Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Enerji Teknolojileri 2014 Çalıştayı
Türk Partner
Hayrettin Yücel
Mevlana Ü.
AlmanPartner
Prof. Dr. Wolfgang Lubitz Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion
Dr. Özlen Ferruh Erdem Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion
Etkinlik
Enerji Teknolojileri 2014 Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Etkinliğin amacı, çağımızın en önemli bilimsel ve hatta insanlığın hayat mücadelesindeki
kritik konusu olan sürdürülebilir, temiz enerji alternatiflerinin bilimsel düzeyde ortaya
koyulması ve uygulamaya yönelik ne tür adımlar atılması gerektiğini bir araya gelerek,
donanım ve tecrübeleri paylaşarak karşılıklı fayda sağlamaktır. Özellikle 2014 yılının
Türk-Alman Bilim Yılı olduğu düşünülerek, bu toplantıya Almanya'da enerji konusunda
çalışan ve Almanya'nın enerji politikalarına yön veren önde gelen bilim insanlarını Türkiye'ye davet etmektir.
Etkinlik özellikle sürdürülebilir ve temiz enerji teknolojileri ana başlığının altında bir çok
temel bilimsel çalışmayı ve uygulamalı çalışmaları birarada toplayacaktır. Genel olarak
biyolojik, mimetik, inorganik katalizörler, fotovoltaik sistemler, nano malzemeler, enzimler, hidrojen depolayan sistemler vb konuları kapsaması planlanmıştır.
03.07.14
1
Download

Enerji Teknolojileri 2014 Çalıştayı