Ekonomi ve Felsefe Toplantıları – 108
Çalışma Hayatında Mobbing (Psikolojik Taciz)
Yrd. Doç. Dr. Salih DURSUN
Bu haftaki toplantımızda iş hayatının önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen
“mobbing” konusunu ele aldık. Gerek kamu gerekse özel sektörde önemli düzeyde
verimlilik sorunlarına neden olan kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar
bütünü olarak tanımlanan mobbing, çalışma hayatında psikolojik taciz olarak
dilimizde karşılık bulmuştur.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça kamuoyu gündemine gelen bu işyeri
sorununu değerlendirdiğimiz; “Çalışma Hayatında Mobbing (Psikolojik
Taciz)” adlı yüz sekizinci toplantımız Y. Doç. Dr. Salih DURSUN tarafından
sunulmuştur. “Mobbing”’in ne olduğu, neden yapıldığı, maruz kalan ve
uygulayanların karakteristik özelliklerinin ve sonuçlarının nel er olduğu gibi konuları
ele aldığımız bu sunumu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Doç. Dr. Birol KARAKURT
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Yer: İİBF EK Bina 4. Kat/Seminer Salonu
Tarih: 26.03.2015
Saat: 14.30
Download

108 Çalışma Hayatında Mobbing (Psikolojik Taciz)