Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Translasyonel Biyoenformatik ve Sağlık Enformasyonu 3. Uluslararası Çalıştayı
Türk Partner
Jean Allmer
İzmir Yüksek Teknoloji Ü.
AlmanPartner
Prof. Dr. Ralf Hofestaedt University of Bielefeld
Dr. Björn Sommer University of Bielefeld
Prof. Dr. Hans Binder Leipzig Üniversitesi
Dr. Sebastian Janowski Bielefeld Üniversitesi
Dr. Mattihas Lange IPK Gatersleben
Dr. Malik Yousef The College of Sakhnin
Etkinlik
Translasyonel Biyoenformatik ve Sağlık Enformasyonu
3. Uluslararası Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
3rd Workshop on Translational Bioinformatics and Health Informatics'in üç spesifik
amacı vardır:
1) Translasyonel tıbbı etkinleştirme amacıyla çalışan, farklı alanlardan çeşitli bir
karışımla gelen araştırmacıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef, veri entegrasyonu alanında çalışan bilgisayar bilimcileri, transkriptomiğin çeşitli alanlarında
çalışan biyoinformatikçileri, sistem biyologları, tıp ve sağlık bilişimi araştırmacılarının
yanı sıra klinisyenleri de içermektedir. Böyle çeşitli bir grubu bir araya getirmeyi
başarabilecek bir konferans ya da makale çağrısı tasarlamak neredeyse imkansızdır.
Yine de disiplin sınırları arasında işbirliğini teşvik etmek ve alandaki gelişmeleri
03.07.14
1
hızlandırmak için bu araştırmacıları bir araya getirmek için gereklidir. Nihai olarak, amaç
farklı uzmanları bir araya getirmek ve böylece translasyon düzeyinde kanser ve diğer
hastalıklarla mücadele için yeni yaklaşımlar geliştirmek için işbirliğini sağlamaktır.
2) Çalıştayın başka bir hedefi ise ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan geniş bir
gruba devam eden doktora çalışmalarını sergileyerek bu çalışmaların önemini artırmaktır. Umut ediyoruz ki, bu şekilde doktora çalışmalarındaki mevcut sorunlar aşılabilir ve
tartışmalarla yeni yollar açılarak mümkün olan en iyi doktora tezleri ile sonuçlandırılır.
3) Son üç yıl içinde Almanya ve Rusya arasında mevcut bir uluslararası işbirliği
çerçevesinin bir parçası haline gelmiş bulunmaktayız. Bu durum iki adet ikili proje
başvurusuyla (şu anda inceleme altında) sonuçlanmıştır.
COST eylemleri veya FP7 projeleri için gelecekte yapılacak başvurulara olanak sağlamak için yapmış olduğumuz başvuruyla mevcut uluslararası işbirliği ağını daha da
genişletmek ve pekiştirmek istiyoruz.
Türkiye'de düzenlenen 1. ve 2. "Translational Bioinformatics and Health Informatics
(WTBH)" çalıştayları 6. ve 7. "International Symposium on Bioinformatics and Health Informatics (HIBIT)" içerisinde bölümler olarak ve "Integrative Bioinformatics" konferans
serilerinin uzantıları (satellites) halinde düzenlenmişti.
3. çalıştay ile süreyi ve kapsamı artırdığımız için başka bir organizasyonun parçası
olmak artık mümkün değildir. Dolayısıyla 3. ve gelecekteki WTBH, uluslararası klinisyenler, biyoinformatikçiler, sistem biyologları ve veri analistlerini buluşturmak ve işbirliğini
teşvik etmek için bağımsız bir platform sağlamalıdır. Çalıştaylar için biraz daha farklı bir
kapsam dikkate alınacak olmasına rağmen 3. WTBH aşağıdaki konularla özellikle
ilgileniyor:
Database integration (Veritabanı entegrasyonu)
Analysis of metabolic networks (Metabolik ağların analizi)
Molecular data warehouses (Moleküler veri ambarları)
Pathway analysis for drug design (İlaç tasarımı için yolak analizi)
Medical and molecular text mining (Tıbbi ve moleküler metin madenciliği)
Systems Biology (Sistem Biyolojisi)
Visualization and animation (Görselleştirme ve animasyon)
Modelling and simulation (Modelleme ve Simülasyon)
Integrative microarray analysis (Bütünleştirici mikroarray analizi)
Computational Epidemiology (Bilişimsel Epidemiyoloji)
03.07.14
2
Combined dry and wet lab studies (Birleşik kuru ve ıslak laboratuvar çalışmaları)
Genome Wide Studies (e.g.: GWAS) (Genom çapında çalışmalar)
Biz veri tabanı entegrasyonunun günümüzün veri enflasyonundan herhangi bir sonuç
çıkarmak için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Veri depolama ve metin madenciliğinin
yanı sıra ağ analizi ve yolak analizinde de göz önünde aynı sorun vardır. Bu çabalar genom çalışmalarını mümkün kılar ve bilişimsel epidemiyoloji için olanak sağlar. Veri
görselleştirme, modelleme ve simülasyon deneysel çalışmalara yön verir ve böylece
deneysel araştırmaların hesaplamalı olarak yönetilmesini kolaylaştırır.
03.07.14
3
Download

Translasyonel Biyoenformatik ve Sağlık Enformasyonu 3