GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI HAFTALIK DERS PROGRAMI
Programı: Yüksek Lisans-Doktora
SAAT
09.00
10.00
11.00
Anabilim Dalı: Kimya
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
KİM 602 NMR Tek. ve Uygula.
KİM 643 Organik Stereokimya II
KİM 644 Organik Reaksiyon Mekanizması I
KİM 671 Enzim İmmobilize Metodları
KİM 663 İstatiksel Mekanik ve Spektros
CHEM 501 Advanced Inorganic Chemistry II
CHEM 553 Adv. Physical Chemistry II
KİM 601 Spektros. Spekt. Analiz
KİM 682 Polimer Kimyası II
KİM 723 Organometalik Bileşikler I
CHEM 688 Computer Simulations in
Chemistry
CHEM 633 Porphyrins and phthalocyanines
KİM 502 Lab. Teknikleri ve Güvenliği
KİM 550 Polimerlerin Özellikleri ve Uyg.
KİM 571 İleri Biyokimya I
KİM 600 Koordinasyon Kimyası
KİM 613 Bazı İnstrümental Analiz Yön. Ve
Uyulamaları
KİM 621 Anorganik Reak Mek.I
KİM 660 Sıvı Kristaller
CHEM 501 Advanced Inorganic Chemistry II
CHEM 553 Adv. Physical Chemistry II
KİM 601 Spektros. Spekt. Analiz
KİM 682 Polimer Kimyası II
KİM 723 Organometalik Bileşikler I
CHEM 688 Computer Simulations in
Chemistry
CHEM 633 Porphyrins and phthalocyanines
KİM 502 Lab. Teknikleri ve Güvenliği
KİM 550 Polimerlerin Özellikleri ve Uyg.
KİM 571 İleri Biyokimya I
KİM 600 Koordinasyon Kimyası
KİM 613 Bazı İnstrümental Analiz Yön ve
Uygulamaları
KİM 621 Anorganik Reak Mek.I
KİM 660 Sıvı Kristaller
KİM 602 NMR Tek. ve Uygula.
KİM 643 Organik Stereokimya II
KİM 644 Organik Reaksiyon Mekanizması I
KİM 671 Enzim İmmobilize Metodları
KİM 663 İstatiksel Mekanik ve Spektros
CHEM 501 Advanced Inorganic Chemistry II
CHEM 553 Adv. Physical Chemistry II
KİM 601 Spektros. Spekt. Analiz
KİM 682 Polimer Kimyası II
KİM 723 Organometalik Bileşikler I
CHEM 688 Computer Simulations in
Chemistry
CHEM 633 Porphyrins and phthalocyanines
KİM 502 Lab. Teknikleri ve Güvenliği
KİM 550 Polimerlerin Özellikleri ve Uyg.
KİM 571 İleri Biyokimya I
KİM 600 Koordinasyon Kimyası
KİM 613 Bazı İnstrümental Analiz Yön ve
Uygulamaları
KİM 621 Anorganik Reak Mek.I
KİM 660 Sıvı Kristaller
CHEM 512 Phosphazenes Chemistry
CHEM 642 Organic Stereochemistry I
CHEM 676 Protein Chemistry
KİM 632 Makrosiklik Bileşikler
KİM 648 Kütle Spektrometresi ve
Uygulamaları
CHEM 646 Molecular Modelling I
KİM 603 Kristal Yapı
KİM 734 Grup Teorisinin Kimyadaki
Uygulamaları
KİM 602 NMR Tek. ve Uygula.
KİM 643 Organik Stereokimya II
KİM 644 Organik Reaksiyon Mekanizması I
KİM 671 Enzim İmmobilize Metodları
KİM 663 İstatiksel Mekanik ve Spektros
Dönemi: 2014-2015 GÜZ
PERŞEMBE
CHEM 500 Adv. Inorganic Chemistry I
CHEM 504 Chemistry of Nonmetals
CHEM 680 Polymer Chemistry I
KİM 526 Anor.Kimyada Ayırma Yöntemleri
KİM 612 Metaller Kimyası
KİM 637 Temiz Kimyasal Sentezler
KIM 661 Moleküler Reaksiyon Dinamiği
KİM 681 Fotokimya
KİM 622 Anorganik Reak Mekanizmaları II
CHEM 669 Industrial Biocat. and Biotrans.
CHEM 500 Adv. Inorganic Chemistry I
CHEM 504 Chemistry of Nonmetals
CHEM 680 Polymer Chemistry I
KİM 526 Anor.Kimyada Ayırma Yöntemleri
KİM 612 Metaller Kimyası
KİM 637 Temiz Kimyasal Sentezler
KIM 661 Moleküler Reaksiyon Dinamiği
KİM 681 Fotokimya
KİM 622 Anorganik Reak Mekanizmaları II
CHEM 669 Industrial Biocat. and Biotrans.
CHEM 500 Adv. Inorganic Chemistry I
CHEM 504 Chemistry of Nonmetals
CHEM 680 Polymer Chemistry I
KİM 526 Anor.Kimyada Ayırma Yöntemleri
KİM 612 Metaller Kimyası
KİM 637 Temiz Kimyasal Sentezler
KIM 661 Moleküler Reaksiyon Dinamiği
KİM 681 Fotokimya
KİM 622 Anorganik Reak Mekanizmaları II
CHEM 669 Industrial Biocatal. and Biotrans.
CUMA
CHEM 560 Adv. Physical Chemistry I
KİM 607 Homojen Katalizörler
CHEM 773 Bionanotechnology
KİM 686 Çevre Kimyası
CHEM 560 Adv. Physical Chemistry I
KİM 607 Homojen Katalizörler
CHEM 773 Bionanotechnology
KİM 686 Çevre Kimyası
CHEM 560 Adv. Physical Chemistry I
KİM 607 Homojen Katalizörler
CHEM 773 Bionanotechnology
KİM 686 Çevre Kimyası
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
CHEM 512 Phosphazenes Chemistry
CHEM 642 Organic Stereochemistry I
CHEM 676 Protein Chemistry
KİM 632 Makrosiklik Bileşikler
KİM 583 İleri Analitik Kimya
KİM 648 Kütle Spektrometresi ve
Uygulamaları
CHEM 512 Phosphazenes Chemistry
CHEM 642 Organic Stereochemistry I
CHEM 676 Protein Chemistry
KİM 632 Makrosiklik Bileşikler
KİM 583 İleri Analitik Kimya
KİM 648 Kütle Spektrometresi ve
Uygulamaları
KİM 583 İleri Analitik Kimya
KİM 691/ Y. Lis.Sem. I
CHEM 646 Molecular Modelling I
KİM 603 Kristal Yapı
KİM 734 Grup Teorisinin Kimyadaki
Uygulamaları
CHEM 683 Polymer Characterization
KİM 623 Anorganik Polimerler I
CHEM 646 Molecular Modelling I
KİM 603 Kristal Yapı
KİM 734 Grup Teorisinin Kimyadaki
Uygulamaları
CHEM 683 Polymer Characterization
KİM 623 Anorganik Polimerler I
CHEM 683 Polymer Characterization
KİM 623 Anorganik Polimerler I
KİM791/Dok.Sem. I
KİM 554 İleri Elektrokimya
KİM 555 Kuantum Kimyası I
CHEM 677 Enzyme Kinetics
KİM 691/Y. Lis.Sem. I
KİM791/ Dok.Sem. I
KİM 554 İleri Elektrokimya
KİM 555 Kuantum Kimyası I
CHEM 677 Enzyme Kinetics
KİM 692/ Y. Lis.Sem. II
KİM 792/Dok.Sem. II
KİM 554 İleri Elektrokimya
KİM 555 Kuantum Kimyası I
CHEM 677 Enzyme Kinetics
KİM 692/Y. Lis.Sem. II
KİM 792/ Dok.Sem. II
Download

Buraya - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü