Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
MAVE İşbirliği Etkinlikleri ve Proje Geliştirme Toplantısı
Türk Partner
Haddad Hatem
Mevlana Ü.
AlmanPartner
Prof.Dr. Norbert Gülke Leibniz-Fachhochschule in
Hannover
Prof.Dr. Kristin Butzer-Strothmann LeibnizFachhochschule in Hannover
Etkinlik
MAVE İşbirliği Etkinlikleri ve Proje Geliştirme Toplantısı
Etkinlik Özeti:
2012 yılı başında Mevlana Üniversitesi ve Leibniz FH geniş kapsamlı bir kurumsal işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında "Modular Avatar Virtualization Expandable" (MAVE) adlı bir çalışma başlatılmıştır. MAVE yönetim ve bilişim alanında
araştırma ve geliştirme içeren yeni ve özgün insan kaynakları metodolojisidir ve Mevlana
Universitesi Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme Bölümünden akademisyenler ve öğrenciler bu çalışmada yer almıştır. İki üniversite arasında başlatılan bu çalışmanın daha geniş
bir çerçeveye taşınması, ve bu çalışmanın Avrupa birliği ve/veya ulusal kaynaklardan
desteklenen bir proje şekline dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda muhtemel
proje fikirleri üzerinde birlikte tartışmak, şu Ana kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmaları
gözden geçirmek, karşılıklı olarak akademisyen ve öğrencilerin ziyaretleri ile , MAVE
çerçevesinde yapılmış çalışmaların sunulmasını amaçlayan bir etkinlik Türk-Alman bilim
yılı kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilecektir.
03.07.14
1
Bilimsel Araştırma, Akademik İşbirliği ve Öğrenci Değişimi alanlarında ortak çalışma zemini oluşturacak faaliyetler etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır. Bu çerçevede 3 gün
sürecek ve Mevlana Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantımız
daha sonraki etkinliklerin altyapısını oluşturacaktır. Bu toplantılar özellikle Leibniz FH ve
Mevlana üniversitelerinden akademisyenler ile birlikte, başlatılan ön çalışmalarda yer
almış ve bu çalışmaları ile ilgili sunum yapacak olan Türk ve Alman lisans ve yüksek
lisans seviyesinden öğrencilerin katılımını da kapsayacaktır.
03.07.14
2
Download

MAVE İşbirliği Etkinlikleri ve Proje Geliştir