı vardır:
1) Kanser araştırmalarında önemli bir yere sahip olan poliaminlerin beyin odaklı
hastalıklarda da önemi bir
hedef olabileceğine dikkat çekmek.
2) Yeni bir nörotransmitter olan agmatinin merkezi sinir sistemi hastalıkları ve/veya tedavisi ile ilişkisini en güncel bilgiler eşleğinde, bu konuda önemli çalışmalar yapmış ve bu
çalışmaları yayınlanmış bilim insanları aracılığıyla ortaya koymak ve tartışmak.
3) Aynı alanda çalışmalar yapan Alman bilim insanları ile ortak çalışmalar planlamak ve
yeni projeler geliştirmek.
4) Workshop programı ile araştırma görevlileri ve öğrencilere Parkinson ve Alzheimer
gibi önemli iki beyin hastalığının mekanizmasının anlaşılması ve yeni ilaçlar geliştirile-
03.07.14
1
bilmesi için sinir biliminin önemli moleküler laboratuar yöntemleri hakkında bilgi vermek
ve yöntem öğretmek.
5) Etkinliğe katılan Alman bilim insanları ile kurumlar arası eğitim ve bilimsel araştırma
alanında ortak
çalışmaların temelini atmak.
Sinirbilim alanında çalışan tüm akademisyenler, araştırma ve öğretim görevlileri ile
öğrencilere açıktır. Özellikle workshop seçici olarak araştırma görevlileri ve öğrencilere
yönelik gerçekleştirilecektir.
03.07.14
2
Download

Üsküdar Psikonörofarmakoloji Sempozyumu