Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
İLAÇ POLİTİKALARI ALMANYA - TÜRKİYE
ÖRNEĞİ ÇALIŞTAYI
Türk Partner
Mehtap Tatar
Hacettepe Ü.
AlmanPartner
Dr. Hans-Peter Dauben DIMDI
Head German Agency for HTA & Medical Innovations
Dr. Alric Ruether IQWIG Dept. of Health Care Quality
Dr. Markos Dintsios VFA Senior Manager HTA & Health
Economic Evaluation, Research-Based Pharmaceutical
Companies (vfa), Berlin
Etkinlik
İlaç Politikaları Almanya - Türkiye Örneği Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Etkinligimiz Türkiye'de yeni gelişmekte olan Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirmeleri,
verilerin Sağlık Teknolojisi Değerlendirmelerinde önemi. Sağlık Politikaları uygulamalarında sistematik veri toplamanın önemi üzerinde durulacaktır. Sağlık Araştırmalarına temel oluşturan veri toplamanın önemi Almanya örneği üzerinden Türkiye'ye
gelecekte nasıl bir veri toplama ve paylaşma sisteminin uygulanabileceği tartışılacak,
davetli konuşmacılar ve katılımcılar tarafından Almanya ve Türkiye'deki durum değerlendirilecektir.
Almanya'daki Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Süreçleri Dr. Alrich Ruether tarafından
anlatılacak ve tartışılacaktır. Türkiye'de yakın geçmişte faaliyete geçen Sağlık Bakanlığı,
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) faaliyetleri, gelecek planları ve veri toplama-paylaşma üzerine görüşleri Dr.Olgun Sener tarafından paylaşılacaktır. Veri
03.07.14
1
toplanmasının STD ve Sağlık Politikaları açısından önemi SAGEM Müdürü Dr.Bilgehan
Karadayı ve SGK'dan Dr.Hüseyin Kılıçaslan tarafından örneklerle tartışmaya açılacaktır.
03.07.14
2
Download

İlaç Politikaları Almanya - Türkiye Örneği Çalıştayı